La oss snakke om sex: hvordan lyktes den seksuell revolusjonen i den vestlige verden? Del 1

La oss snakke om sex: hvordan lyktes den seksuell revolusjonen i den vestlige verden? Del 1

Myk makt blir i bruk når man får sine ønsker med å tiltrekke andres følelse. Glynn mener at talsmennene var flinke med å gjøre ideer og visjoner som de formidlet, og livet de førte, samt løfter, attraktive for menneskes ønsker og følelser

La oss snakke om sex: hvordan lyktes den seksuell revolusjonen i den vestlige verden? Del 1       Jeremia 17, 9.     01.10.21

Hvis Gud kan fjernes fra menneskenes liv og i det offentlige, da kan menneskene selv være guder, og gjøre hva som helst vi føler og ønsker. Fordi, hvis Gud ikke finnes, da er alt tillat, sa Dostoyevsky. Dette var hoved målet talsmennene til den seksuell revolusjonen kjempet for.

Så, hvis i dag Bifile, homofile, sex med dyr, oralsex og one night stand. Hookup, gay, anal sex, trisom (sex med tre personer samtidig), queer, intersex, gender fluidity, metrosexual, transverstit, casual sex, straight, transexual, swinging, lesbisk, open marriage, LGBTQ+ er nå akseptert som normale praksis i den vestlige verden, er det klart at den seksuell revolusjonen har lyktes.

Men et viktig spørsmål som er verd å spørre om er; hva var det som fikk revolusjonens talsmenn til å lyktes med det de ville?

Glynn Harrison, Emeritus professor av psykiatri, ved universitet i Bristol, Storbritannia mener at selv om disse talsmennene brukte både hard og myk makt, som effektiv måte å påvirke en kultur til å forandre, er det myk makt som var deres største makt brukt.

Hard makt er i bruk hver gang en får det en ønsker fra noen med å tvinge og true personen. For eksempel, vår kirkens General konferanse i 2019 stemte ja til å beholde den nåværende kirkeordnings syn om ekteskap, som mellom en mann og en kvinne. Men noen av de progressive, og liberale talsmennene i kirken var ikke fornøyd med det, og da sa de at de skulle gjøre det vanskelig for å aktualisere dette valget i kirken. Og det er det som skjer akkurat nå i kirken i dag.

Tvang, trusler, makt misbruk og illojalitet mot kirkeordningen, iblant noen biskoper og kirkeledere er det som pågår.

Myk makt blir i bruk når man får sine ønsker med å tiltrekke andres følelse. Glynn mener at talsmennene var flinke med å gjøre ideer og visjoner som de formidlet, og livet de førte, samt løfter, attraktive for menneskes ønsker og følelser.

I lys av dette kom revolusjons talsmennene ut med tre ting- en tiltrekkende ideologi, en overbevisende moralsk visjon, og en inspirende fortelling. Vi skal se litt om det første i dag.

Tiltrekkende ideologi

Kjernen i ideologien er at alt som skjer, og skal skje i verden og rundt oss, må handle om oss. Enhver av oss må bestemme alt for seg selv. Ingen verdi eller regler må bli pålagt oss utenfra.

Disse nye, forførende ideer legger mennesket i sentrum av alt i verden. Og dette fører til det som kalles på engelsk-«Expressive Individualism.»

Denne tanken mener at et individ må svare på spørsmålet; hvem er jeg, med å se inni seg selv, fordi sannheten ligger inne i deg, ikke utenfor deg. Og på denne måten kan du leve fritt og være deg selv og autentisk, sier Glynn.

Med andre ord mente de at vi må ha rett til å definere oss selv og hva som virkeligheten er, særlig når en ikke er enige med samfunnets, vitenskap eller naturens virkelighet. Dette betyr at for å være seg selv og autentisk, må du ikke ta hensyn til historie, tradisjon, biologi, autoritet og sannhet utenfor deg, særlig fra religion.

Dine meninger, følelser og den du ser som virkeligheten er alt det som teller. Med denne tanken kan du si for eksempel, jeg er født i feil kropp fordi jeg føler meg som en mann selv om jeg er en kvinne. Med denne tanken kan du også si at du ønsker å gifte deg med et dyr eller ha sex med et barn, eller samme kjønn. Prinsippet bak dette er at det du føler du er, er det det som er sant, og alle må akseptere det, uansett hva virkeligheten er.

Uttrykket å komme ut fra skapet kan derfor bety at du nå skal leve som du føler og ønsker. Enten det er rett eller ikke, bra eller ikke. Det betyr ingen ting. Alt som er viktig er at du nå gjør som du føler. Du lever på måten du definerer virkeligheten du føler eller ser.

Dette kobler også til det som er ofte blir sagt; «dersom det føles bra, så gjør du det»-«if it feels good, do it,» på engelsk. Og bare følg hjerte ditt.

Mine venner, kan vi bygge livene våre bare på følelse eller hjertene våre? Følelsene er flyktige og kan forandres med hva som helst.

Dagens skriftlesning sier at «Hjertet er mer svikefullt enn noe annet, det kan ikke helbredes. Hvem kan forstå det?»

Hvis den som skapte oss i sin bilde sier han skapte oss som mann og kvinne, og hjertet vårt er mer svikefullt enn noe annet, hvorfor må vi stole på hjertet vårt? Hvorfor må vi basere livet vårt på følelser? Hvorfor må vi tro på at sannheten og virkeligheten om verden kommer fra inne i oss?

Den første mannen og kvinnen trodde at de var klokere enn deres skaper og gjorde det de ville, og da mistet de det gode Gud har laget og planlagt for dem.

Er vi på samme retning i dag med å stole på følelsene og hjertene våre, og bygger livet vårt på dem?

 

Referanse:

Curriculum: A Christian Understanding of Sex and Human Flourishing: Understanding and Responding to the Sexual Revolution. Available at https://foclonline.org/curricula

Harrison Glynn: https://foclonline.org/short-talk/how-sexual-revolution-changing-you-your-church-and-your-ministry

Stefan, Gustavsson: https://foclonline.org/talk/sexual-revolution-part-1-lets-talk-about-sex

 

Powered by Cornerstone