PREKENER

Pastor Victor K. Sekyere
09.05.2021
Den troende kan ikke helbreder med viljen hvor som helst og når som helst. Det er bare Gud som helbreder og bestemmer hvem, hvor og når den skjer. Vi kan bare be om det.
Les prekenen
Pastor Victor K. Sekyere
24.04.2021
Gavene på det blå området har tre undergrupper. Det første handler om fornyet tillit til Gud. Her kan vi si at mennesker som har denne gaven viser så mye større tillit til Gud enn andre. Nådegaver tro, bønn og beredskap til å lide er gavene som faller under denne gruppen, ifølge Schwarz (2001:114).
Les prekenen
Pastor Victor K. Sekyere
17.04.2021
Nådegaven hyrde er en gave som setter en «i stand til over lengre tid å ta et personlig ansvar for det åndelige ve og vel for ei gruppe mennesker», ifølge Schwarz (2001:111). Dette betyr at du som hyrde har et tilsyn og trenings (opplærings) ansvar, og omsorg for en gruppe av de troende. Du leder dem, metter dem, veilede dem, beskytter dem (fra vrang lære osv.) og har tilsyns ansvar over dem.
Les prekenen
Pastor Victor K. Sekyere
11.04.2021
Du som har denne gaven, har et sterkt ønske og en sann glede av å lede mennesker til tro i Jesus Kristus. Det som er viktig for deg i kirkelivet er at mennesker er ledet til tro i Jesus. Derfor er det viktig for deg at evangelisering prioriteres av menigheten.
Les prekenen
Pastor Victor K. Sekyere
04.04.2021
Ja! kraften til synd er ødelagt, syndens skyld er borte og frihet er her.
Les prekenen
Pastor Victor K. Sekyere
28.03.2021
Jeg tenker at Johannes nå sier til oss; at Jesus er verdens frelser fordi det finnes ingen annet, og vi skal ha tro i ham slik at ved troen skal vi ha evige liv.
Les prekenen
Pastor Victor K. Sekyere
14.03.2021
Ifølge Schwarz, «Mens hjelpenådegavene vanligvis retter seg mot enkeltpersoner (ofte en leder), kommer nådegaven «Tjene» framfor alt grupper eller organisasjoner til gode.» Men de to gavene opptrer oftest sammen
Les prekenen
Pastor Victor K. Sekyere
12.03.2021
Selv om alle kristne er kalt til å vitne om Jesus til verden, er noen av oss begavet til å forkynne evangeliet eller hjelpe andre til «å få større kjennskap til Kristus.»
Les prekenen
Pastor Victor K. Sekyere
28.02.2021
Når visdoms gaven fungerer bra i en kristen, fører dette vanligvis til en overbevisning av sannheten, bringer enstemmighet i en gruppe om det som må gjøres. Slik åpnes menneskers hjerte for å kunne være i stand til å bli frelst eller ta imot velsignelser og sannheten. Det åpner også dører for Guds virksomhet hos mennesker, øser inn åndelig utvikling i kirken, og møter andres behov i menigheten.
Les prekenen
Pastor Victor K. Sekyere
20.02.2021
I Jesus sin samtale med den samaritanske kvinnen i Johannes 4 brukte han gaven kunnskap, da han sa «For du har hatt fem menn, og han du nå har, er ikke din mann …» Fordi kvinnen visste rett nok at det var ikke noen naturlig mulighet for Jesus, en fremmed, til å kunne vite slik detaljer om hennes fortid.
Les prekenen
Powered by Cornerstone