Nådegaver profeti

Nådegaver profeti

Derfor gir Gud oss (menigheten) profeti gaver, fordi den som taler profetisk, taler for menneskene (de troende), til oppbyggelse, formaning og trøst, sier Paulus (1 Korinterne 14,3-4).

Nådegaver profeti    1 Korinterne 12,4-11                   22.08.21

I første Tessalonikerne 5,19-21, sier Paulus til menigheten: «Slukk ikke Ånden, forakt ikke profetord, men prøv alt og hold fast på det gode.» Og han formante Korinterne også at «Jag etter kjærligheten, søk åndsgavene med iver, særlig det å tale profetisk.» (1 Korinterne 14,1). Hvorfor var han så opptatt med at menighetene søker profeti gaven med iver? Dagens preken skal se nærmere på spørsmålet ovenfor.

Mine venner, ønsker du å tjene som redskap for et guddommelig budskap i en konkret situasjon, søk for profeti gaven. Fordi gaven «gjør deg i stand til å motta et budskap fra Gud ved Den hellige ånd og formidle dette til andre.» (Schwarz, 2001:122)

Hvorfor var Paulus så opptatt med at menighetene søker profeti gaven med iver?

Victor! Vi tjener en levende Gud. Han er reel, trofast, og sann, sier en skole kamerat til meg. Han har gitt meg en klem, løftet blikket opp og sa: «tusen takk Far, du har æret ordet ditt. Jeg skal tjene deg hele livet mitt.» Glede, fred og smilende fjes var alt som vises klart hos kameraten min. Det var helt fantastisk å kunne se gleden som fylte ham i denne tiden.

Dette skjedde fordi jeg fortalte ham et budskap, som i dag jeg anser som profetord, som Den hellige ånd har lagt på hjertet mitt for ham i bønn. Han var litt sjokkert at det skjedde på denne måten. Fordi han sa at han hadde inderlig bedt om en sak i mange dager, for at Gud skulle gi han veiledning om en ting som plaget ham veldig mye. Han sa at plagen var så stor at han ble trist, forvirret og desperat. Og natten før jeg fikk gitt ham budskapet, ble han fortalt i drøm at Gud har sendt ham en profet med et viktig budskap som han hadde ventet på.

Mine venner, Gud er med oss, og han er for oss. Og han ønsker at enhver av oss skal få det godt i livet vårt, i det her og nå vi lever. Men det er sant at to av de største våpen djevelen bruker mot de troende er motløshet og fordømmelse. Og Gud visste allerede at i disse siste dagene skal det være stor motgang, motløshet og fordømmelse for de troende. Derfor gir Gud oss (menigheten) profeti gaver, fordi den som taler profetisk, taler for menneskene (de troende), til oppbyggelse, formaning og trøst, sier Paulus (1 Korinterne 14,3-4).

Fordi vi har ikke fått den ånden som slavene har, men vi har fått Ånden som gir rett til å være Guds barn, den som gjør at vi roper: «Abba, Far!» Du og jeg er Guds barn og da må ingen av oss være redde. Fordi det er «ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus.» sier Paulus. (Romerne 8,1 og 15)

Hvor er dere profetene i denne menigheten? Nå er det på tide at dere tar gavene deres i bruk. Fordi menigheten har stort behov for tjenesten deres.

Ja! Vi trenger oppbyggelse slik at de troende blir utrustet til å være effektive og bedre tjenere i tjenesten Som Gud har kalt oss inn.

Vi trenger også formaninger for å oppmuntre de troende at det er sant at vi alltid skal bli presset, men vi blir ikke knekket, vi blir rådville, men blir ikke rådløse,  blir alltid forfulgt, men blir ikke forlatt, og blir slått ned, men blir ikke slått i hjel. (2 Kor 4,7-8)

Du og jeg har stort behov for trøst fordi Jesus selv sa at trengsler er del av det kristne livet. Og siden vår Far er rik på barmhjertighet, gir han oss all trøst gjennom Den hellige ånd. Paulus sier videre at «Han trøster oss i all vår nød, så vi skal kunne trøste dem som er i nød, med den trøst vi selv får av Gud.»  (2 Kor 1,3-4)

Er du Guds barn har du Den hellige ånd, og har du ånden kan du få profeti gaven. Søke den nå og søk den med iver.

La oss være tilgjengelige for Gud til oppbyggelse, formaning og trøst i denne menigheten, i forkynnelsen, undervisningen, sangen, samlingen, bønnen, tjenesten, og samtalen vi holder med hver andre. For du og jeg er Guds barn, ånden er også her og i oss.

 

 

Referanse:

Prince, Derek (2007) The Gifts of the Spirit: Understanding and Receiving God’s Supernatural Power in Your Life. Whitaker House. USA. pp.182-183

Schwarz, Christian, A., (2001) Nådegavenes 3 farger: Hvordan du kan oppdaget og utvikle ditt gudgitte potensial. K-vekst forlag, Molde. S.122

 

 

Powered by Cornerstone