Åndens frukt

Åndens frukt

Mine venner, bli fylt av Guds ånd, og la denne ånden dyrke Jesu liv i deg.

Åndens Frukt Galaterne 5, 16-26

19.04.2020

Guds fred være med dere i Jesu Kristi navn. Før du leser denne prekenen la oss ta en stund til å be mot koronaviruset i Norge, hjemlandet vårt og verden. Be for helbredelse for de som er smittet, og be for hjelp til å kunne følge de tiltakene som bli satt i gang for å stoppe smitten. Be også for at Gud skal tale til deg i denne prekenen.

Etter du har bedt, vennligst ta et par minutter for å lese Galaterne 5, 16-26.

Tema for prekenen som ble behandlet på søndag 29. mars 2020 handlet om hvorfor Paulus ba oss til å bli fylt av ånden. Og i denne prekenen, ble det forstått at Moses, profetene, Jesus og Apostlene (inkludert Paulus) ble lydig mot Gud, vandret i hans vilje, og oppfylte deres livs mål fra Gud. Fordi de ble fylt av Guds ånd.

I tillegg til dette ble det forstått ifølge Jesus at Den hellige ånd, det han gir oss er «en annen av samme slag» som Jesus. Og den ånd er alltid med oss, og han skal bo i oss. På grunn av dette vil han hjelpe oss til å bli lydig mot Gud, vandre i hans vilje, og oppfylle vår livs mål fra Gud. Derfor ba Paulus oss til å be for Åndens nærvær hos oss daglig.

En av de måtene Den hellige ånd utfører funksjonen ovenfor, er med å dyrke Jesu liv/karakter i oss. Dette er hva dagens preken skal handle om, særlig om Åndens frukt som er en nødvendig egenskap for alle kristne.

En fortelling går slik at en liten gris spurte moren sin: mor, hvorfor har du en stor munn og nese? Moren lo, og sa til ungen: når du blir voksen, skal du få en stor munn og nese. Da skal du forstå det.

Siden vi er Guds barn er det en naturlig konsekvensen at vi oppfører oss som Gud, vår Far. Derfor sa Gud til Israelittene og oss «Dere skal være hellige, for jeg, Herren deres Gud, er hellig.» (3 Mosebok 19, 2)

Med dette hevder Paulus, i tråd med den kloke mor gris svar, at kristen modenhet er når noen oppfører seg som Jesus eller har hele Kristi fylde. (Ef 4, 13). Dette er Guds ønsker/vilje og den som glede ham.

Og det som er fantastisk i denne modenhets prosess er at Gud selv er det som skal hjelpe deg med hans alltid tilgjengelig ånd. Fordi ingen kan være som Jesus med egen kraft og arbeid. Den skal bare gjøre oss til gode hykler.

I lyset av dette sier Paulus oss i dagens skriftlesning: «Lev et liv i Ånden!» Fordi et liv i ånden bærer Åndens frukt. Og Åndens frukt innebærer kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Her er noen forklaringer om hva vi mener med Åndens frukt.

Kjærlighet: dette innebærer lydighet, oppofre, og tjeneste. Jesus sa til disiplene og oss «Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud» (Joh 14, 15). i lyset av dette sier jeg at vår lydighet til Gud som sitt barn må naturlig føre til at vi ofrer oss selv, våre interesser, drømmer, arbeid, eiendommer, penger og tid til Guds tjeneste og rikes arbeid. Og når dette skjer daglig i livet vårt, da brenner bort vår egoisme og grådighet. Slik at vi kan tjene og ofre vår trøst, tid, eiendommer eller penger for at andre kan få det godt i livet. Hvordan behandler du dine nærmeste og andre mennesker i livet ditt?

Glede: dette er ikke lykke, men den glede som fører til en stor følelse av fornøyelse eller lykke. Lykke er kortvarig som vi opplever når ting går bra for oss. Men gleden tar ikke hensyn til situasjonen hos oss. Den er fast og stabil, og kan oppleves selv når vi lider, fordi det er basert på Gud, og det håp han gir oss. Denne gleden oppleves når vi vet hvem vi er i Gud og når vi tror på de løftene han har gitt oss i Skriften. Hvorfor bekymre deg når Gud sier du er hans øyensten, og at han skal la alle ting tjene deg godt?

Fred: dette er den indre ro og hvile vi opplever i en verden av trengsler, uro og forvirring/kaos. Det er en ro og hvile som er basert på at en velvillig, rettferd og rettskaffen kong (Gud) regjerer over våre saker i verden. Og at han har vår beste i alle ting. De som ikke tror på Gud kan ikke forstå den fred, fordi den er motkultur og mot verdens begrep av fred. Vokser denne freden inni deg som kristen? Hvordan takler du skuffelse i livets ditt som kristen?

