Nådegaver hyrde, undervisning, og formaning.

Nådegaver hyrde, undervisning, og formaning.

Nådegaven hyrde er en gave som setter en «i stand til over lengre tid å ta et personlig ansvar for det åndelige ve og vel for ei gruppe mennesker», ifølge Schwarz (2001:111). Dette betyr at du som hyrde har et tilsyn og trenings (opplærings) ansvar, og omsorg for en gruppe av de troende. Du leder dem, metter dem, veilede dem, beskytter dem (fra vrang lære osv.) og har tilsyns ansvar over dem.

Nådegaver hyrde og undervisning. Efeserne 4, 11 og Romerne 12,6-8                                                       18.04.21

Dagens preken skal handle om nådegaver; hyrde, undervisning og formaner. 

Paulus i Efeserne 4, 11 sier «Og det var han som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister og noen til hyrder og lærere, for å utruste de hellige til tjeneste så Kristi kropp bygges opp, ...»

Nådegaven hyrde

Det Greske ordet som oversettes hyrde kan også betyr pastor i Bibelen. Men pastor er vanligvis en posisjon, som en som har gaven en hyrde kan ha, for å kunne virke som hyrde. La oss også legge merke til dette at alle pastorer bør ha nådegaven hyrde, men det er ikke alle som har nådegaven hyrde som tjener som pastorer av en menighet. Mange hyrder tjener som søndagskole lærere og smågruppe ledere.

Hva er egentlig Nådegaven hyrde? Det er en gave som setter en «i stand til over lengre tid å ta et personlig ansvar for det åndelige ve og vel for ei gruppe mennesker», ifølge Schwarz (2001:111). Dette betyr at du som hyrde har et tilsyn og trenings (opplærings) ansvar, og omsorg for en gruppe av de troende. Du leder dem, metter dem, veilede dem, beskytter dem (fra vrang lære osv.) og har tilsyns ansvar over dem. En hoved ønske av en hyrde er å passe på og ivareta velferden av de troende i hans/hennes omsorg (Gilbert, 2020).

Det er sannsynligvis at du som hyrde også har andre dominerende nådegaver i tillegg til gaven hyrde. Dr. Gilbert, nådegaver forsker, lærer og forfatter, hevder at mange hyrder kan ha evangeliserings gave eller undervisnings/formanings gave som en tilleggs gave til hyrde gaven. Men de fleste pastorer som leder store menigheter har nådegaven administrasjon/lederskap som deres andre største nådegave. Dette er nødvendig slik at de kan lede en stor menighet (Gilbert, 2020).

Aktuelle oppgaver som du kan drive med som hyrde er trening og opplæring, lede husgrupper, ungdomsarbeid, søndagskole lærer og prestetjeneste

Finner du noen av de tingene som er beskrevet ovenfor inni deg, eller ønsker du å tjene Gud som hyrde i menigheten? Egersund metodistkirken er en god plass for deg. Så, bare kom som du er og la oss bygge Guds rike sammen her i denne byen.

Nådegaven undervisning/lærer.

Det finnes fire hoved kommunikasjons gaver som er tilgjengelig for kirken. De er profeti, hyrde, evangelisering, og undervisning/formaner gaver. Mens de første tre gavene vanligvis er knyttet til undervisnings gaver i deres virksomhet. Fordi mange av de læremidlene, referanse bøker, og veilednings heftene vi bruker var skrevet av lærere eller folk som underviser (Gilbert, 2020).

Schwarz forklarer at «denne gaven gjør deg i stand til å formidle sannhet slik at andre blir i stand til å lære og bidra til menighetens helse.» (2001:113). Du som har denne gaven formidler kunnskap, fakta og veileder mennesker, på en interessant og stimulerende måte. Dessuten, du liker å gjøre ting som vil hjelpe deg å få kunnskap, derfor er du ofte en som alltid leser eller forsker på et prosjekt eller tema. Og du er en lærer som tydeliggjør og forklarer Bibelens lære til de troende (Gilbert, 2020).

Smågruppearbeid, bibeltimer/undervisning, seminarer, konfirmant undervisning, medarbeideropplæring, undervisning av nye medlemmer er noen oppgaver du kan drive med i menigheten som lærer eller den som har nådegaven undervisning.

Menigheten trenger deg for kirkens utrustnings oppgaver, slik at de troende kan være modne mennesker i Jesus. Vi er klare til å legge til rette for deg i Egersund Metodistkirken. Vi venter på deg.

Nådegaven formaner/trøster

I Romerne 12, Paulus nevner mange forskjellige nådegaver som er tilgjengelige for menigheten. Og en av disse gavene er trøster. Og da sa han i vers 8: «og den som trøster, skal virkelig trøste.»

Det Greske ordet som var oversatt som trøster betyr også formaner eller oppmuntrer. Denne gaven anses som undervisnings gave, men formanings gaven er opptatt med spørsmålet «hvordan.» En formaner brenner i hjertet med å forklare hvordan Bibelen blir virksom i de troendes hverdagslige livet. Derfor gjør denne gaven deg i stand til å motivere andre med å oppmuntre dem slik at de kan gjøre det som bør eller må gjøres.

Du som har denne gaven, er alltid opptatt med praktisk anvendelse. Du er interessert i om Bibelens praktiske lærer som de troende kan brukes daglig. Det er dine ønsker å lære eller gi opplæring til kristne om hvordan de kan løse problemer, og gir plass for forandring som fører dem til modning i Kristus. Du har en sterk tro i at Skriften har svar på alle problemer i det kristne livet.

En trøster eller formaner er ofte beste sjelesorger, fordi du alltid er villig til å bruke god tid til å lytte og gir praktiske råd om hvilken måte man kan løse sitt problem. Han/hun er flink med å se det store bildet, og da hjelper han mennesker til å bevege seg fra problem til løsning.

I tillegg til dette har du evner eller kapasitet til å gjøre menneskers indre motivasjon virksom, gjennom måten du oppmuntrer og vekker begeistring og entusiasme hos mennesker. Du er alltid fokusert på det positive. Og du er flink med å få mennesker til å se og velge den rette veien i alt, fordi du klarer å gjøre den rette veien mer spennende og praktisk (Gilbert, 2020).

Du som har denne gaven, veileder de troende og kirken om måten vi kan leve rett, og du oppmuntrer oss til å bruke praktiske midler til et vellykket kristent liv.

Vi trenger deg slik at vi sammen kan fortsette å skape en varm, trygg og trivelig møteplass for alle som ønsker å følge Jesus, i denne beyen. Takk for at du ære Gud med gaven din.

 

 

Kilder

Dr. Larry Gilbert (2020), Do you have the spiritual gift of shepherding, teaching, and exhortation? Available today, 17.04.21 at: https://churchgrowth.org/do-you-have-the-spiritual-gift-of-shepherding/, https://churchgrowth.org/do-you-have-the-spiritual-gift-of-teaching/, https://churchgrowth.org/do-you-have-the-spiritual-gift-of-exhortation/

Schwarz, Christian, A., (2001) Nådegavenes 3 farger: Hvordan du kan oppdaget og utvikle ditt gudgitte potensial. K-vekst forlag, Molde. S.111 og 113.

Powered by Cornerstone