Ja! kraften til synd er ødelagt, syndens skyld er borte og frihet er her.

Ja! kraften til synd er ødelagt, syndens skyld er borte og frihet er her.

Ja! kraften til synd er ødelagt, syndens skyld er borte og frihet er her.

Ja! kraften til synd er ødelagt, syndens skyld er borte og frihet er her.

Salmene bok 118, 1-2, 14-24 og Johannes 20, 1-18

Vi vet at i dag er en viktig dag i historien ikke bare for kristendommens historie og liv, men er det også en viktig dag for menneskers liv og historie. Fordi verden ville endret for alltid på grunn av en mann, Jesus fra Nazareth, Guds enbårne Sønn og verdens Messias.

Dagen i historien reddet Gud verden han har skapt på grunn av Jesus død og oppstandelse. I lys av dette, fikk vi håp som aldri skuffers. Håp at han fortsatt er i kontrollen over livet. Håp at en dag han tar bort alle våre tårer og lidelser. Og et håp at vi får rettferdighet for alt ondt gjort mot oss. I tillegg får du og jeg et håp at vi med glede bor hos Gud, vår far i evighet.

Salmisten i salmenes bok 118 anerkjent Guds seieren til sitt folk Israel på grunn av at Israelittene ble frigjort og frelst fra Egypterne, og da erklærer med at

«Herren er min styrke og min sang, han er blitt min frelse. Hør, det er jubel og seiersrop i de rettferdiges telt! Herrens høyre hånd gjør storverk, Herrens høyre hånd løfter opp. Herrens høyre hånd gjør storverk. Jeg skal ikke dø, men lev og fortelle om Herrens gjerninger … Dette er dagen som Herren har gjort; la oss juble og glede oss på den!1"

Mine venner, jeg synes vi som kristne kan si med salmisten at i dag er dagen som Herren har gjort, så la oss juble og glede oss på den fordi han er oppstått, Kristus er oppstått, «døden er oppslukt, og seieren vunnet. Og da spørre vi; Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier?»[2] fordi graven er tom!

Ja! kraften til synd er ødelagt, syndens skyld er borte og frihet er her.

Fred og glede nå flyter fra Kristus vår Herre og frelser til oss som strømmer av elven.

Denne sangen av Keith og Kristyn Getty -Christ is risen forklarer det fint.

How can it be, the One who died, Has borne our sin through sacrifice

To conquer every sting of death? Sing, sing hallelujah.

For joy awakes as dawning light. When Christ’s disciples lift their eyes.

Alive He stands, their Friend and King; Christ, Christ He is risen. 

Christ is risen, He is risen indeed! Oh, sing hallelujah.

Join the chorus, sing with the redeemed; Christ is risen, He is risen indeed[3]

 

Vi ser igjen at salmisten i salmenes bok 118 begynte med en takke rop:

«Takk Herren, for han er god, evig varer hans miskunn. Israel skal si: Evig varer hans miskunn.» Og fortsatt han i vers 21 at «Jeg priser deg fordi du svarte meg, du ble min frelse.»

Derfor tenker jeg at salmisten lærer oss et annet viktig poeng i dag at mens vi feirer seieren og frelsen fra Gud i Kristus, det er også viktig at vi er takknemlig til Gud. Fordi han elsket oss so høyt at han offeret sin Sønn som løsepenge til frelser, fred, frihet og evighet.

Derfor er dagen en stor dag for oss slik at vi kan ofre livet vårt som takke offer til Gud som vår respons til Guds godhet i livet vårt.  

Mine venner, vi kan spørre oss; hva gjør oss som kristne hvis Jesus har ikke oppstått fra døden?

Og får vi svar fra Paulus; da er våre tro uten mening, og vi er fremdeles i våre synder. «Da er også de fortapt som har sovnet inn i Kristus. Hvis vårt håp til Kristus gjelder bare for dette livet, er vi de ynkeligste av alle mennesker»[4]

Men vi takker Gud at han har oppstått Kristus fra døden, sånn at vi fikk håp ikke bare i dag men også til dagen som kommer.

Mine venner, nå vet vi at siden Kristus har oppstått fra døden for oss, vi må feire oss med glede og gi våre takknemligheter til Gud. Men jeg synes det er en tredje ting salmisten ønsker å lære, oppmuntre og å utfordre oss gjennom salmene 118. Så, sa han «Jeg skal ikke dø, men leve og fortelle om Herrens gjerninger»

Jeg synes det er viktig at vi som kristne forteller om Guds gjerninger til verden. Fordi jeg tror det er kanskje lett for oss som kristne å lene oss seg tilbake med glede og feiring av Guds frigjøring og frelsers gave vi fikk inn i Jesus. Men jeg tenker vår feiring er ikke fullstendig fordi mange av våre slektninger er ikke frelst, og mange av våre venner eller venninner er ikke frelst. Likeså ser vi at mange mennesker i vårt elskende land, Norge er ikke frelst. Og dette innebærer at vi vitner om hva Gud har gjort i Jesus for oss.

Siden salmisten skal fortelle om Herrens gjerninger i livet sitt fordi Israel, den slaven i Egypt ble frigjort og gjort til Guds menneske, hva bør vi gjøre i dag? Vi som tiddlier var slaver til synd, og var fortapt, men nå er frigjort og formet som Guds mennesker på grunn av Jesus død og oppstandelse  

 

På 6. mars 1957, fikk Ghana uavhengighet fra britisk kolonistyret og dr. Kwame Nkrumah, den som ledet kampen til uavhengigheten talte til folket i Ghana sa;

“At long last, the battle has ended! And thus, Ghana, your beloved country is free forever! ... Our independence is meaningless unless it is linked up with the total liberation of Africa”...

På Norsk kan det oversatte som «på lenge sist, kampen er avsluttet! Og dermed Ghana, ditt elskende land er evig fri! Vår uavhengighet er meningsløst inntil det er linket opp til frigjørelse av hele Afrika.»

På samme vis tenker jeg at i dag i historien er dagen herren har gjort for oss fordi Kristus er oppstått, frigjort han oss og gitt oss evig liv. Derfor la oss fryder oss over det og gir Gud våre takknemligheter, men vår glede blir ikke fullstendig hvis helle familien våre er ikke frelst.

La oss derfor lære fra salmisten å fortelle Guds gjerninger til våre slektninger og venner eller venninner, som er tatt fanget av Djevelen, og er på veien til fortapelse. La oss be oppriktig for dem, sånn at de blir frigjøres fra døden ti liv, slik vi var frigjort, gitt liv og fikk et levende håp ved Jesus oppstandelsen. Ja! Han er oppstått, Kristus er oppstått for deg, for meg og for verden. Amen

 

[1] Samenes bok 118, 14-17,24

[2] 1 Korinterne brev 15, 55

[3] Keith and Kristy Getty-Christ is risen, he is risen indeed

[4] 1 Korinterne brev 15, 17-19

Powered by Cornerstone