Nådegave kunnskap

Nådegave kunnskap

I Jesus sin samtale med den samaritanske kvinnen i Johannes 4 brukte han gaven kunnskap, da han sa «For du har hatt fem menn, og han du nå har, er ikke din mann …» Fordi kvinnen visste rett nok at det var ikke noen naturlig mulighet for Jesus, en fremmed, til å kunne vite slik detaljer om hennes fortid.

Nådegaver, kunnskap og visdom. 1 Korinterne 12, 7-11                                   21.02.21

Forrige søndags prekentekst handlet om gjestfrihet og barmhjertighets gaver.

I dagens preken skal vi se nærmere på nådegaven kunnskap.

I Jesus sin samtale med den samaritanske kvinnen i Johannes 4 brukte han gaven kunnskap, da han sa «For du har hatt fem menn, og han du nå har, er ikke din mann …» Fordi kvinnen visste rett nok at det var ikke noen naturlig mulighet for Jesus, en fremmed, til å kunne vite slik detaljer om hennes fortid.

Og Paulus sier at «For ved én og samme Ånd blir det gitt én å tale visdom, en annen å formidle kunnskap.» 1 Kor 12, 8

Med dette mener han at noen av oss i menigheten er gitt gaven til å kunne formidle kunnskap. Og dette er en del av Guds totale kunnskap- en overnaturlig innsikt, som vi fikk direkte ved Den hellige ånd. Den formidler oss fakta, og gjør oss informert (Prince, 2007:73). Den gaven setter man også i stand til å utvikle nye idéer, samle og analysere idéer som er viktige og verdifulle for mennesker og menigheten (Schwarz, 2001:97) Kunnskaps gaven er ofte knyttet til profeti virksomhet i kirken. Og det kan virke sammen med visdommens gave.

Hvis den manifesterer i en kristen, fører den andre til en overbevisning av sannheten. Derfor svarte kvinnen Jesus «Herre, jeg ser at du er en profet.» Hun mente at Jesus kjente sannheten fordi han var en profet. Johannes forteller videre at kvinnen gikk til byen og vitnet til samaritanene: «Kom og se en mann som har fortalt meg alt det jeg har gjort! …» Og resultatet var at «Mange av samaritanene fra denne byen kom til tro på Jesus på grunn av kvinnens ord …» Les Johannes 4, 1-42.

Dette betyr at kunnskap gaven også kan vekke tro i mennesker, for å kunne tro på Gud eller være i stand til å bli velsignet av Gud.

Den i tillegg bringer en konfirmasjon av det Gud hadde lovet oss, begynte å gjøre i og for oss, eller hadde sagt at han skulle gjøre. Les Peters opplevelser av dette i Apostlenes gjerninger 10, da Peter ble sendt til Kornelius.

Jeg har erfart denne gaven mange ganger for Guds ære.  For eksempel en av hendelsene skjedde for ti år tilbake i Oslo. Jeg var student og var med på et kort bønnemøte, vi pleide å ha når vi hadde pause på skolen. Da fikk jeg et bestemt budskap i hjertet mitt. Budskapet var til en mann, som var med oss på møtet. Jeg ble livredd for å si det til ham, fordi kanskje er det ikke sant, tenkte jeg.

Men jeg ble sterkt oppmuntret til å si det til ham, fordi stemmen i hjertet mitt sa at mannen trengte budskapet, for livet hans er basert på det. Etter at jeg hadde sagt det til ham, lo han, løftet blikket opp på himmelen, ristet hode og sa: «Victor, vi tjener en levende Gud.» Etterpå sa han til meg at han ba inderlig og mange ganger for at Gud skulle vise han hva han måtte gjøre i en situasjon han opplevde. Og at kvelden før min samtale med ham, ble han fortalt i en drøm, at svaret på hans bønn skal han få fra en profet som Gud har sendt ham. Svaret skal komme på formiddagen når han går på skolen. Det han mente var interessent var at han har ikke sagt noe om situasjonen til noen, men jeg gikk rett inni det og var jeg klart og tydelig om hva han måtte gjøre i situasjonen.

Kunnskap gaven virker også til å forberede oss til Guds virksomhet eller det som skal skje i livet vårt. For eksempel, Paulus fortalte de eldre i Efesos: «Jeg har vitnet for både jøder og grekere om omvendelsen til Gud og troen på vår Herre Jesus. Og nå drar jeg til Jerusalem, bundet av Ånden. Hva som skal møte meg der, vet jeg ikke, men Den hellige ånd vitner for meg i by etter by og varsler om lenker og forfølgelser som venter meg.» (Apg 20, 21-22)

Les følgende for å kunne se de forskjellige måter denne gaven var i bruk i det nye testamente; Jesus og Natanael- Johannes- 1,43-51; Peter og Ananias og Saffira- Apg 5,1-11; Gud og Ananias (den disippel)- Apg 9,10-25; Paulus og Agabus- Apg 21,10-16.

Mulige oppgaver for dere som har denne gaven kan være forkynnelse, Bibel undervisning, evangelisering, kirkevekstforskning, sjelesorg, bibelarbeid, etc.

Menigheten vår trenger deg som har eller ønsker denne gaven for å kunne bygge Guds rike her i Egersund. Vær ikke redd for å bruke det eller be for det. Og ta gjerne kontakt med meg for veiledning om det. Vi er klare til å legge til rette for deg og gaven din her i menigheten.

Må Gud være med deg og gi deg en fruktbar tjeneste i livet ditt og menigheten. Velkommen.

 

 

 

 

Referanse

Prince, Derek, (2007) The Gifts of the Spirit: Understanding and Receiving God’s Supernatural Power in Your Life. Whitaker House. USA. pp.73-84

Schwarz, Christian, A., (2001) Nådegavenes 3 farger: Hvordan du kan oppdaget og utvikle ditt gudgitte potensial. K-vekst forlag, Molde. S.97

 

Powered by Cornerstone