PREKENER

Pastor Victor K. Sekyere
26.01.2022
Jeg er overbevist om at vi kan velge glede, selve nå.
Les prekenen
Pastor Victor K. Sekyere
26.01.2022
«Som Far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet!»
Les prekenen
Pastor Victor K. Sekyere
09.11.2021
Guds ord er veldig viktig for både Lisa og Johannes, fordi ordet er liv og det gir liv til alle som finner det
Les prekenen
Pastor Victor K. Sekyere
09.11.2021
Derfor gir Gud oss (menigheten) profeti gaver, fordi den som taler profetisk, taler for menneskene (de troende), til oppbyggelse, formaning og trøst, sier Paulus (1 Korinterne 14,3-4).
Les prekenen
Pastor Victor K. Sekyere
28.05.2021
Paulus sier i Romerne 8, 14 at «Alle som drives av Guds Ånd, er Guds barn». Så lenger du som siter her i dag er Guds barn, så har Den hellige ånd gaver til deg. Se om Ånden har gitt deg nådegaven tungetale eller tydning, som tas opp i dagens preken
Les prekenen
Pastor Victor K. Sekyere
22.05.2021
Mine venner, Gud kan myndiggjøre deg og fornye oss i dag. Men er vi klare å vente på ham eller å ha vår tillit i ham i tålmodighet i bønn?
Les prekenen
Pastor Victor K. Sekyere
09.05.2021
Den troende kan ikke helbreder med viljen hvor som helst og når som helst. Det er bare Gud som helbreder og bestemmer hvem, hvor og når den skjer. Vi kan bare be om det.
Les prekenen
Pastor Victor K. Sekyere
24.04.2021
Gavene på det blå området har tre undergrupper. Det første handler om fornyet tillit til Gud. Her kan vi si at mennesker som har denne gaven viser så mye større tillit til Gud enn andre. Nådegaver tro, bønn og beredskap til å lide er gavene som faller under denne gruppen, ifølge Schwarz (2001:114).
Les prekenen
Pastor Victor K. Sekyere
17.04.2021
Nådegaven hyrde er en gave som setter en «i stand til over lengre tid å ta et personlig ansvar for det åndelige ve og vel for ei gruppe mennesker», ifølge Schwarz (2001:111). Dette betyr at du som hyrde har et tilsyn og trenings (opplærings) ansvar, og omsorg for en gruppe av de troende. Du leder dem, metter dem, veilede dem, beskytter dem (fra vrang lære osv.) og har tilsyns ansvar over dem.
Les prekenen
Pastor Victor K. Sekyere
11.04.2021
Du som har denne gaven, har et sterkt ønske og en sann glede av å lede mennesker til tro i Jesus Kristus. Det som er viktig for deg i kirkelivet er at mennesker er ledet til tro i Jesus. Derfor er det viktig for deg at evangelisering prioriteres av menigheten.
Les prekenen
Powered by Cornerstone