Jesus er verdens frelser, tro på ham

Jesus er verdens frelser, tro på ham

Jeg tenker at Johannes nå sier til oss; at Jesus er verdens frelser fordi det finnes ingen annet, og vi skal ha tro i ham slik at ved troen skal vi ha evige liv.

 

Jesus er verdens frelser, tro på ham                                                                                                28.03.21                                          

Johannes 12, 12-36                                                              

Jeg takker Gud for at mange av oss har opplevd mange palmesøndager, gudstjenester og prekener. Derfor tror jeg at dagens tekst er kjent til dere. Men målet mitt i dag er at vi skal gå tilbake til teksten for å finne ut om hva Johannes hadde ønsket at hans opprinnelig lesere skulle vite. Og om hva Jesus hadde lyst til å lære folkemengden om ham.

I tillegg skal vi se hva Johannes og Jesus ønsker å lære oss gjennom dagens tekst.  

I Johannes kapittel 11, har Jesus gjenoppstått Lasarus, og dette medførte at Jesus ble ansett som en fiende av Fariseerne, slik at han måtte trekke seg fra det offentlige. Deretter gjemte han seg i et sted nær en by som kalles Efraim. Fra der dro Jesus til Betania der Lasarus bodde, som Jesus hadde vekket opp fra døden. Hos Lasarus ble Jesus en tid sammen med disiplene før dro han opp til Jerusalem for påskehøytiden.

Vi vet at påskehøytiden er en viktig del av Israelittene fordi det minner de om det siste måltidet de hadde i Egypt, i forberedelse med Israelittenes reiser fra Egypt. Og mens de mettes, drepte Gud Egypts førstefødte barn da han gikk over husene deres. Dette skjedde fordi Gud aksepterte Israelittenes offer av lam, og reddet dem fra den ugudelig Pharo, kongen til Egypterne. Så i Jesus tid, var det slik at mange jøder dro fra landet opp til Jerusalem før høytiden for å rense seg.

Ifølge Johannes; alle de som hadde vært til stede da Jesus gjenoppståtte Lasarus vitnet om dette, slik at mange folk fikk høre om det og da dro folk ut for å møte ham.

På grunn av dette tok folkemengden som var kommet til festen palmegreiner og gikk ut for å møte ham da de så ham, og så ropte de «Hosianna! Velsignet er han som kommer i Herrens navn, Israels konge!»

Hvorfor tok de palmegreiner og ropte de hosianna?

I følge Masterman, en forfatter, i det gamle tiden, så assosierte Israelittene palmegreiner med glede. For eksempel i den tredje mose bok kapittel 23 vers 40 står det skrevet «Den første dagen skal dere ta frukt av edle trær, palmeblad, greiner av løvtrær og av piletrær ved bekkene, og dere skal glede dere i sju dager for HERREN deres Guds ansikt.» Men senere ble det knyttet til en ide av triumf og seier. Hosianna er en hyldest som er brukt seks ganger i alle fire evangelier. Det brukes som et rop av glede av Guds frelse som kommer gjennom hans konge til hans mennesker.

Dette betyr at folkemengden som var kommet til festen anså Jesus som Guds salvende konge, som skal redde dem fra okkupasjon av Romerne. I tillegg viste de at Gud har lovet dem en Messias som skal frelse dem slik som Gud sa til Jødene i Sakarja kapittel 9 vers 9 «Bryt ut i jubel, datter Sion! Rop av glede, datter Jerusalem! Se, din konge kommer til deg, rettferdig og rik på seier, fattig er han og rir på et esel, på en eselfole.»

Men Johannes har gitt oss et tips i vers 16 at selv disiplene skjønte ikke at dette var skrevet om ham, og at folket hadde hilst ham slik, men viste de da Jesus var blitt herliggjort. I lys av dette kan vi si at folkemengden har ikke tenkt at Jesus har kommet til å frelse dem fra synd eller en åndelig frelse, men de bare tenkte om en frelse i form kanskje som liknet det som David gjorde for Israelittene.

 

 Kort sagt, hvis Jesus virkelig fikk gjenoppstått Lasarus fra døden, da er han Israels konge. Og Gud lovet Messias fordi Gud er det eneste som kan få noen noen til å gjennoppstå fra døden, så er det han som kan salve et menneske til å gjøre samme tegn. Så hvis Jesus klarte det, da er det på tide for å glede, fordi han er Israels konge som kommer fra Gud.

Hva hadde Johannes ønsket at hans opprinnelig lesere skulle vite, med dagens tekst?

Først og fremst, sa Johannes i kapittel 20 vers 30-31 så er målet til boken hans at «Jesus gjorde også mange andre tegn foran øynene på disiplene, tegn som det ikke er skrevet om i denne boken. Men disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn.»

Derfor ved dagens tekst, gjør Johannes klar til hans opprinnelig lesere at Jesus er Messias. Dette på grunn av tegn han har gjort (oppstandelse av Lasarus) og på grunn av de forskjellige mirakler han gjorde. Samt folkemengdes anerkjennelse av Jesus som Israels konge og den som kommer i Herrens navn. Slik at dette oppfyller en profeti om den kommende Messias. Og at ved troen skal de ha evige liv i hans navn.

I vers 20-22, skrev Johannes at noen greskere blant folkemengden som var kommet for å tilbe under høytiden, ville gjerne se Jesus. Men han skrev ikke om hvorfor de ville se Jesus. Derimot, fikk deres ønsker et rart svar fra Jesus fra vers 23-36. Derfor sa han til dem; «Timen er kommet da menneskesønnen skal bli herliggjort. Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det rik frukt.»

Hva ønsket Jesus å lære dem om seg selv?

Jeg tenker at med dette svaret sier han til gjestene og disiplene at tiden er kommet når Gud skal godkjenne ham som Messias for verden. Men dette skjedde etter han døde og var oppstått. Derfor sa han at jeg skal dra alle mennesker til meg selv. Og alle de som kommer til ham skal bli hans disipler, og skal tjene ham slik at hvor han er, Så skal de også være med. Og hans Far skal ære dem. Med dette tror jeg at Jesus sier til dem; ja, jeg er Messias som dere har bekreftet. Kanskje liknende som kong David, som stolte på Gud og da risikerte livet sitt i en kamp med Goliat, til frelser av Israelittene. Men jeg skal gjøre mer enn dette, fordi jeg skal dø på korset til frelse av hele verden ikke bare jødene. Derfor må dere tro på meg til frelse og da får dere evig liv.

Til slutt, Hva sier Johannes og Jesus til oss i dag?

Jeg tenker at Johannes nå sier til oss; at Jesus er verdens frelser fordi det finnes ingen annet, og vi skal ha tro i ham slik at ved troen skal vi ha evige liv. 

Mine venner, likeså tenker jeg at Jesus sier til oss at vi er kristne og er samlet her som Guds barn fordi han tok din og min lidelse og skam på korset da han ble hengt på korset. Han døde i ditt og mitt sted. Og er du her som ikke tro på Jesus? Han sier til deg, tro på meg fordi jeg døde for deg, slik at du får evig liv. Jesus sier deg nå at hør meg, mitt barn, på grunn av hva jeg har gjort for deg følg meg og tjen meg, slik at du skal være med meg hvor jeg er, og min Far skal ære deg. Amen

 

   

 

  

Powered by Cornerstone