Nådegaver, evangelisering og lederskap

Nådegaver, evangelisering og lederskap

Du som har denne gaven, har et sterkt ønske og en sann glede av å lede mennesker til tro i Jesus Kristus. Det som er viktig for deg i kirkelivet er at mennesker er ledet til tro i Jesus. Derfor er det viktig for deg at evangelisering prioriteres av menigheten.

Nådegaver, evangelisering og lederskap. Efeserne 4, 7-13 og Romerne 12, 3-8

Forrige søndag var påskesøndag, og da hørte vi at siden Kristus oppstandelsen har frigjort oss og gitt oss evig liv, har vi lov til å fryde oss og være takknemlige overfor Gud. Men vår glede blir ikke fullstendig, dersom ikke hele familien vår er frelst.

Fordi Paulus sier at «Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner? Og hvordan kan de forkynne hvis de ikke er utsendt?» (Romerne 10, 13-15)

Derfor er du og jeg skapt og invitert til å være Guds partnere til å spre hans kjærlighet til alle mennesker. Og dette handler om evangelisering.

Selv om alle kristne er kalt til å være Jesus vitner med livet vårt, og med å snakke om Jesus til andre, så har Gud ifølge dagens skriftlesning gitt noen av oss en spesiell gave som evangelist. I dagens preken skal se nærmere på dette, og lederskaps nådegaver.

Nådegaven evangelisering

Schwarz sier at nådegaven evangelisering setter man «i stand å formidle evangeliet til ikke-kristne på en måte som bidrar til å lede dem til tro.» (Schwarz, 2001:106). Helt sant. Et klassisk eksempel på dette er Filip i Apg 8, 26-40. Da han forklarte evangeliet om Jesus for en etiopisk hoffmann, og ledet han til tro på Jesus.

Du som har denne gaven, har et sterkt ønske og en sann glede av å lede mennesker til tro i Jesus Kristus. Det som er viktig for deg i kirkelivet er at mennesker er ledet til tro i Jesus. Derfor er det viktig for deg at evangelisering prioriteres av menigheten. Og du alltid oppmuntrer folk til å vitne om Jesus.

I tillegg, bruker du enhver anledning du får til å snakke om Jesus, og deler dine erfaringer av ham til andre. Du er en utgående, som ikke er redd for å spørre folk om deres livstil. Du prioriterer også bønn, Bibellesning, troverdighet, trofasthet, kjærlighet og gjestfrihet i livet ditt.

Er det du som disse beskrivelser gjelder? Eller brenner du i hjertet for at mennesker skal få oppleve Jesus frihet, kjærlighet, håp og evig liv, kan du ha nådegave evangelisering.

Aktuelle oppgaver som du kan drive med som evangelist, er å ha åpne husfelleskap, forkynnelse, menighetsplantings arbeid, nattkafe tjeneste, arbeid blant vanskeligstilte og innvandrermisjon. Evangeliserende besøkstjeneste, barneevangelisering, ytremisjon og musikk/bandarbeid. (Schwarz, 2001:106)

Husk at som evangelist er du en gave til menigheten og verden. Så kom som du er fordi Metodistkirken i Egersund trenger deg, og mennesker i denne byen og din familie trenger deg.

Nådegaven Lederskap

Har du naturlig tendens til å styre, veilede, oppmuntre folk og organisere ting i en gruppe du tilhører, eller være en talsperson for gruppen, uten at du ble bedt om det, da kan du være begavet med nådegaven lederskap.

Det Greske ordet «kubernesis» er brukt i det NT, og oversettes som ledende, styring, regjering eller administrering. Eksempelvis kan det beskrive en skipsfører, som trygt fører et skip fra havet til havnen (Gilbert, 2020). Du som har denne gaven kan ikke sitte rolig når ting må gjøres, eller ting ikke går bra i en gruppe, enten gruppen har en leder eller ikke. Du tar med en gang ansvar til å organisere ting eller menneskene og delegere oppgaver til dem, slik at ting blir gjort, og målet til gruppen oppnås. Det er også enkelt for folk til å følge deg eller din styring og veiledning.

Schwarz forklarer at «Denne gaven gjør deg i stand til å sette mål for menigheten, og til å formidle målene slik at andre frivillig arbeider for å nå dem.» (Schwarz, 2001:108).

Du som er administrator eller leder av menigheten, komiteer, små grupper eller er prest, har en av to lederskaps stil. Det ene organiserer ting, aktiviteter og programmer. Og den andre organiserer mennesker med hensyn til personale relasjoner og ansvarlig lederskap. (Gilbert, 2020)

Denne gaven gir deg ferdigheter og ønsker til å kunne lede, organisere, promotere og administrerer kirken og dens komiteer, kontor og virksomhet.

Moses, Joshua, Ester, Deborah, Nehemias, Peter og Paulus var noen eksempler Gud har begavet og brukt i Bibelen som ledere. Kanskje er du valgt av Gud som leder i denne menigheten eller du har ønske om å være med å lede en komite, smågruppe, søndagsskolen eller et team i menigheten. Du er velkommen hos oss, vi er klare for å legge til rette for din lederskaps tjeneste hos oss.

Husk at dagens andre Skriftlesning sier at alle kristne har en eller flere nådegaver, og «den som er satt til å lede, skal gjøre det med iver». Er det du dette beskrives? Hva skal du gjøre om det?

Må Gud være med oss og hjelper oss.

 

 

Kilde

Dr. Larry Gilbert (2020), Do you have the spiritual gift of administration? Available today, 09.04.21 at: https://churchgrowth.org/do-you-have-the-spiritual-gift-of-administration/

Schwarz, Christian, A., (2001) Nådegavenes 3 farger: Hvordan du kan oppdaget og utvikle ditt gudgitte potensial. K-vekst forlag, Molde. S.106 og 108.

Powered by Cornerstone