Historikk

Menigheten ble formelt stiftet 9. november 1889. Metodistkirken i Norge er en del av en global kirke, The United Methodist Church. I Norge har Metodistkirken menigheter i alle landets fylker med unntak av Sogn og Fjordane.

Utover i 1880-åra gikk det en omfattende vekkelsesbølge over distriktet. Som en følge av denne var pastor Gustav J. Gulliksen fra Flekkefjord metodistmenighet, som startet menigheten, i Egersund i 1887. Han holdt sine første møter i Anton Davidsens kafe i Næsgårdsgaten 2. Han holdt også friluftsmøter, og trakk mange tilhørere.

Menigheten ble formelt stiftet 9. november 1889. Den hadde ukentlige møter i Tønnes Dyrskogs hus i Nyeveien 1, hver torsdags kveld og søndag formiddag og kveld. Men oppslutningen om møtene var større enn det stuene til Dyrskog kunne romme. Det ble derfor satt i gang et formidabelt dugnadsarbeid med å bygge en kirke. De fikk en parsell av Marieminde, en eiendom som siden fikk adresse Peder Clausens gate 29. Grunnstein ble lagt ned 15. januar 1890, og innvielsen kunne finne sted 6. juli samme år. Gulliksen hadde selv tegnet kirkebygget og laget både prekestolen og døpefonten. I løpet av sju måneder hadde den lille entusiastiske flokken fått bygd det som ble byens første gudshus utenfor statskirken.

Powered by Cornerstone