Nådegaver helbredelse og undergjerninger

Nådegaver helbredelse og undergjerninger

Den troende kan ikke helbreder med viljen hvor som helst og når som helst. Det er bare Gud som helbreder og bestemmer hvem, hvor og når den skjer. Vi kan bare be om det.

Nådegaver helbredelse og undergjerninger: 1 Korinterne 12, 9-10                                  09.05.21

Vi lærer fortsatt om nådegavene som demonstrerer Guds kraft og makt. Og som sagt, disse gavene særlig tro, helbredelse og undergjerninger går forbi fornuftens grenser. Slik at Guds makt og kraft vises over det skapte. Vi skal se nærmer på de to siste overfor nevnte gaver i dag.

Nådegaven helbredelse

Hva er Guds vilje for din kropp og ånd?

Johannes tredje brev vers 2 beskriver: «Min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og ha det godt, like godt som du har det åndelig.»

Fra dette kan vi konkludere at helbredelse er ikke Guds originale plan for oss da han skapte oss. Nei, men det er heller at du er frisk og har det godt. Men vi lever i en ødelagt verden, hvor sykdommer blir del av livet vårt, enten du er en kristen eller ikke. Derfor oppfordrer Bibelen alle troende til å be for de syke i Markus 16, 18.

Men Gud han bryr seg så mye om oss, slik at han har gitt noen av oss en særskilt helbredelsesgave. Schwarz forklarer dette at «denne gaven gjør deg i stand til å være et redskap som Gud bruker til å gjenopprette andres helse uten hjelp av medisinske hjelpemidler.» (2001:118)

Her er det Den hellige ånds kraft som blir tilgjengelig for Kristi kropp. Det er viktig å notere her at denne gavens virksomhet bare styres av Gud. Det er Gud alene som operer gaven gjennom den troende. Den troende kan ikke helbreder med viljen hvor som helst og når som helst. Det er bare Gud som helbreder og bestemmer hvem, hvor og når den skjer. Vi kan bare be om det.

Er du en som bryr seg inderlig om mennesker? Har du medfølelse og et hjerte for de syke eller den lidende, da er det denne gaven som du bør be inderlig om. Gud kan helbrede de troende gjennom deg i dag og nå. Vil du be inderlig for det, så får du det. Fordi Paulus sier at «én får ved den ene Ånd en spesiell trosgave, en annen får nådegaver til å helbrede,» (1 Kor 12, 9). Den er tilgjengelig for oss nå, vil du være den kanalen for denne gavens virksomhet i denne menigheten? Be om det i dag og nå.

Mulige oppgaver for denne gaven er sykebesøk, sjelesorg, evangeliseringsteam eller bønneteam.

 

Nådegaven undergjerninger

Undergjerninger er den tredje nådegave som demonstrerer Guds kraft og makt som går forbi fornuftens grenser, slik at Guds makt og kraft vises over det skapte.

Derfor forklarer Schwarz at «denne gaven gjør deg i stand til å tjene som et redskap for Gud, slik at Gud utfører mektige gjerninger som for observatøren overgår naturlige lover.» Og jeg enig med Schwarz at «Hver gang Gud gjør et under gjennom denne gaven, er det for å formidle et spesielt budskap til sitt folk.» Mener Schwarz. (2001:120).

Denne påstanden har sterk støtte i Bibelen fordi Peter sa i Apostelens gjerninger 2, 22 at « Israelitter, hør disse ord! Jesus fra Nasaret var en mann som Gud pekte ut for dere med mektige gjerninger, og med under og tegn som Gud lot ham gjøre blant dere. Alt dette kjenner dere til.» Han mener at Gud bekreftet Jesus som sin Sønn og at buskapen som Jesus forkynner er sant, med mektige gjerninger og under og tegn.

Dette er viktig fordi «jøder spør etter tegn, og grekere søker visdom,» sier Paulus (1 Kor 1,22). Det eneste beviset Israelittene krever for å godkjenne at noen er en profet eller Guds budbærer, er når han kan følge budskapet med tegn. Dette er et grunnfestet krav som ligger dypt i Israelittenes religion.

Siden Gud har gitt sitt vitnesbyrd, gjennom tegn og under og mange slags mektige gjerninger og ved å dele ut Den hellige ånds gaver etter sin vilje.» Ifølge Brevet til Hebreerne 2, 2-4, synes jeg at dette bør være det samme hos oss når vi forkynner evangeliet i vår tid.

Du kan være den kanalen Guds vitnesbyrd kan vises gjennom tegn og under og mektige gjerninger i dag. Fordi Den hellige ånd fortsatt deler ut sine gaver til Kristi kropp. Og du er en del av denne kroppen. Vil du stå tilgjengelig for at Gud bruker deg gjennom denne gaven i dag? Derek Prince, en teolog og forfatter sier dette tydelig og klart at du og jeg har en obligasjon til å demonstrere til dagens generasjon at Gud virkelig lever. (2007:150)

Dagens skriftlesning sier at «én får ved den ene Ånd en spesiell trosgave, en annen får nådegaver til å helbrede, og én får kraft til å gjøre under.» kan det være du som får denne kraften? Be om det nå. Kanskje mange i samfunnet vårt kommer til tro i Jesus gjennom denne gavens virksomhet i deg. Må Gud høre din bønn i dag. Amen

 

 

Kilder

Prince, Derek (2007) The Gifts of the Spirit: Understanding and Receiving God’s Supernatural Power in Your Life. Whitaker House. USA. pp.128-139

Schwarz, Christian, A., (2001) Nådegavenes 3 farger: Hvordan du kan oppdaget og utvikle ditt gudgitte potensial. K-vekst forlag, Molde. S.118 og 120.

Powered by Cornerstone