Bli fylt av Den Hellige Ånd

Bli fylt av Den Hellige Ånd

Hvis du virkelig tror på Jesus at han kan gi deg Ånden nå, be ham om den nå og hver gang. Slik at du kan vandre i Guds vilje med lydighet daglig i livet ditt.

Bli fylt av Den Hellige Ånd. Efeserne 5, 18

Søndag 29.03.2020

Guds fred være med dere i Jesu Kristi navn. Før du leser denne preken la oss ta en stund til å be mot coronavirus i Norge, hjemlandet vårt og verden. Be for helbredelse for de som er smittet, og ber for hjelp til å kunne følge de tiltakene som bli satt i gang for å stoppe smitten. Be også for at Gud skal tale til deg i denne preken.

Etter du har bedt, vennligst ta et par minutter for å lese følgende Bibel vers 4 Mosebok 11, 16-30; Ezekiel 36, 16-29 og Efeserne 5, 15-18. Dagens preken skal diskutere om hvorfor Paulus oppmuntrer oss å bli fylt av Den hellige ånd mange ganger i livet.

Moses sa til Josva i 4 Mosebok 11, 29 at han ønsker at alt Herrens folk var profeter! Og måtte «Herren gi dem alle sin Ånd!»

Kan vi tenke Hvorfor Moses sa dette til Josva?

Jeg tenker at grunnen til dette ønsket hos Moses er tydelig klart når vi leser i Bibelen om hvem Moses var før han ble kalt av Gud, og hvem han ble til etter at han opplevde Gud. Han ble Guds barn, venn og agent. Han ble i stand til å elske Gud, høre ham, tilbe ham og tjene ham. Vi kan si at Moses begynte til å vandre i Guds vilje for livet sitt. Og resultatene var at Moses ble en av de største mennesker i verden.

Alt dette flotte og gode tingene vi leser om Moses ble aktuelt fordi Guds ånd var over ham. Og dette var forskjellen mellom Moses og resten av Israelittene. Derfor ønsket han at alle skulle ha Guds ånd over seg, sånn at de kan vandre i Guds vilje med lydighet, og hans rolle som Israels leder skulle være enkelt for ham.

Men mange år etter Moses, var Israelittene fortsatt ulydige og ikke lojale mot Gud, selv om de var Guds folk. De levde som de ønsket, uten hensyn til Guds vilje og Guds plan. Og sånn ville de ha fortsatt med livet deres, hvis ikke Gud hadde gjort noe med det.

Da sa Gud i Ezekiel 36, 25-29 (vennligst les den) at han skulle gjøre dem rene med å tilgi syndene deres. At han gir dem et nytt hjerte, og en ny ånd. Og at han tar steinhjertet ut av kroppen deres og gir dem et kjøtthjerte i stedet. Han gir sin Ånd i dem og gjør at de følger forskriftene han har gitt dem, holder lovene sine og lever etter dem. Og de skal være hans folk, og han skal være deres Gud.

Et viktig spørsmål her er at hvem er Guds folk/Guds barn ifølge det Gud har sagt i dette verset?

Dette løftet ble bekreftet av Gud gjennom profeten Joel og han sa til Israel at «En gang skal det skje at jeg øser ut min Ånd over alle mennesker. Deres sønner og døtre skal profetere, de gamle skal drømme drømmer og de unge skal se syn. Selv over slaver og slavekvinner vil jeg i de dager øse ut min Ånd» (3, 1-2; på Engelsk Joel 2: 28-29)

Lydighet til Gud og hans vilje og plan var viktig, slik at Gud selv skulle hjelpe sitt barn med sin Ånd. Slik at barnet kunne følge sin vilje med åndens hjelp.

Men før dette kunne være aktuelt, måtte Gud selv komme ned til jorden i Jesus, som et eksempel om hvordan livet måtte være når en er fylt av Den hellige ånd. Og alle vet at Jesus var det største mennesket som en gang levde i verden. Fordi mange mennesker både de troende og de som ikke har tro i Jesus kan nevne mange gode ting Jesus gjorde på jorden som et menneske.

Men hør her, mine venner, Jesus sin lydighet til Far sin var det viktigste element for ham. Og det var lydigheten som gjorde at han fikk gjort alle disse flotte ting, som vi har hørt om ham. Denne lydigheten ble aktuelt i Jesus, som et menneske på grunn av at han ble fylt av Den hellige ånd.

Jesus sa selv at alt han gjort var det Far ba ham om. Lydighet til sin Fars vilje var hans liv høyeste prioritering, slik at han satt bort hans egen vilje, ønsker og interesser for å kunne ta imot viljen til Faren. Og dette var døden på korset (Vennligst les Filipperne 2, 3-9 og Lukas 22, 39-44). Så, Jesus som et menneske klarte dette fordi han var fylt av Den hellige ånd.

