Han er stått opp

Han er stått opp

La oss ikke blir trette og motløse i situasjonen vi opplever nå, men feste blikket på Jesus, fordi han holdt ut på korset uten å bry seg om skammen, slik at han kan få den gleden han hadde i vente.

Han er stått opp, han er ikke her.

Markus 16, 1-8

12.04.2020

Guds fred være med dere i Jesu Kristi navn.

Før du leser denne preken la oss ta en stund til å be om at koronaviruset i Norge, hjemlandet vårt, og verden vil overvinnes. Be også for at Gud skal tale til deg i denne preken.

Les Markus 16, 1-8

For noen av oss, om det ikke er alle, er det en vanskelig tid å være kristen i dagens sekulær Norge og Europa. Ja! Det temaet blir stadig vanskeligere å komme inn på. Eksempelvis når en er kristen i jobbsammenheng og andre sosiale arenaer der mennesker omgås hverandre.

Årsaken til at det blir vanskelig er at noen mennesker, selskaper/firma, regjeringsmakt, og landets lover og regler stadig blir uvennlig stillet mot det kristne livet og praksis, blir formidlet og delt i det offentlige livet. Og i enkelte andre land opplever kristne enda verre forhold med forfølgelse og trusler.

Dagens kristne opplever at selv koronavirus-faren har satt kristne på spott, fordi mange som ikke tror på Gud sådde tvil i vårt sinn, med å si hvor er deres allmektige Gud nå, som kan alt? Vi er satt på spott daglig på internett, tv og i filmer, sanger og skolen. Fordi vår Gud virker ikke som noen superman. Og at Gud, hvis han finnes, ikke bryr seg om oss når vil lider, sier ateister.

Men, mine venner, kristne historikere hevder at verden i dag er bedre enn den verden som var når Markus evangeliet ble skrevet. Mange kirke historikere er enige om at Markus boka ble skrevet omkring tidsperioden da Jerusalem ble ødelagt og, eller rundt keiser Neros hensynsløs forfølgelsers av kristne. (enten midten av AD 60 tallet eller sent i AD 60 og tidlig i AD 70 tallet.)

På denne tiden ble kristne stemplet som landets fiender. Selv om det ikke var noen offisiell lov som forhindret kristen praksis, ble mange pisket, satt i fengsel, og voldsomt straffet eller drept. Det var fortalt at Keiser Nero selv vokset noen kristne, som vokslys og at de da ble levende brent. Han sørget også for at levende kristne ble gitt til villdyr, eksempelvis tigre som mat, mens han og andre ser på dette og lo og betraktet tragedien som underholdning.

Det var i denne onde og smertefulle tilstanden Markus har skrevet dette evangeliet.

Evangeliet som Markus skrev skulle ha to viktige budskap.

Det ene var for å bekrefte og gi disse lidende kristne mot, forsikre om at Jesu Kristus var virkelig den mektige Messias, og Guds Sønn. Men han har ikke kommet for å erobre de Romerne (som plaget dem), han var kommet for å lide og dø på korset, som en form for løsepenger og som betaling for menneskets synd. Og det som var det viktigste var at han virkelig har stått opp-en bekreftelse på at han var den han sa han var. Ja! Han er verdens frelse.

 

Derfor sa engelen til de kvinnene som gikk til Jesus grav: «Vær ikke forferdet! Dere leter etter Jesus fra Nasaret, den korsfestede. Han er stått opp, han er ikke her.» (Markus 16, 6)Med dette sier Markus til disse lidende kristne at ikke la deres nåværende lidelser føre dere til å tvile og avvise Jesus. Se! Graven er tom, fordi han er stått opp! Og på grunn av dette har dere seiret over deres ultimate fiende og problemer: Satan, synd, og død.

Mine kjære venner kanskje du opplever noen tunge tider i livet ditt akkurat nå som kristen. Kanskje du er omringet av frykt og uro, på grunn av en vanskelig tid, koronavirus-faren, ensomhet eller utfordringer og vansker i ekteskapet.

