Bli I min kjærlighet Johannes 15,9-17

Bli I min kjærlighet Johannes 15,9-17

«Som Far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet!»

Bli I min kjærlighet Johannes 15,9-17                            02.01.22

Noen av oss er fortsatt i julefeirings modus. Og jeg synes det er helt fint fordi den glede, kjærlig og avslappende opplevelsen som Jesus fødsel bringer til verden, er en god opplevelse som bør ikke avsluttes, tenker jeg. Sånn er det med en god opplevelse. Apostel Peter hadde ønsket at de ikke avslutter den gode opplevelsen med å se Moses og Elia på fjelen, og da sa han til Jesus: «Herre, det er godt at vi er her. Om du vil, skal jeg bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia.»

Men det som var viktigste var ikke det gode opplevelsen, men den lydigheten til Jesus. Og dette fikk vi vite da Gud sa til dem «Dette er min Sønn, den elskede, i ham har jeg min glede. Hør ham!» Mens Peter ennå talte. (Matt 17,1-13)

Irene sa til meg på den siste dagen til 2021, «Papa jeg er ikke klar for 2022 ennå», hvorfor det, sa jeg! Nei, jeg er ikke ferdig med julefeiringen, det var så deilig at jeg er ikke klar til å slippe den ut ennå.

Kanskje tenker du som Irene, og som sagt er det fint, men nå har vi landet i 2022, og hva er det viktigste for livet vårt i dette året? Svaret er samme som det de første disiplene fikk av Gud, vår Far: Egersund menighet, hør Jesus.

Mine venner, det Jesus sier deg og meg i dette året er dagens preken fokus.

Hør det Jesus sier oss: «Som Far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet!» Med andre ord sier Jesus oss, uansett det som skjer i livet ditt og mitt i dette året, «bli i min kjærlighet.» Enten du opplever det godt eller ikke, bli i min kjærlighet. I sorg, sykdom, ulykke, ensomhet, arbeidsløshet, skilsmisser, barn ulydighet eller glede, god helse, og godt liv, «bli i min kjærlighet» «Som Far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet!» sier han oss.

Men hvordan elsket Far Jesus?

«Dette er min Sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.» sa Gud om Jesus etter han steg opp av vannet da han var blitt døpt, i Matt. 3,17. I mange steder i det NT, kan vi finne hvor Gud klart utrykket sin kjærlighet til Jesus. (se også Matt 12:18, 17:5; Mark 1:11; LK 9:35 (Matthew 17:5; Mark 9:7; Luke 9:35; 2 Peter 1:17).

Og denne kjærligheten var bekreftet i mange forskjellige måter i Jesus liv. For eksempel, Gud sa gjennom profeten Jesaja om Jesus: «Se, min tjener som jeg har utvalgt, den elskede, i ham har jeg min glede. Jeg vil legge min Ånd på ham, …» (Matt 12,18) Dette var oppfylt da Ånden kom på Jesus da han var døpt. Med åndens dåp av Jesus ble det også bekreftet at Sønnen var Israel og verdens Messias-Guds salvende, og utvalgte.

Johannes sier at «Faderen elsker Sønnen og har gitt alt i hans hånd» (Joh 3,35) dette inkludere Guds rike og makt til å føre mennesker inn i rikdommen. (Kol 1, 13). Og han fikk ære av Gud (Heb. 5,5)

La oss nå se på hvordan Jesus elsket oss.

Han offeret livet sitt for oss, han tjente disiplene med å vaske føttene deres, vi var sin fiender, men han gjort oss sine venner. Han lærte oss alt faren gitt og viste han. Han også gitt oss Ånden, og gjort oss sine ambassadører. Han har gitt oss direkte tilgang til Faren ved sitt navn. Han i tillegg gir oss evig liv.

Det er dette kjærlighet han ønsker at vi blir i, i dette året og i det årene som kommer.

En viktig spørsmål er hvordan blir oss i sin kjærlighet?

Jesus svarer for oss, «Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, slik jeg har holdt min Fars bud og blir i hans kjærlighet» Han sa videre i Johannes 10, 17 at «Far elsker meg fordi jeg gir livet mitt for siden å ta det tilbake» Med dette får vi vite hvilket bud Faren gitt ham. «For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» Budet var at han skulle ofre livet sitt for å frelse oss og verden. Paulus forklarer at Jesus «fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset.» (Filipperne 2, 8)

Mine venner, Jesus kaller deg og meg til å holde budet sitt: «Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere», du og jeg vet hvordan han har elsket oss og når innbyr oss til å gjøre samme for hver andre.

Jesus ikke oppfører seg som min sjette klasse lære som alltid avslutter andakten sin med å si «Gjør dere det jeg sier, ikke det jeg gjør.» Dette sier han enhver onsdag, når han hadde ansvar for skolens andakt, fordi han var en veldig kjent mann i landsbygden på en negativ måte. Han var en alkoholiker, som snubler og faller i takrenner (gutters), og barn erter ham og gjør narr av ham, hver gang han var full. Alle skjente ham på sånne måter i landsbygden. Og hver gang han avslutter med «Gjør dere det jeg sier, ikke det jeg gjør» da lå alle som var samlet der, selv lærerne.                                                                                                                                                                                                                         Jesus har vandret på den lydighet, offer og tjeneste veien, og han visste at du og jeg kan gjøre samme. Derfor sier han oss i den andre dagen i 2022 «Som Far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet! Ved å elske hverandre. Med dette sier han oss: vær dere lydig til Gud, gjør dere offer for hverandre, og tjen hverandre hver dag.

Når jeg som er herren og mesteren, har vasket deres føtter, da skylder også dere å vaske hverandres føtter. Jeg har gitt dere et forbilde: Slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre, sier Jesus oss. Bli i min kjærlighet!

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by Cornerstone