Nådegaver hjelpe og tjene

Nådegaver hjelpe og tjene

Ifølge Schwarz, «Mens hjelpenådegavene vanligvis retter seg mot enkeltpersoner (ofte en leder), kommer nådegaven «Tjene» framfor alt grupper eller organisasjoner til gode.» Men de to gavene opptrer oftest sammen

Nådegaver hjelpe og tjene: 1 Kor 12, 28 og Rom 12, 6-7                                        14.03.21

Dagens preken skal se på nådegavene; Hjelpe og tjene.

Nådegaven; Hjelpe

Har du tendens til å stille din egen gave til disposisjon for andre i menigheten?

Brenner du i hjertet eller har du et sterkt ønske om å støtte andre, til å kunne nå opp til å praktisere tjenesten sin, med dine gaver i kirken? Da kan det være at du har nådegaven «hjelpe»

I dagens første skriftlesning hevder Paulus at enhver av oss er gitt nådegave og at noen er rettet mot å være apostler, lærere, å helbrede, og andre til å hjelpe. Mange av oss i menigheten har barmhjertighet, rettet mot eller hjelpe andre (ofte ledere) med gavene deres. Dette for å avlaste og frigjøre dem. Slik at den som støttes gis mer anledning til å konsentrere seg, å bruke sine nådegaver (Schwarz, 2001:107)

Schwarz forklarer videre at denne gaven «retter seg mot enkeltmennesker» i menigheten. For eksempel; vi er fortalt i Lukas 10, 40 at «Marta var travelt opptatt med alt som skulle stelles i stand» da Jesus besøkte henne og hennes søster. Marta er et godt eksempel på mennesker som har denne gaven.

Paulus lykkes i oppgaven Jesus hadde gitt ham som apostel, fordi Gud førte mange mennesker med denne nådegave til ham. Og de var til stor hjelp for ham. Derfor nevnte han noen av dem- Føbe, Priska og Akvila i Romerne 16, 1-2. Og sa da at Priska og Akvila satte livet på spill for hans skyld.

Er du en sånn hjelper i denne menigheten? Er det Gud vilje at du tjene ham i denne menigheten med denne gaven. Og husk at denne menigheten trenger deg og dine gaver, om vi kommer til å lykkes i arbeidet Gud har gitt oss i denne byen.

Jeg kan nevne noen mennesker som har denne gaven i menigheten vår. Fordi jeg opplever deres hjelp i min tjeneste som deres pastor. Det er bemerkesverdig at uten deres hjelp kunne jeg ikke komme meg så langt i min tjeneste hos dere. Jeg setter stor pris på det dere har gjort, fortsatt gjør og skal gjøre for meg og andre i denne menigheten. Må Gud velsigne dere alle.

Nådegaven; Tjene

Paulus skriver i vår andre Skriftlesning at «Vi har forskjellige nådegaver, alt etter den nåde Gud har gitt oss» ... og at den som har en tjeneste, skal ta seg av sin tjeneste.

Dette betyr at det er ikke alle kristne som har denne gaven. Og det som er interessert er at det er ikke vanskelig å se folk som har denne gaven i menigheten. Alle kan se dem fordi «de klarer å se de tingene noen må gripe inn i, og de tar også selv hånd om dem.» Med andre ord mener jeg her at dere som har denne gaven, ser behovet i menigheten og hvor stort hjelpen deres trengs. Men dere er ikke bare flinkere til å se behovet, men dere sørger også for at det som er mest akutt gjøres. (Schwarz, 2001:110)

Ifølge Schwarz, «Mens hjelpenådegavene vanligvis retter seg mot enkeltpersoner (ofte en leder), kommer nådegaven «Tjene» framfor alt grupper eller organisasjoner til gode.» Men de to gavene opptrer oftest sammen. Og Schwarz mener at 81% av alle kristne som har nådegaven å tjene, også har gaven; hjelpe, i sin gavekombinasjon. (Schwarz, 2001:110)

Er du en tjener så er disse noen mulige oppgaver du kan hjelpe menigheten med. Eksempler kan være hente- og bringe tjeneste, vedlikeholde, IKT/lyd og bilde og media tjeneste, lage mat, pynte tjeneste, ordne kirke før og etter gudstjeneste, etc.

Husk at du går i Jesus sine fotspor hver gang du tar i bruk din tjene gaver i menigheten. Fordi Jesus har gitt oss et eksempel med livet sitt på mange steder i Bibelen, og han sa til disiplene i Lukas 22, 24-27 at «jeg er som en tjener blant dere.» Da det hadde oppstått en debatt mellom disiplene om hvem som er størst.

Gud har begavet deg og plassert deg her i menigheten vår, vil du ære han med å bruke dine gaver som hjelper og tjener? Kom og la oss bygge Guds rike sammen i denne byen.

 

 

 

Schwarz, Christian, A., (2001) Nådegavenes 3 farger: Hvordan du kan oppdaget og utvikle ditt gudgitte potensial. K-vekst forlag, Molde. S.107 og 110

 

 

 

Powered by Cornerstone