Det kan hende at du lider nå og at trengsler fortsetter på grunn av at du er fristet, prøvet eller påført av noe ondt. Muligens at troen din er synkende. Kanskje du har begynt å tvile på troen din i Jesus, og hans evner eller makt til å hjelpe deg i din nåværende situasjon.

Selvfølgelig! Det er forståelig. Og lidelsen din er sann. Det er jeg enig med.

Men Markus hevder i boken sin at det virkelig problemet eller prøvelsen alle mennesker har, er ikke vår nåværende lidelse eller koronavirus, men det er Satan, synd, og død. Disse er de største farene og fiender av alle mennesker og verden. Og heldigvis, Jesus har seiret over dem, da han har stått opp fra døden.

I lyset av dette ber Markus deg om å ha din tro og tillit i Jesu Kristus, som din herre og frelse.

Med andre ord, oppmuntrer Markus deg til å tro på Jesus uansett situasjonen din i dag. Fordi den allmektig Messias og Guds Sønn, som hadde enorm makt, og gjorde disse store tingene vi leser om i det første delen av Markus evangeliet (de første åtte kapitelene 1-8, 30). Selv led han som et menneske for vår forløsning.

Brevet til hebreernes forfatter sier det slik «med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den gleden han hadde i vente, holdt han ut på korset uten å bry seg om skammen, og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, tenk på ham som holdt ut en slik motstand fra syndere, så dere ikke blir trette og motløse. (12, 2-3)

Mine venner, feste blikket deres på Jesus (tro på ham) fordi han er pålitelig. Han er troverdig fordi alt han sa om seg selv er oppfylt. Ja! Alle sine forutsigelser om hans lidelse, svik, arrestere, svikt, fornektelse, prøvelse, korsfestelse, og død var oppfylt.

Men hør det glade budskapet: døden kunne ikke holde ham fanget, fordi graven er tom! Og han er stått opp slik som han hadde sagt mange ganger (i Markus 8, 31; 9,9; 10,34).

I tråd av dette sier Paulus deg at det du «må lide i den tiden som nå er, ikke kan regnes for noe mot den herligheten som en gang skal åpenbares og bli» deg (Romerne 8, 18)

I tillegg til dette mener Markus at i tråd av de ovennevnte fakta og bevis om Jesus liv, død, og oppstandelse, er alle kristne (inkludert du og jeg) kalt til å ta vårt kors og følge Jesus i en selvoppofrende tjeneste. Det betyr at vi må leve for Gud og hans rike, og for andre mennesker i stedet for oss selv.

Så til det andre budskapet i Markus evangeliet. Der det omhandler å invitere du og jeg, og alle lidende kristne, de som opplever forfølgelse nå, de som er forvirret, og alle som er fristet og prøvet til å være Jesu disipler, til tross for lidelsen.

Han mener videre at det er sant at vi har seiret over Satan, synd, og død på grunn av Jesus oppstandelse. Men ondskap, urettferdighet, sykdom (inkludert koronavirus) og smerte fortsatt er i verden. Men det viktigste i livet er at vi skal leve som Jesu etterfølgere i situasjoner vi står i.

La oss ikke blir trette og motløse i situasjonen vi opplever nå, men feste blikket på Jesus, fordi han holdt ut på korset uten å bry seg om skammen, slik at han kan få den gleden han hadde i vente. Gleden du og jeg har i vente er en «ny himmel og en ny jord, der Gud skal tørke bort hver tåre fra vår øyne, «og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som en gang var, er borte.» (Åp 21, 1-4)

Vår trygghet og bevis om gleden overfor er at Han er stått opp, han er ikke her. Og seiren er din og min! Amen.


 


 

Referanse

Strauss, L., Mark (2014) Zondervan Exegetical Commentary on the New Testament. Kindle Edition. Grand Rapid. Loc339-410, 770-800, 19383-19621

Powered by Cornerstone