Om oss

En relevant, åpen og vital kirke hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere.

Om oss

Her vil vi introdusere deg for kirken vår og det vi driver på med. Victor Kwasi Sekyere ble ansatt i 2017 som pastor i menigheten vår. Han har 75 prosent stilling i Egersund og 25 prosent stilling som vikar-pastor i distriktet. Pastor Jan Robert har 25 prosent stilling og han ble ordinert i 1980, og har jobbet som Generalsekretær for Åpne dører, Tilsynsmann og menighets-pastor i Metodistkirken.

Siste onsdag i måneden har vi fellesskapsgruppe og på torsdagene holder vi åpen kirke, et lavterskeltilbud med vekt på sosialt fellesskap og mat. Tirsdager møtes flere til bønnegruppe, mens annenhver lørdag er møteplassen stedet for filmframvisning med samtale og mat. På tirsdager samles ungdommene i en dansegruppe som øver lovsang-dans og deltar på gudstjenesten.

Metodistkirken i Norge er en del av en global kirke, The United Methodist Church. For full informasjon om de ulike metodistkirkene i Norge kan du besøke hovedsiden til Metodistkirken i Norge.

Om oss

Vi bekjenner den kristne tro slik den kommer til uttrykk i de historiske kristne bekjennelser. Vi hører med i den evangeliske del av kristenheten, og beskriver oss selv som moderate og ikke fundamentalistiske. Vi verdsetter fornuften og moderne vitenskap, og ser samtidig på Bibelen som vår guide og rettesnor til tro og liv.

Metodister er kjent for sin vektlegging av personlig tro som leves ut i et konkret engasjement i og for verden. Vi verdsetter relevant og god forkynnelse, levende gudstjenestefeiring, og har smågrupper der vi sammen kan støtte hverandre og utvikle oss som kristne. Metodister har åpne hjerter og åpne sinn, og vi sier velkommen til alle som vil vite mer om den kristne tro. Metodistkirken praktiserer dåp av barn, og man kan bli konfirmert, gift og begravet fra kirken.


Metodistkirken er et av verdens største kirkesamfunn med over 80 millioner medlemmer. I Norge har vi 46 menigheter og over 11.000 medlemmer. Disse gir et mangfoldig tilbud til barn, unge og eldre. Metodistkirken driver folkehøyskole, sykepleierhøyskole, teologisk høyskole, sykehus, aldershjem, barnehager. Vi samarbeider godt med andre kirkesamfunn i Norge, og driver bistands og misjonsarbeid i Afrika, Asia og Europa. Metodistkirken har sine røtter i England og USA og kom til Norge i 1856.

Er du interessert i å bli kjent med oss vil vi ønske deg velkommen til vår gudstjeneste. Det er et åpent møte hvor du kan få et møte med Jesus , lovsang, oppbyggende fellesskap og inspirerende Bibel-undervisning.

Vi vil holde deg oppdatert om det som skjer her på vår nettside.

Powered by Cornerstone