En dag sa Jesus til disiplene sine at han går bort fra dem. Og sa han videre at «jeg vil be min Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid: sannhetens Ånd, som verden ikke kan ta imot. For verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere.» (Johannes 14, 16-18)

Men dette var ikke godt nok for å kunne trøste disiplene som fortsatt var triste, at han skulle gå bort fra dem. Derfor sa Jesus til dem «Men jeg sier dere sannheten: Det er det beste for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke Talsmannen til dere. Men går jeg bort, kan jeg sende ham til dere.» (Johannes 16, 7)

Mine venner, er Talsmannens nærvær virkelig bedre enn Jesus sitt kroppslige nærvær? Her er fire viktige kjennetegn Jesus sa om Talsmannen i verset ovenfor: Han er en person; Han er en som Jesus; han er alltid med oss, og han bor i oss. La oss nå gå inn i de tre siste.

Den Hellige Ånd er en som Jesus

Hvem var Jesus til disiplene? Han var deres rådgiver, advokat, trøster og hjelper. Og nå kommer de til å miste dette fordi han går bort. Men Jesus mente at de ikke kommer til å miste ingen ting, fordi Den hellige ånd de skal få er «en annen av samme slag» som Jesus. Dette betyr at Jesus var det første advokat som ble sendt dem fysisk. Og når han «ikke er lengre hos dem kroppslig, kommer «en annen», som er akkurat som Jesus, for å stå hos dem.» (Ogden, 2014. S.150-151)

Derfor sier Jesus at de kjenner den andre fordi han har vært i Jesus hele tiden. Og alt Jesus har gjort for dem var Talsmannen som gjort det. I lys av dette taler Det nye testament om at «å være i Kristus er å være i Ånden; at Kristus bor i oss er det samme som at Ånden bor i oss; at Kristus går i forbønn for oss betyr at Ånden går i forbønn for oss (Se Romerne 8, 9-10; 8, 26. 34)» (Ogden, 2014. S.150-151)

Den Hellige Ånd som Alltid er med oss

Jesus var begrenset av geografi og tid da han kom første gang. Og han skulle ikke ha vært på to steder samme tid. Men Jesus nærvær er ikke lenger begrenset når den «andre talsmannen» kom. På denne måten oppfylte han løftet om at han skal være med dem alle dager inntil verdens ende i Matteus 28, 20.

Ved Ånden nå finnes det «ikke lenger noen hindringer av tid og rom som gjorde det vanskelig for disiplene å ha nær kontakt med» Jesus. Og nå kan vi si at Gud er virkelig med oss fordi han er Emmanuel. (Ogden, 2014. S.150-151)

Den Hellige Ånd som Bor i oss

Jesus sa videre i Johannes 14, 16-17 at Den hellige ånd som er «en annen av samme slag» som Jesus, og som kommer skal bo i dem. Dette betyr at Denne ånden som er Kristus Ånd nå bringer mer intim kontakt med Jesus enn de hadde med ham i fysisk form. Kroppen vår er nå gjort hellig fordi Den hellige ånd bor i oss.

På pinse dagen oppfylte Gud Moses sitt ønske og da ble alle disiplene som var samlet fylt av Den hellige ånd. Og resultatene av Åndens verk i dem er at mer enn 2 milliarder mennesker er kristne i verden.

Det er ikke rart at Paulus oppmuntrer oss Kristne til å bli fylt av Den hellige ånd i Efeserne 5, 18. Fordi han tror at Den hellige ånd er det viktigste skatt alle kristne må lete mer og mer etter i livet. Han mener at hver enkelt av oss må prioritere Den hellige ånd i livet mer enn vår interesser, mål og ønsker.

Men meningen med det Paulus sa i Efeserne 5, 18-blir fylt av Ånden, betyr i Gresken at hver enkelt av oss må fortsette søket for Åndens nærvær hele tiden. Det må være et ønske og bønn som ikke kommer til slutt i livet vårt.

Mine venner sannheten er at Den hellige ånd er den eneste måten en kristen kan være kristen og leve som kristen. En kristen er en person som vandrer i Guds vilje med å følge Jesus Kristus. Og Den hellige ånd er den som hjelper oss med lydighet til Guds vilje. Uten han er kristen livet umulig og vanskelig.

Vi har sett at Jesus, hans apostler og alle de profetene inkludert Moses ble lydig til Gud og da vandret i Guds vilje, fordi de hadde Den hellige ånd i deres liv. Den samme Ånd er tilgjengelig for oss i dag om vi er kristne.

Derfor ber nå jeg deg og meg til en refleksjon av følgende spørsmål er livet ditt i tråd med Jesus liv? Er livet ditt i tråd med Guds vilje? Bor Den hellige ånd i kroppen din? Er du lydig mot Gud mer enn dine interesser eller det motsatte?

Nå hør det Jesus sier oss i dag «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som tror på meg, skal også gjøre de gjerningene jeg gjør, ja, enda større gjerninger, for jeg går til Far» (Johannes 14, 12)

Hvis du virkelig tror på Jesus at han kan gi deg Ånden nå, be ham om den nå og hver gang. Slik at du kan vandre i Guds vilje med lydighet daglig i livet ditt.

 

Victor Kwasi Sekyere

Prest: Metodistkirken i Egersund


 

Referanse

Ogden, Gregg (20079 Discipleship Essentials: A Guide to Building your Life in Christ. InterVarsity Press. KindleEdition.pp124-126 (Norsk utgave: (2014) Sider 150-151)

Powered by Cornerstone