Nådegaver gjestfrihet og barmhjertighet

Nådegaver gjestfrihet og barmhjertighet

Vi kristne er alle kalt til å elske vår neste som vår selv, og en av de måtene vi kan vise kjærlighet er å være gjestfrie. Derfor sa Paulus i Romerne 12, da han underviser oss om kjærlighet at «Vær med og hjelp de hellige som lider nød, og legg vinn på gjestfrihet» Er du en kristen er du kalt til å være gjestfri.

Nådegave Gjestfrihet og Barmhjertighet.                                                    14.02.21

Romerne 12, 9-13 og Romerne 12, 4-8

Kanskje du føler at du har ikke nådegave gi, som vi snaket om i forrige søndags preken. Men kanskje er du begavet med gjestfrihet eller barmhjertighets gaver. Vi fortsetter nådegave preken serien, med å se nærmere på gavene gjestfrihet og barmhjertighet i dagens preken. Men først la oss ta gjestfrihet.

Vi kristne er alle kalt til å elske vår neste som vår selv, og en av de måtene vi kan vise kjærlighet er å være gjestfrie. Derfor sa Paulus i Romerne 12, da han underviser oss om kjærlighet at «Vær med og hjelp de hellige som lider nød, og legg vinn på gjestfrihet» Er du en kristen er du kalt til å være gjestfri.

Schwarz hevder at de som har denne gaven er «som regel lykkeligere med gjester i huset enn uten.» Og at gjestfrihetens gave setter man «i stand til å ha et åpent hjem og ta hjertelig imot gjester med husrom og mat.» Er du en som finner det lettere å få gjestene dine til å være glad, og føler seg hjemme, kan du ha nådegave gjestfrihet. (Schwarz, 2001:97).

Abraham er et godt eksempel på dette. 1 Mosebok 18, 1-8 lese vi om måten han tok imot noen gjester i huset sitt. Forfatteren til Hebreerne brevet oppmuntrer oss å ikke glemme «å være gjestfrie, for på den måten har noen hatt engler som gjester, uten å vite det» (12, 1-2) Har du denne gaven så bør du finne anledning til å gjøre det for Guds ære.

Det finnes mange mulige oppgaver du som har gjestfrihetens gave kan utføre, som din tjeneste for Guds rike i denne menigheten: Ungdomsarbeid, omsorg for de eldre, husgruppe-vert, velkomst team ved gudstjenesten, ta imot gjester, og da særlig innvandrere, være leirleder, og arbeid blant vanskeligstilte, er noen av dem (Schwarz, 2001:97). Vi gleder oss til å samarbeide og legge til rette for din tjeneste hos oss. Velkommen!

Barmhjertighet

«Det begynte med foreldrene mine, som var forbilledlig klare til å gi en hjelpende hånd på en enkel, barmhjertig og verdig måte.» Slik beskriver Mercy Ships grunnlegger; Don Stephens om måten han startet det i 1978. Mercy Ships bringer håp og helbredelse med å gi gratis helsetjenester, og livsviktig helseinformasjon til befolkningen i landene der fattigdom er størst i verden. Men alle ombord på skipet er frivillige, og betaler reise og opphold selv. Dette er barmhjertighet i handling.

Schwarz skriver «Denne gaven gjør deg i stand til å vise ekte medfølelse ved å gjøre noe praktisk overfor mennesker med kroppslige, sjelelige eller åndelige problemer.» (Schwarz, 2001:98)

Paulus skriver i dagens andre Skriftlesning at «Vi har forskjellige nådegaver, alt etter den nåde Gud har gitt oss … den som viser barmhjertighet, skal gjøre det med glede.» Og det er interessant å lese at ca. 13% av «alle kristne har barmhjertighet i sin gavekombinasjon.» (Schwarz, 2001:98)

En av våre visjoner er «Vi ser en menighet hvor vi ser hverandre, har tid til å lytte og er villig til å gi praktisk hjelp.» Og hvis vi kommer til å lykkes i den, er det viktig at vi alle prøve å finne ut om vi har denne gaven. Fordi denne gaven ofte er uoppdaget, ifølge Schwarz. Det også innebærer at vi utvikler våre evner til å lytte, slik at vi kan lytte til mennesker med en ekte interesse. Denne gaven beriker vår tjeneste i denne menigheten.

Slik som foreldrene til Don Stephens (Mercy Ships grunnlegger), er du og jeg klar til å gi en hjelpende hånd på en enkel, barmhjertig måte, da kan vi skape livgivende miljøer her i denne menigheten, å kunne gi praktisk hjelp og bygge Guds rike i Egersund.

Noen mulige oppgaver du kan drive med denne gaven er sjelesorg, arbeid blant funksjonshemmede, forbønn, besøkstjeneste og sykebesøk, arbeid blant rusmisbrukere, diakonalt arbeid, fengselsarbeid, arbeid blant og ytremisjon, bare for å nevne noen få. (Schwarz, 2001:98)

Takk for at du tar tid til å be og åpne deg for å oppdage denne gaven for å øke effekten i din tjeneste. Må Gud velsigne deg.

 

 

 

Referanse:

Mercy Ships: Tilgjengelig på https://mercyships.no/historikk/ Dato: 12.02.2021

Schwarz, Christian, A., (2001) Nådegavenes 3 farger: Hvordan du kan oppdaget og utvikle ditt gudgitte potensial. K-vekst forlag, Molde. S.97-98

Powered by Cornerstone