Nådegaver i rødt området

Nådegaver i rødt området

Selv om alle kristne er kalt til å vitne om Jesus til verden, er noen av oss begavet til å forkynne evangeliet eller hjelpe andre til «å få større kjennskap til Kristus.»

Nådegaver i rødt området: Apostel 1 Korinterne 12, 27-28                                              07.02.21

Selv alle kristne er kalt til å vitne om Jesus til verden, er noen av oss begavet til å forkynne evangeliet eller hjelpe andre til «å få større kjennskap til Kristus.» Og de gavene i denne kategorien, er fokus i dagens prekens. Vi skal se på apostels gaver i dag.

Mange personer som har leder, veiledning og undervisnings oppgaver i en lokal menighet plasseres i den røde kategorien av nådegave grupperinger. Ifølge boken der Schwarz gjør rede for sin teori om Nådegavenes 3 farger.

Schwarz mener at de som er kalt som evangelister og misjonærer er begavet til å dele de gode nyhetene. De som er kalt som apostler, sjelesorger, leder, hyrder og lærer har ulike lederskapsgaver. Og de som er tjener og hjelpere i menigheten kan utføre sine oppgaver fordi de er begavet til å kunne dele byrden til andre kristne. (Schwarz, 2001:103)

Mine venner, brenner du i hjertet til å dele de gode nyhetene om Jesus? Kan du se deg i en lederskaps roller i menigheten? Eller opplever du at du alltid ønsker til å legge til rette for andre, eller dele byrden til folk i menigheten? Da kan det være at gavene dine finnes i det røde området (se nådegaver prekene på hjemmesiden vår.)

La oss se på hva nådegave apostel er.

Noen kristne og teologer hevder at apostelstjenesten ikke lenger eksisterer i dag, fordi de 12 apostlene i Jesus tid var de første, og de siste som skal være. Men dette var ikke det Det nye testamente lærer oss. Vi ser i det NT at apostelgaven er ikke avgrenset til de 12 opprinnelige apostlene.

Hvem er en apostel?

En apostel er en som er sent til å utføre en bestemt oppgave. Jesus er den første apostel fordi han var sendt av sin far; Gud, til å bygge hans rike her på jorden. Han var Guds agent eller Guds salvende (Messias) som ble gitt makt og autoritet til å frelse mennesker, vise dem Guds godhet (helbredelse, mirakler, etc.,) og spre Guds regjerings tid i menneskers hjerte (et samfunn av de troende). Etter han var ferdig med sitt oppdrag her på jorden, sa han til Far som sendte ham: «Som du har sendt meg til verden, har jeg sendt dem til verden.» (Joh 17,18)

De tolv disiplene han valgte ble sendt og gitt makt til å representere ham ved å gjøre det han gjorde her på jorden. De ble Jesus budbærer, grunnlegger og administratorer av kirken. Mathias erstattet Judas Iskariot. Paulus også ble til apostel.

Senere i Det NT var mange andre disipler kalt apostler slik som Banabas, Jakob, Andronikos, Junia og Silas (Apg 14,14; 1 Kor 15,7; Gal 1,19; 2,9; Rom 16,7; 1 Tes 2,6)

De som har apostels gaver som vi leser om i Det NT preker evangeliet, veileder folk, kan ha ansvar for flere menigheter, starte nye menigheter og reiser rundt som tilsyns prester.

Gud gir fortsatt apostels gaver til folk i kirken slik at åndelig veiledning og tilsynstjeneste forsetter, nye trossamfunn startes, og evangeliet forkynnes og spres i hele verden.

Vil du være med på dette? Eller er du åpent for denne gaven i dag? Gud ønsker at du tar imot denne gaven, og at du bruker det for hans ære.

 

Schwarz, Christian, A., (2001) Nådegavenes 3 farger: Hvordan du kan oppdaget og utvikle ditt gudgitte potensial. K-vekst forlag, Molde. S.97

 

Powered by Cornerstone