Vent på Herren og blir du fornyet

Vent på Herren og blir du fornyet

Mine venner, Gud kan myndiggjøre deg og fornye oss i dag. Men er vi klare å vente på ham eller å ha vår tillit i ham i tålmodighet i bønn?

Vent på Herren: Jesaja 40, 28-31                                                       23.05.21

Teksten i dagens historie er om pinsedagen, da Den hellige ånd kom i Jerusalem. Myndiggjøring (styrking), fornyelse, vekkelser, og vekst er ord som er sterk knyttet med denne pinsedagen. Og vi snakker fortsatt om samme ord i dag. At Metodistkirken trenger fornyelse, menigheten vår trenger vekst, du og jeg trenger myndiggjøring i livet vårt, og Norge trenger vekkelse.

Men spørsmålet er, er det sant at vi virkelig ønsker myndiggjøring (styrking), fornyelse, vekkelser, og vekst i dag? Eller er det bare snakk uten noe sterkt ønske.

Mine venner, jeg er sendt deg i dag med et godt budskap at hvis du og jeg virkelig leter etter Den hellige ånds fornyelse, myndiggjøring, vekst og vekkelse, da er Gud klar til la det regne over oss.

Profeten Jesaja miner Israelittene og oss om i dag at mennesker blir trette og slitne i livet. Ja! Vi alle kommer naturlig til å miste kraften eller styrken vår i livet.

Og menigheten, kirken og landet kommer til å miste kraften, styrken, og vitaliteten, så lenge vi blir avhengig på menneskers visdom, kraft og styrke. Og da griper nedgangen inn og fravrister oss relevans. Og det er bare døden som gledelig åpner sine åpne armer for oss.

Men profeten i vers 31 sier; «Men de som venter på Herren, får ny kraft, de løfter vingene som ørnen, de løper og blir ikke slitne, de går og blir ikke trette.»

Å vente på Herren her mener profeten at de som har sitt håp i Herren eller de som hviler i Herren med å ha sin tillit i ham i tålmodighet i bønn, blir fornyet med ny kraft. Er dette budskapet til deg i dag? Er du trett eller sliten? Ønsker du eller denne menigheten fornyelse og vekst?

I Apostlenes gjerninger 1, Jesus sa til disiplene: «Dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det som Far har lovet, det som dere har hørt av meg. For Johannes døpte med vann, men dere skal om noen få dager bli døpt med Den hellige ånd.» (1, 4-5).

Og Lukas, Apostlenes gjerningers forfatter forklarer videre at «Da vendte de tilbake til Jerusalem fra den høyden som heter Oljeberget og ligger nær Jerusalem, bare en sabbatsreise unna. Inne i byen gikk de opp på den salen hvor de pleide å holde til… Alle disse holdt trofast sammen i bønn, sammen med noen kvinner og Maria, Jesu mor, og brødrene hans.» (1, 12-13a og 14)

Lukas her mener at da Jesus sa disiplene skulle vente i Jerusalem for Den hellige ånd, mente han at de skulle holde dem trofast sammen i bønn i Jerusalem. Og det var akkurat det de gjorde. Og hva skjedde? Myndiggjøring (styrking), fornyelse, vekkelser, og vekst skjedde etter at de ble gjennomstrømmet av Den hellige ånd.

Mine venner, Gud kan myndiggjøre deg og fornye oss i dag. Men er vi klare å vente på ham eller å ha vår tillit i ham i tålmodighet i bønn?

Alle fornyelser og vekkelser både små eller store, som ble startet i verden begynte med folk som satte sin tillit til Gud, som ikke vil ha andre ting, men bare Gud og Gud alene, og holdt seg trofast i bønn. Eksempel på dette er de verdens kjente og opplevde vekkelsene; The Methodist Revival i Storbritannia; «The Welsh Revival» i 1904 i Wales og  «The Azuza Street Revival» alle hadde bønn og tillit i Gud i sentrum.

Historien forteller at «The Azuza Street Revival»  startet med 15 mennesker (inkludert barn), som holdt seg trofast i bønn i Los Angeles. Og fra denne vekkelsen, begynte Pinsebevegelsen.

Metodist Prest T.B. Barratt skulle samle inn penger fra USA for å kunne hjelpe de fattige i Norge. Men i stedet for penger hadde Gud noe bedre for ham og Norge. Vekkelsen fra Los Angeles hadde spredt seg til New York, og Barratt var nettopp der i New York og han ble myndiggjort og fornyet. Han kom hjem med noen annet enn penger, men Metodistkirken i Norge ville ikke ha Guds fornyelse, og da kastet de han ut fra kirken.

Og siden Metodistkirken Norge sa nei til Guds fornyelse ved å kaste ut Barratt, har kirken vært på nedgangens vei. Kirken har mistet sin kraft, vitalitet, og relevans i samfunnet. Vi stenger ned nå og selger våre kirkebygg, i stedet for å bygge nytt eller utvide de gamle kirkene, slik at det kan romme veksten Den hellige ånd bringer. Metodist kirken tiltrekker ikke lenger ungdommer, mens Filadelfia (kirken Barret startet) og andre pinsevenner gjør det.

Metodistkirken trenger fornyelse, menigheten vår trenger vekst, du og jeg trenger myndiggjøring i livet vårt, men hvor mange av oss her deltar i Mandagsbønn, Bibel og bønn eller søndagsbønn?

Bønn er sentrum av denne menighetens virksomhet, men tar du aktiv del i de bønnemøtene vi holder her? Og hvordan går det med din privat bønn?

Fornyelse og vekst skal Gud gledelig gi oss, men er det noe vi vil ha som menighet? Trenger du fornyelse i livet ditt akkurat nå, slik at du kan leve og utføre Guds plan og vilje for livet ditt? Sett din tillit i ham og la oss sammen holde oss trofast i bønn. Og din Gud og min Gud skal regne det over oss i denne menigheten.

 Kom og la oss vente på Den hellige ånd sammen.

 

 

 

 

 

Powered by Cornerstone