Nådegaver i det grønne området

Nådegaver i det grønne området

Kjær venner, har du lyst til å være med på å skape livgivende miljøer, utvikle idéer og systemer og utvikle vakre og nyttige ting i denne menigheten for Guds ære, da er du kalt og sendt av Gud til oss. Derfor kom i dag og nå og la oss bygge Guds rike sammen.

Nådegaver i det grønne området: Hva er nådegave gi?        31.01.21

2 Korinterne 8, 1-7

Forrige søndagens preken opplyser oss om at for at vi skal kunne oppdage og forvalte nådegavene våre rett, så må vi bli informert, og lære oss om gavene. Gavene som omtales i Bibelen, og alt om de forskjellige benevnelsene. I tråd med dette skal dagens preken se på noen av de forskjellige nådegavene, som er omtalt i Bibelen.

Vi skal falle på Schwarz sin bok Nådegavenes 3 farger, som en viktig hjelpe middel i denne preken. Og vi skal fokusere på gavevene i det grønne området i dag, med å se på undergruppering og mulige oppgaver til noen av de gavene.

Her er en tabell som viser de forskjellige nådegavene i Bibelen (Schwarz, 2001:89).

Grønt område

Rødt område

Blått område

Kunstnerisk kreativitet

Apostel

Utfrielse

Håndverk

Sjelesorg

Bedømme åndsåpenbaringer

Gi

Evangelisering

Tro

Gjestfrihet

Hjelpe

Helbredelse

Kunnskap

Lederskap

Tydning av tungetale

Barmhjertighet

Misjonær

Undergjerninger

Musikk

Tjene

Bønn

Organisering

Hyrde

Profeti

Frivillig fattigdom

Enslig

Beredskap til å lide

Visdom

Undervisning

Tungetale

 

Først og fremst, sier Schwarz at alle de gavene vi ser på den grønne siden er «knyttet til Guds åpenbaring i skaperverket». Og at disse gavene også kan finnes og brukes utenfor en kristen sammenheng (se nådegave prekene på hjemmesiden vår). Men vi oppfatter dem først som nådegaver når de er «brukt i ulike oppgaver som tjener Guds rike» (Schwarz, 2001:92)

I den grønne siden finner vi tre undergrupper. Den første handler om gavene som brukes til å «skape livgivende miljøer». Gjestfrihet, gi, barmhjertighet og frivillig fattigdom er gaver som hører dette til.

Mine venner, dersom vi ønsker å nå oppdraget vårt, nemlig: å være en varm, trygg og trivelig møteplass (menighet) som former disipler for Jesus Kristus, er det viktig at vi som er begavet med disse nådegaver åpner for en god forståelse for disse. Er du en av dem?

Den andre undergruppe av gaver som finnes i det grønne området er gaver som hjelper oss til å «utvikle idéer og systemer» som fremmer Guds rike. Nådegaver kunnskap, organisering og visdom hører også til dette.

Og den tredje undergruppen innebærer gaver slik som kunstnerisk kreativitet, håndverk og musikk, som mennesker bruker til å utvikle «vakre og nyttige ting». Daiva, som pynter kirken vår er et godt eksempel, på mennesker som brukes sin kunstneriske kreativitet, har gaver til å skape vakre og trivelig møte plass for Guds rike.

Kjær venner, har du lyst til å være med på å skape livgivende miljøer, utvikle idéer og systemer og utvikle vakre og nyttige ting i denne menigheten for Guds ære, da er du kalt og sendt av Gud til oss. Derfor kom i dag og nå og la oss bygge Guds rike sammen.

Nådegaven: Gi

Alle kristne i verden er kalt til å gi seg selv, penger, tid og andre ting for Guds arbeid og rike. Derfor har du ikke nødvendigvis en særskilt nådegave, nå du gir regelmessig tiende til Guds rike og arbeid. Men noen av oss, med glede gir langt mer enn tiende til Guds arbeid.

Paulus i dagens Skriftlesning (2 Kor 8, 1-7) hevder at Gud har gitt menighetene i Makedonia stor nåde, slik at selv i deres nød og dype fattigdom ble de hardt prøvet, men deres overstrømmende glede har gjort dem rike og villige til å gi. Og at de ga etter evne, og over evne og frivillig. Det som var interessert var at Paulus sa de ba inntrengende om å få bli med på gaven.

Dette betyr at Gud har gitt noen av oss denne gaven sånn at vi alltid finner muligheter og villige for å kunne gi sjenerøst av våre materielle goder til andre eller kirken. Det er klart fra det Paulus sier at disse personene gir med glede, og de gir ikke fordi de hadde mer til overs nei, men de gir selv i deres nød og dype fattigdom.

Igjen ser vi en viktig forståelse av noe jeg tror samfunnet har misforstått. Hva betyr det å være rik? Her i 2 Kor 8 sammenheng, så lærer Paulus oss at en rik person er en som har noe å gi. Du bør ikke ha mer til overs før du kan gi til andre nei! Så lenge du har noe å gi som er nyttig for andre, er du en rik person. Fordi Paulus sa at «For i sin nød ble de hardt prøvet, men deres overstrømmende glede og dype fattigdom har gjort dem rike og villige til å gi».

Egersund menighet trenger deg i dag, for å kunne fortsette med å drive med Guds arbeid i denne byen. Vi er en liten menighet med et stort hjerte for mennesker og byen vår. Og vi tror at det er Guds vilje at vi fortsetter som hans hjerte og hender i denne byen, og at du er kalt og sendt til å være med på det med din hjelp og støtte.

For eksempel vi har sett et stort behov for å gi økonomisk bistand til mange barn, unger, enslige mødre og damer i samfunnet vårt. I stor grad, så tror vi at NAV systemet tar være på alle i samfunnet, ja, sånn må det være. Men det finnes nok mange mennesker som fremdeles har svært kritisk økonomi iblant oss. Og det som er trist er at de sosiale midlene fra kirken ikke er tilstrekkelig til å kunne dekke alle de behovene som vi har blitt klar over.

Så, mine venner kom alle dere som er berørt i hjerter for Guds arbeid gjennom kirken til mennesker og byen vår, med deres hjelp, støtte og materielle goder.

Du som har nådegave gi også, og åpne deg for å være med på slike oppgaver som kasserer, krisehjelp, givertjeneste, støtte til misjonærer, økonomikomité, økonomisk støtte til spesielle prosjekter eller økonomirådgiving (Schwarz, 2001: 95).

Her er noen Bibelsteder du kan lese og få litt inspirasjon av det Gud har beskrevet kan gjøres i menigheten: Johannes 12 ,3-8; Lukas 21, 1-4; Apg 4,32-37 og Romerne 12, 8.

Må Gud velsigne deg for at du blir lydig til ham.

 

 

Referanse:

Schwarz, Christian, A., (2001) Nådegavenes 3 farger: Hvordan du kan oppdaget og utvikle ditt gudgitte potensial. K-vekst forlag, Molde. S.92-95

Powered by Cornerstone