La ikke hjertet ditt bli grepet av angst og motløshet

La ikke hjertet ditt bli grepet av angst og motløshet

Mine venner, er ditt hjerte fullt av uro på grunn av dette koronaviruset?

La ikke hjertet ditt bli grepet av angst og motløshet! Johannes 14, 1 og 27; 16, 33.

Søndag 22.03.2020

La ikke hjertet ditt bli grepet av angst og motløshet

«Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet.» (Joh.14, 27)

Dette var det trøstende ord Jesus gav til disiplene sine, da han så at de ble urolige og grepet av angst, og at de ble triste. Etter han hadde sagt at han går bort fra dem for en stund.

Men mine venner, hvem av oss skulle ikke vært trist og urolig om det Jesus sa om at han går bort fra dem?

Jeg forstår at de følte sånn, fordi livet som disiplene kjente og opplever daglig hos Jesus kommer nå til å slutte. Fordi han går bort fra dem.

Hvilket liv var det snakk om her?

Selvfølgelig! De ble mettet, ble beskyttet og undervist av Jesus. Og livet på denne måten var enkelt og godt for dem. De fikk privilegium til å følge Jesus, den som gjør mirakler. De hadde ikke noen grunn til å være redde for livet deres hos Jesus, fordi han var fullt av makt, visdom, og autoritet.

Ja, det var sant at de var med ham, da han gjorde om vann blir til vin, åpnet øyne til blinde, drev ut onde ånder fra mennesker, og helbredet mange mennesker som var syke. Han fikk Lazarus til å stå opp fra døden. Alt om Jesus og alt han gjorde viste at han var den Israels forventende Messias, og så lenge han var med dem, var alt godt for dem.

Selv om de hadde mange utforgringer hos Jesus, så hadde de ikke grunn til å være urolige og triste, fordi Jesus var med dem. Jeg tenker at andre folk ble sjalu av de privilegiene som disiplene hadde hos Jesus. Og da sa Matteus at disiplene til Johannes kom da til Jesus og sa: «Både vi og fariseerne faster ofte, hvorfor faster ikke dine disipler? Og Jesus svarte at «kan vel bryllupsgjestene sørge så lenge brudgommen er hos dem?» (9, 14-15)

Kjære venner, vi kan være sikre på at disiplene hadde bedre håp for fremtiden, at livet deres var trygt, og at de hadde ikke grunn til å være bekymret. Fordi deres mester var Israels konge, som skal gi dem god status når alt blir aktuelt. De selv så måten folket heiet på Jesus som en konge, da han red inn Jerusalem på en esel.

Dette var livet til disiplene hos Jesus. Alt var bra og godt for dem. Men dette livet ble truet. Livet deres ble truet fordi mannen de trodde på og ble avhengig av, og som de fulgte, sa til dem «Mine barn! Ennå en liten stund er jeg hos dere. Dere skal søke meg, men … Dit jeg går, kan dere ikke komme.» (Joh. 13, 33)

Jeg tenker dette ble som en katastrofe til disiplene. Og jeg kunne tenke meg at kanskje noen av dem sa i hodet sitt: er du seriøs Jesus? Dette er en stor ødeleggelse av deres håp og drømmer, som dette skulle bli for dem.

De ble grepet av panikk og frykt, og ble de skuffet. Jeg tenker at hjertene deres også ble knust, og ble fullt av uro og angst. Fordi virkeligheten de kjente og drømte om er nå krasjet.

Og i denne tilstanden sa Jesus til dem «Fred etterlater jeg dere… La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet»

Mine venner, jeg synes Jesus sier til deg og meg i denne korona virusfaren at «Fred være med dere. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet» Han sier dette til oss i dag fordi verden vår har forandret seg betydelig. Livet som vi kjente og opplevde, er nå truet og er i fare.

Dette er sant fordi vi har kommet inn i en ny vanskelig uforventet daglig situasjon. Hvor vår forutsigelig liv, planer og drømmer og komfort soner ikke lenge holder. Noen av oss er grepet av så mye frykt og angst slik at vi nå handler mat og daglig varer i panikk og frykt. Fordi vi vet ikke hvordan i morgen eller fremtiden blir.

Yes! Hjertet ditt er fullt av bekymringer og er veldig forstyrret. Og det som har gjort bekymringen stor er at mange av oss vet ikke om vi eller en av våre nærmeste er smittet eller ikke. Fordi mange av oss er ikke testet. Og sykdommens symptomer er nesten samme som vanlig influensa. Dette er en forferdelig situasjon å være i.

Jeg hadde en prat med en venn i en by i Norge for tre dager siden. Og denne vennen min var veldig trist og bekymret for familien sin. Han klarte ikke å være rolig. Fordi han fikk en beskjed fra skolen til barnet sitt at en av de lærerne til barna sitt er smittet av coronavirus. Og dette oppdaget skolen noe dager etter skolen ble stengt. Alle som hadde kontakt med læren er nå i fare. Ja! det er selvfølgelig en skremmende situasjon å være i.

