PREKENER

Pastor Victor K. Sekyere
09.11.2021
De laget og formidlet en fin, pen og flott moralsk visjon om hva det er som er godt. Det som er godt er det som er reel og autentisk, mente de talsmennene. De hevder videre at det som er godt og er reel og autentisk må produsere frihet, blomstring og rettferdighet.
Les prekenen
Pastor Victor K. Sekyere
09.11.2021
Myk makt blir i bruk når man får sine ønsker med å tiltrekke andres følelse. Glynn mener at talsmennene var flinke med å gjøre ideer og visjoner som de formidlet, og livet de førte, samt løfter, attraktive for menneskes ønsker og følelser
Les prekenen
Pastor Victor K. Sekyere
09.11.2021
Vi må fjerne Gud fra livet vårt for å kunne sette mennesker fri fra all beherskelse i forhold til menneskelig seksualitet, sier Marquis de Sad (1740-1814)
Les prekenen
Pastor Victor K. Sekyere
09.11.2021
Det er mange forskjellige meninger og synspunkter om sex i verden, men her er det fire generelle meninger som finnes iblant mange kulturer i verden, ifølge Stefan.
Les prekenen
Pastor Victor K. Sekyere
09.11.2021
Verden i dag fort beveger seg bort fra bibelens verdier. Og samtidig insisterer verden at vi kristne tenker på sex på samme måte som samfunnet tenker.
Les prekenen
Pastor Victor K. Sekyere
09.11.2021
Guds ord er veldig viktig for både Lisa og Johannes, fordi ordet er liv og det gir liv til alle som finner det
Les prekenen
Pastor Victor K. Sekyere
09.11.2021
Derfor gir Gud oss (menigheten) profeti gaver, fordi den som taler profetisk, taler for menneskene (de troende), til oppbyggelse, formaning og trøst, sier Paulus (1 Korinterne 14,3-4).
Les prekenen
Pastor Victor K. Sekyere
28.05.2021
Paulus sier i Romerne 8, 14 at «Alle som drives av Guds Ånd, er Guds barn». Så lenger du som siter her i dag er Guds barn, så har Den hellige ånd gaver til deg. Se om Ånden har gitt deg nådegaven tungetale eller tydning, som tas opp i dagens preken
Les prekenen
Pastor Victor K. Sekyere
22.05.2021
Mine venner, Gud kan myndiggjøre deg og fornye oss i dag. Men er vi klare å vente på ham eller å ha vår tillit i ham i tålmodighet i bønn?
Les prekenen
Pastor Victor K. Sekyere
09.05.2021
Den troende kan ikke helbreder med viljen hvor som helst og når som helst. Det er bare Gud som helbreder og bestemmer hvem, hvor og når den skjer. Vi kan bare be om det.
Les prekenen
Powered by Cornerstone