Nådegaver på det blå området. 1 Korinterne 12, 9  

Nådegaver på det blå området. 1 Korinterne 12, 9  

Gavene på det blå området har tre undergrupper. Det første handler om fornyet tillit til Gud. Her kan vi si at mennesker som har denne gaven viser så mye større tillit til Gud enn andre. Nådegaver tro, bønn og beredskap til å lide er gavene som faller under denne gruppen, ifølge Schwarz (2001:114).

 

Nådegaver på det blå området. 1 Korinterne 12, 9                                                                 25.04.21

Nå har vi kommet til nådegavene som demonstrerer Guds kraft og makt, og mange av disse gavene går forbi fornuftens grenser slik at Guds makt og kraft vises over det skapte. Den gir den begavet anledning til å «betjene mennesker med behov som ikke kunne ha blitt møtt med vanlige midler.» (Schwarz, 2001:114)

Gavene på det blå området har tre undergrupper. Det første handler om fornyet tillit til Gud. Her kan vi si at mennesker som har denne gaven viser så mye større tillit til Gud enn andre. Nådegaver tro, bønn og beredskap til å lide er gavene som faller under denne gruppen, ifølge Schwarz.

Nådegaver profeti, tungetale, tydning av tungetale, og bedømme åndsåpenbaringer er gavene som kommer under den andre undergruppe. Disse gavene virker til å fornye «menneskers kontakt med Gud og setter dem i stand til å bringe budskap fra Gud» (Schwarz, 2001:114)

Og så er den tredje undergruppe som har gavene helbredelse, undergjerninger og utdrivelse. Schwarz forklarer at disse gaver fornyer mennesker ved Guds kraft på en måte som overgår fornuften.

Nå la oss se nærmere på nådegaven tro.

I det NT er det tre typer tro som finnes. Tro som man trenger for å bli frest-frelses tro. Denne troen får man av Gud når vi åpner hjertet vårt for Guds Ord når det er forkynt. Paulus sier at «Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord.» Og sa han videre i Efeserne 2, 8 at «For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave.» Vi alle som er frest ble begavet nåde ved troen, og det samme gjelder alle som kommer til å bli frest.

I Galaterne 5, 22-23 ser vi den andre typer tro som er en del av åndens frukt. Den gave kommer til utrykk i vår oppførsel som et karaktertrekk. Denne gaven kommer til oss som del av vår frelse i Jesus Kristus, men den må dyrkes for å være virksom hos oss.

Og da er det den tredje tro, som er dagens prekens fokus, som Paulus sier at «én får ved den ene Ånd en spesiell trosgave, …» 1 Kor 12,9. Det er riktig sagt at dette er en spesiell trosgave fordi dette egentlig er en guddommelig tro, som er overnaturlig gitt noen av oss direkte fra Gud ved Den hellige ånd, i form av et ord. Og det er Gud som styre denne gavens virksomhet i en person (Prince, 2007:109).

Salmenes bok 33,3 sier at «Ved Herrens ord ble himmelen skapt, hele himmelens hær ved pusten fra hans munn.» Dette betyr at Gud hadde tro i ordet sitt slik at hver som helst han sier blir til. Derfor sa Gud: «Det skal bli lys!» Og det ble lys i 1 Mosebok 1, 3.

Gud selv bekreftet dette i Esekiel 12,25, da han sa: «Det er jeg, Herren, som taler, og det ordet jeg taler, skal skje, …» Dette er Guds uforanderlige natur som noen av oss får en del av ved Den hellige ånd. Og når dette skjer, ordet som blir utrykt av den som har denne gaven blir virksom akkurat samme som Gud som utrykker det

Derek Prince, en misjonær og lærer sier at det er to måter folk som har denne gaven bruker det. Det ene er å si et ord på vegne av Gud til noen eller noe, og den andre er å si et ord til Gud på vegne av noen eller noe. Et tydelig eksempel ses vi i Markus 11, da Jesus sa til fikentreet: «Aldri mer skal noen spise frukt av deg!» Og fikentreet ble visnet fra roten av, dagen etter Jesus sa det (12-14, 20-22).

En viktig ting med denne gave er at, gaven funker når den som har det har nær relasjon med Gud, slik at Guds Ord prioriteres i hjertet og i munnen, som Job sa «ordene fra hans munn gjemte jeg i mitt indre» (23,12). Et eksempel på dette ser vi da Jeremia ble kalt av Gud til å være hans profet (taler). Jeremia skriver at «Herren rakte ut hånden og rørte ved munnen min. Så sa Herren til meg: «Nå legger jeg mine ord i din munn.» Dette betyr at før noen kan bruke denne gaven så, må han/hun vær fylt av Guds ord.

Samme skjedde med Esekiel før han ble profet. I kapitel 2, 8-9 sa Gud til ham «… Lukk opp munnen og spis det jeg vil gi deg.» Jeg så, og se! – en hånd var rakt ut mot meg, og den holdt en bokrull.» Dette bekrefter at det er når Guds Ord prioriteres og preges av livet vårt kan man si til dette morbærtreet: ‘Rykk deg opp og slå rot i havet!’ Og det skulle adlyde» han/hun. Fordi alt som trengs er å ha bare en liten dose, som et sennepsfrø av den guddommelig tro. Ikke mer enn det.

Elia, Josva, og Jesus er beste eksempler på mennesker som hadde denne gaven. Men det godt nyhet er at denne gaven er tilgjengelig for deg i dag. Ja! Du kan få det i dag.

Mulige oppgaver du som har denne gaven kan være bønnegruppeleder, sjelesorger, evangelisering, etc.

Vil du åpne deg for denne gaven i dag?

 

 

 

Kilder

Prince, Derek (2001) The Gift of the Spirit: Understanding and Receiving God’s Supernatural Power in Your Life. Whitaker House. USA. Pp. 106-127

Schwarz, Christian, A., (2001) Nådegavenes 3 farger: Hvordan du kan oppdaget og utvikle ditt gudgitte potensial. K-vekst forlag, Molde. S.114.

 

 

 

 

Powered by Cornerstone