Nådegavene tungetale og tydning

Nådegavene tungetale og tydning

Paulus sier i Romerne 8, 14 at «Alle som drives av Guds Ånd, er Guds barn». Så lenger du som siter her i dag er Guds barn, så har Den hellige ånd gaver til deg. Se om Ånden har gitt deg nådegaven tungetale eller tydning, som tas opp i dagens preken

Nådegavene tungetale og tydning: 1 Korinterne 12, 10 og 28-30                29.05.2021

Paulus sier i Romerne 8, 14 at «Alle som drives av Guds Ånd, er Guds barn». Så lenger du som siter her i dag er Guds barn, så har Den hellige ånd gaver til deg. Se om Ånden har gitt deg nådegaven tungetale eller tydning, som tas opp i dagens preken.

Nådegaven tungetale

«Jeg takker Gud for at jeg taler mer i tunger enn noen av dere.» Sier Paulus. Men det er ikke bare ham som har denne gaven. Dagens skriftlesning forklarer at Den hellige ånd gir tungetale gaven til noen kristne, og denne gaven gjør den begavet i stand til å snakke offentlig og/eller i personlige bønneliv på et språk hun/han aldri har lært. (Schwarz, 2001:124). Du også kan få denne gaven, eller allerede ha den.

Gaven forekommer i to forskjellige varianter. Det ene oppleves som personlig bønnespråk. Dette er Åndens hjelp vi får i vårt møte med Gud. Og Paulus forklare at «Den som taler i tunger, oppbygger seg selv» (1 Kor 14,4). Jeg kan vitne om det Paulus sier her fordi denne gaven har vært nyttig i mitt eget åndelig liv.

Den andre varianten eksisterer i den offentlig tilbedelse eller menigheten bare når den blir tydet. Det som er fint med denne gaven er at det virker som profeti (tema til neste preken) gave når den blir tydet. Fordi den blir til andres oppbyggelse, formaning, veiledning, og trøst.

Når vi ber tungetale så kan det være en forbønn, gudstjeneste bønn, formaning til noen, lovprisning eller noe annet vi ikke vet om. Jeg har opplevd det som en oppmuntrende tjeneste både i det private og i gudstjenesten, når det blir tydet.

Mine gode venner, skal det ikke være oppmuntrende og levende at du blir tilgjengelig for Den hellige ånd til å formane, veilede eller trøste oss i gudstjenesten? Gud er klar til å velsigne menigheten når vi tilber, vil du be om at du blir kanalen for denne velsignelsen?

Nådegaven tydning

Paulus sier oss i dag at «Slik er det også med dere. Når dere nå legger så stor vekt på åndsgavene, så søk å bli rike på gaver som bygger opp menigheten! Derfor må den som taler i tunger, også be om å kunne tyde det.» Fordi denne gaven gjør deg i stand til å bringe videre på et allment forståelig språk et budskap som andre ga i tunger.» (Schwarz, 2001:119).

I Det NT, leser vi at noen gaver er gitt til enhver kristen for å utruste og bygge opp menigheten. Derfor når vi er samlet som menighet, er det viktig at alle de gavene som er gitt til offentlige tjenester må tjene til menighetens oppbyggelser. For eksempel, nådegavene apostler, profeti, lærere, helbredelser, under og tungetale må tjene til andres gode. Men hvordan kan noen nytte tungetale i gudstjenesten, hvis det ikke finnes noen som kan tyde det? Gaven blir da unyttig når den som er begavet begynner å tale tunger i gudstjenesten, uten at personen eller andre tyder det.

Derfor sa Paulus tydelig at «Hvis det ikke er noen til å tyde, skal den som taler i tunger, tie når menigheten er samlet. La ham tale for seg selv og for Gud.»

Du må ikke nødvendigvis kunne tungetale før du kan tyde det. Men du kan enten be om å kunne begge, eller bare en. Og det er ofte sant at de som kan tyde tungetale også har profeti gaven. Fordi begge gaver formaner, veileder, trøster og oppbygger menigheten.

Mine gode venner, hvis Gud fortsatt gir denne gaven til hans folk i andre menigheter, hvorfor ikke i Egersund menighet? Er vi ikke Guds folk? Husk at det er Guds vilje at alle gavene som gis eller finnes i Bibelen blir virksom i enhver menighet. Det som har alltid hindret gavenes virksomhet i en menighet er mangel av mennesker som inderlig åpner og ber for gaven.

Dette må forandres i denne menigheten. Det begynner med å åpne for sann lære om det Det NT anbefaler som kirke praksis. Og det som disiplene gjorde.

Jeg sa i begynnelsen av preken serien at «vi som menighet ønsker å erfare Gud slik Det nye testamente oppmuntrer oss på. Vi ønsker å vokse i vår forståelse av Gud, nemlig i tanke, følelse, praksis og felleskap. Men spørsmålet er, er vi klare med åpne sinn og åpent hjerte til å kunne lære noe nytt om Gud, om menigheten og om oss selv, slik at vi kan tjene ham» på måten han ønsker?

Mine venner, denne menigheten kan oppleve vekst, hvis vi er klare for å være og gjøre det Gud sier vi er, og må gjøre med å være tilgjengelige for ham. Gavene er del av Kristi kropp, som er menigheten. I dag er det tungetale og tydning som vi snakker om, la oss be inderlig for dem i dag og nå. Vil du?

 

 

 

Kilder

Schwarz, Christian, A., (2001) Nådegavenes 3 farger: Hvordan du kan oppdaget og utvikle ditt gudgitte potensial. K-vekst forlag, Molde. S.119 og 124

Powered by Cornerstone