Overbærenhet: dette er et sammensatt ord som betyr tålmodighet eller langsiktig lidelse, og den oppleves når vi venter i lidelse for at en ting blir gjort rett eller kommer ut rett. På den måten, en langmodig man er sen til å bli sint, fordømmer ikke folk, og ikke for konkluderer før han har fått god forståelse av ting. For eksempel, Guds tålmodighet, for oss betyr det at han levde og fortsatt lever med et «åpent sår av avvisning.» Hvor mange ganger måtte Gud bli forkastet av deg, selv etter at han hadde ofret Sønnen sin for deg? Og selv nå, som Guds barn, du og jeg sårer og knuser hjerte med våre dårlig valg og avgjørelser.

Greg Ogden, en teolog spør: Hvis Gud lider når jeg snubler, skulle ikke jeg da være tålmodig med andre, selv om det er litt vanskelig?

Vennlighet: Den hellige ånd ønsker å gjøre deg urokkelig, men mild, og myk i hjertet mot mennesker i en verden av aggressivitet, trusler, og frekkhet. Er du vennlig i måten du snakker til folk, og i ordet vi snakker til dem? Er du sensitiv og hensynsfull mot andres situasjon i livet ditt? Og er du og jeg sjenerøs med vår tid og penger mot Guds arbeid og rike, og mot folk som trenger hjelp? Husk at i verden er vi lært om måten vi kan ta eller få ting så mye vi kan, men Ånden ønsker å gjøre deg til en person som gir så mye du kan.

Godhet: denne egenskaper av Gud er tydelig sett i hele det første kapitel av Bibelen. Og han så på alt det han hadde gjort, og se, det var svært godt! (1 Mosebok 1, 31a) Alt man skulle trengt for hans nytelse og velvære var ferdig gjort av Gud før han skapte mennesker. Og da pustet Gud inn livspust og mennesket ble et hellig og moralsk godt menneske. I tråd av dette må en kristen påvirke andre med et hellig liv og god moralsk oppførsel. Han må også gjøre livet godt til andre mennesker. Er du og jeg en sånn person, eller blir vi til en slik person?

Trofasthet: dette gjør vi når vi oppfører oss som vår Far i himmelen, hver gang vi holder avtalene våre. Fordi Gud er den som inngår avtaler og holder avtaler sine. En Ånd fylt av kristendom er den som holder sin del av en avtale han inngår. Et trofast liv er et liv av integritet. Det innebærer at vi gjør det vi har sagt vi skulle gjøre. Jesus forklarte det slik «La et ja være ja og et nei være nei!» (Matt 5, 37). Kan folk stole på det, hvis vi sa at vi skulle gjøre noe?

Ydmykhet: Greg Oden hevder at ydmykhet er «kontrollert styrke» og jeg enig med ham, fordi det er det ydmykhet innebærer. For eksempel, du og jeg har makt til å være uhøflig eller bruker uhøflig ord mot noen eller slår, og være voldsomt sint mot noen, men Ånden minner oss at «Milde svar demper sinne, sårende ord vekker harme.» (Ordspråk 15, 1). Ydmykhet også kan oversettes som saktmodighet. Og den har ingen ting å gjøre med svakhet. Men en saktmodig person er en som «stiller seg inn under Guds makt», slik at man kan unngå å misbruke folk, mens han holder seg med sannheten, og den som er rett. Er du en sånn person?

Selvbeherskelse: Mennesker er skapt av Gud til å ha lidenskaper, ønsker, seksual tiltrekningskraft, bli sinte, osv. Alle disse er innbygd i oss, slik at vi kan beskyte oss fra fare, og for at vi kan finne glede og få god forståelse av verden rundt oss. Men hver av disse har mulighet til å ødelegge livet vårt, når det ikke er kontrollert. Selvbeherskelse, er derfor en styrke Den hellige ånd dyrker i oss, til å stoppe dem fra å ødelegge oss. Fordi han gir oss kraften til å kunne dirigere dem under Guds veiledning og «i den rett retning han vil at de skal gå.» Verdens historie miner oss om kongeriker, store konger, pastorer og ledere, og gode hjem som ble ødelagt på grunn av ukontrollert begjær.

Mine kjære venner, på grunn av at du er Guds barn sier Paulus (Gal 5, 1) at til «frihet har Kristus frigjort oss» (fra lenker som gjorde deg til slave av Satan, synd og død). Og i lyset av dette sier han oss videre: «Lev et liv i Ånden!» slik at Ånden dyrker Jesus liv i deg, og livet vårt skal blomstre av kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse.

Men hvis vi ikke lever i Ånden, da faller vi bak inn under slaveåket igjen. Og som Satans slaver, er det klart at livet vårt vil preges av følgende gjerninger: «hor, umoral, utskeielser, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, strid, sjalusi, sinne, selvhevdelse, stridigheter, splittelser, misunnelse, fyll, festing og mer av samme slag.» Og det som er trist med de som driver med slikt er at de skal ikke arve Guds rike. (Gal. 5, 19-21)

Mine venner, bli fylt av Guds ånd, og la denne ånden dyrke Jesu liv i deg. Må Gud hjelpe oss alle. Amen.

 

Powered by Cornerstone