Nådegave å tale visdom

Nådegave å tale visdom

Når visdoms gaven fungerer bra i en kristen, fører dette vanligvis til en overbevisning av sannheten, bringer enstemmighet i en gruppe om det som må gjøres. Slik åpnes menneskers hjerte for å kunne være i stand til å bli frelst eller ta imot velsignelser og sannheten. Det åpner også dører for Guds virksomhet hos mennesker, øser inn åndelig utvikling i kirken, og møter andres behov i menigheten.

Nådegave visdom 1 Korinterne 12, 8                                                                            28.02.21

Salomons ordspråk 15,2 sier «Vises tunge bruker kunnskap rett, men dumhet strømmer fra dårers munn.» (NKJV) Når vi bruker kunnskap rett så er det visdom som er på spill. Og i dagens preken skal se nærmere på dette.

I forrige søndagens preken, ble vi fortalt at noen av oss i menigheten er gitt gaven til å kunne formidler kunnskap. Ifølge det Paulus sa i 1 Korinterne 12, 8: «For ved én og samme Ånd blir det gitt én å tale visdom, en annen å formidle kunnskap.» Samme kan sies om at Paulus mener at noen enkelte mennesker i menigheten, er begavet av Guds nåde til å kunne tale visdom.

Å tale visdom er en del av Guds totale visdom som er overnaturlig gitt oss direkte ved Den hellige ånd. Den veileder eller gir oss instruks om måten fakta best kan brukes, som Salomons ordspråk forteller i denne prekenens åpnings setning. Og Schwarz forklarer at visdommens gave setter man i stand til å hjelpe andre til å anvende kunnskap i bestemte situasjoner (2001, 102). Gaven visdom virker godt sammen med kunnskapens gave. Bibel kunnskap er sentrum for denne gavens virksomhet.

Det er viktig å legge til dette, at uten visdom blir kunnskap ikke nyttig for oss eller kan misbrukes. Og visdom bringer alltid suksess i livet. Som Forkynneren 10,10 viser «når øksen er sløv og han ikke har slipt eggen, må han bruke desto større kraft.» Men visdom bringer suksess (NKJV).

Når visdoms gaven fungerer bra i en kristen, fører dette vanligvis til en overbevisning av sannheten, bringer enstemmighet i en gruppe om det som må gjøres. Slik åpnes menneskers hjerte for å kunne være i stand til å bli frelst eller ta imot velsignelser og sannheten. Det åpner også dører for Guds virksomhet hos mennesker, øser inn åndelig utvikling i kirken, og møter andres behov i menigheten. (Prince, 2007:57)

Mulige oppgaver for dere som har denne gaven kan være sjelesorg, opplæringsarbeid, forbønnstjeneste, personlig rådgiving, prestetjeneste, diakoni arbeid, evangeliserings arbeid, etc.

Les følgende for å kunne se de forskjellige måter denne gaven var i bruk i Det nye testamente; Matteus 21,1-7; Apostlenes gjerninger 8,26-30 og 16,6-10

La oss nå se på to eksempler om måten nådegaves visdom ble virksom i Det nye testamente.

Det første vi skal se på finnes i Lukas 5,4-11

«Da han var ferdig med å tale, sa han til Simon: «Legg ut på dypet og sett garn til fangst.» «Mester», svarte Simon, «vi har strevd hele natten og ikke fått noe. Men på ditt ord vil jeg sette garn.» Så gjorde de det, og fikk så mye fisk at garnet holdt på å revne. De ga tegn til arbeidslaget i den andre båten at de skulle komme og ta i med dem. Og da de kom, fylte de begge båtene, så de var nær ved å synke. Da Simon Peter så dette, kastet han seg ned for Jesu føtter og sa: «Gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann.»

Her ser vi Jesus, en snekker, som gir Peter- en opplært og erfart fisker instruks om hvor han kan fange fisk. Peter gjorde det uansett, og da han så resultatet, skapte Jesus instruks en åndelig overbevisning dypt i Peters hjerte om hvem han var: «Gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann.» Sa Peter. Men dette førte til en åndelig oppdagelse av hva Peter er skapt til å gjøre her på jorden: «Vær ikke redd! Fra nå av skal du fange mennesker.» Sa Jesus til Peter.

Og hva skjedde videre? «Så rodde de båtene i land, forlot alt og fulgte ham.» Skriver Lukas i vers 11.

Sebedeus-sønnene Jakob og Johannes, som fisket sammen med Simon skulle følge Jesus med en gang. Årsaken til dette var at hvis Jesus har slike svar til viktige livs ønsker, er det trygt å forlate alt og følge han.

Slik visdom trenger vi her i denne menigheten. Er du interessert i dette i dag, kan du få det i dag når du ber om det.

Den andre eksempel leser vi i Apostlenes gjerninger 6,1-4

«På denne tiden, da tallet på disipler stadig steg, kom de gresktalende jødene med klager mot de hebraisktalende fordi deres egne enker ble tilsidesatt ved den daglige utdelingen. De tolv kalte da sammen alle disiplene og sa: «Det ville være galt om vi forsømte Guds ord for å gjøre tjeneste ved bordene. Velg nå ut blant dere, brødre, sju menn som har godt ord på seg og er fylt av Ånd og visdom; dem vil vi sette til denne oppgaven. Så skal vi vie oss til bønnen og tjenesten med Ordet.»

Her var disiplene gitt visdom for å kunne håndtere situasjonen med en prioritering av bønn og tjenesten med Ordet (forkynnelsen og Bibelundervisning), som kirkens viktigste åndelige oppgaver. Dette viser at de som i dag hevder at diakoni eller kirkens sosiale tjeneste i samfunnet, er kirkens viktigste oppgave, har ikke forstått Bibelen i det hele tatt.

I tillegg, var de ledet av Den hellige ånds visdom og satte mennesker som har «godt ord på seg og er fylt av Ånd og visdom» til tjeneste ved bordene.

Mine venner, som sagt tidligere i denne preken, at visdoms gaven bringer enstemmighet i en gruppe om det som må gjøres. Disiplenes forslag ble tatt godt imot av hele forsamlingen i vers 5. Og resultatet var at «Guds ord nådde stadig flere, og tallet på disipler i Jerusalem økte sterkt. Også en stor flokk av prestene ble lydige mot troen» ifølge vers 7.

Dette innebar at hvis vi ønsker vekst i denne menigheten, da bør dere som er begavet med visdom begynner å ta den i bruk. Eller la oss be for at denne gaven blir virksom i denne menigheten.

Vil du være åpen for det i dag?

 

 

Referanse/Kilder

NKJV, New King James Version. (Bible Gateway online.)

Prince, Derek, (2007) The Gifts of the Spirit: Understanding and Receiving God’s Supernatural Power in Your Life. Whitaker House. USA. pp 52-72

Schwarz, Christian, A., (2001) Nådegavenes 3 farger: Hvordan du kan oppdaget og utvikle ditt gudgitte potensial. K-vekst forlag, Molde. S.97

Powered by Cornerstone