Som jeg sitter nå og forbereder meg den preken, så var det i avisen at over 300000 mennesker i verden er smittet av coronavirus, og over 13000 mennesker er døde på grunn av den virus. Så, det er helt forståelig for at vi er nå grepet av frykt for livet vårt.

Men Jesus sier oss: la ikke hjertet dere bli grepet av angst. Tro dere på Gud og tro dere på meg! (Joh. 14, 1)

Og med dette sier Jesus oss i dag at ja, det coronavirus volde skade på dere og den øser panikk og frykt i dere. Det dreper mennesker i verden nå, og alle er i fare for å bli smittet. Men vær dere rolig og la ikke panikk og frykt styre deres tanker og hjerte. Fordi frykt og angst ødelegger liv. Men det som er viktigste for dere i denne situasjonen nå er at dere skal tro på Gud at han vet hvilke tanker han har med dere, og det er fredstanker og ikke ulykkestanker. Fordi han vil gi dere fremtid og håp selv i denne faren (Jer. 29, 11)

Jesus sier videre til oss at vi må også tro på ham, fordi han har makt over situasjonen for oss (det betyr at vi må tro på at han kan beskytte oss fra å bli smittet av coronavirus, og at han kan helbrede oss om vi får det eller han kan forhindre oss fra døden coronavirus bringer.

Å tro på ham i denne sammenhengen også kan bety at vi tror på at han kan gi oss visdom og mot, slik at vi kan følge alle de tiltakene og anbefalingene som kommer fra myndighetene, og folkehelseinstituttet, slik at vi kan unngå smittefare eller å smitte andre, hvis vi allerede har viruset.

Jesus også mener her at hvis vi tror på ham, han skal gi oss Den hellige ånd som skal hjelpe oss, lære oss, lede og veilede oss i den vanskelig situasjon vi opplever nå.

Jeg har hørt at noen av de som er satt inn i karatene i Norge har brutt karatene reglene, og da har satt mange mennesker i fare til å bli smittet.

Paulus i 1 Korinterne 1, 24 sier at Kristus er Guds kraft og Guds visdom for dem som er kalt, både jøder og grekere. Det er derfor veldig viktig at vi tror og hører på Jesus i denne Corona situasjonen.

La oss huske at siden Jesus i Johannes 14 sa «La ikke hjertet bli grepet av angst, dette sa han to ganger til disiplene sine (1 og 27), er det en bekreftelse fra Jesus på at alt skal bli bra for oss, fordi han har seiret over alt som ødelegge livet vårt, inkludert coronavirus.

La oss igjen huske at disiplene begynte å være redde da Jesus sa han skulle gå bort fra dem.

I det GT leser vi at Josva og Israelittene ble redd og skremt, da Moses sa at han skulle ikke lenge lede dem, fordi han var 120 år gammel, og Gud har forhindret ham til å gå over elven Jordan med dem. Israelittene ble livredd for fremtiden. Fordi fienden rundt omkring dem var fortsatt sterk og mange mot dem.

I denne tilstanden, sa Moses til dem «Vær modige og sterke! Vær ikke redde og la dere ikke skremme av dem! For Herren din Gud går selv med deg. Han svikter deg ikke og forlater deg ikke.» 5 Mosebok 31, 6)

Men i Jesus disiplenes tilfelle, sa Jesus til dem «… I verden har dere trengsler. Men vær frimodige, jeg har seiret over verden!» (Joh. 16, 33). I tillegg sa han igjen til dem på slutten av Matteus 28, etter misjonsbefalingen at «se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

Mine venner, er ditt hjerte fullt av uro på grunn av dette koronavirus? Tror du trengsler forestår på grunn av korona virusfaren? Da har jeg en god nyhet for deg! Gud din himmelske Far sier til deg i dag at: vær modig og sterk! Vær ikke redd og la deg ikke skremme av Corona virusfaren! «For Herren din Gud er selv med deg. Han svikter deg ikke og forlater deg ikke.»

I tillegg, Jesus din Frelse, Herren, og venn sier deg nå at han er med deg i denne vanskelig situasjonen. Og på grunn av at han er med deg la ikke hjertet ditt bli grepet av angst og motløshet. Men vær frimodig, fordi han har seiret over Coronavirus for deg! Bare tro på Gud og tro på ham.

Og Paulus forklarer at hvis vi tror på Jesus, han skal la alt vi opplever nå, tjene til det gode for deg og for meg. Derfor sier Jesus til oss og selv til en som er smittet i dag at fred være med dere!

Victor K. Sekyere
Prest: Metodistkirken i Egersund

Powered by Cornerstone