Hvordan kan du finne nådegavene dine?

Hvordan kan du finne nådegavene dine?

Dagens Skriftlesning hevder at enhver kristen er gitt minst én nådegave. Men kirkelig forskerne peker på at 80% av alle aktive kristne vet ikke hvilken nådegave de er begavet med. (Schwarz, 2001:59). Og i dagens preken skal se på hvordan vi kan finne nådegavene våre.

Hvordan kan du finne nådegavene dine. 1 Korinterne 12,1-11                  24.01.21

Dagens Skriftlesning hevder at enhver kristen er gitt minst én nådegave. Men kirkelig forskerne peker på at 80% av alle aktive kristne vet ikke hvilken nådegave de er begavet med. (Schwarz, 2001:59). Og i dagens preken skal se på hvordan vi kan finne nådegavene våre.

 I boken Nådegavenes 3 farger, er det sju steg som kan hjelpe en kristen til å oppdage sine nådegaver. Vi skal nå se nærmere på de stegene. Men det som er viktigste her er at du skal prøve å følge stegene, å kunne komme fram i dine nådegaver.

Steg 1: Åpne deg for Gud i bønn.

Bønn er det viktigste steg i prosessen til å kunne finne ut nådegavene dine. Jeg enig med Schwarz at «Bare i den grad du åpner hjertet for Gud i bønn, vil du være i stand til å gjøre nye åndelige oppdagelser». Vi er skapt av Gud med hensikt her på jorden, og det er han som vet akkurat de gavene som vi skulle trenge for å kunne nå hensikten han har gitt oss. Er det derfor ikke bare lurt, og viktig at vi alltid går tilbake til ham for bekreftelse (om gavene du allerede vet), hjelp, veiledning og takker ham?

Noen veiledning.

 • Er du åpen for alle nådegaver som blir omtalt i Det nye testamente? Eller er det bestemte nådegaver du helst ikke vil ha? Skriv ned disse gavene, hvis det er tilfelle.
 • Har du hatt noen negative erfaringer med kristne som har brukt bestemte nådegaver? Legg det framfor Gud i bønn, dersom det er tilfelle. Be også om at disse erfaringene ikke skal hindre din egen oppdagelsesprosses.
 • Be til Gud at han skal bruke denne nådegave prekenserien og andre materiale du skulle lese til å vise deg dine nådegaver.

Steg 2: Vær klar til å ta gavene i bruk.

Paulus sammenligner kristne med kropps deler, og han mener at siden enhver del på kroppen gjør en bestemt oppgave for å bygge opp kroppen, er det også å sammenlikne med enhver kristen i kirken (Jesus kropp). Derfor er det viktig at en som oppriktig ønsker å oppdage sine gaver, på forhånd må være klar til å ta disse gavene i bruk inn i arbeidet med å bygge opp menigheten. Husk også at Gud gir oss gavene for å fylle bestemt oppgaver i menigheten.

Et viktig poeng er at vi må ha gode motiver for å ha en bestemt nådegave. Jeg synes ikke at det er tilfeldig at Paulus lærer oss om kjærlighet (1 Kor 13) rett etter nådegaver kapitalen (1 Kor 12). Mine venner, hvis du egentlig elsker mennesker og du har et hjerte for menneskers velferd i kirken, da vil du gjerne be for din nådegave for å kunne møte behovet som finnes i din lokale menighet.

Noe veiledning.

 • Velg en av gavene nede (på side 2) som du antar at du har. Dersom du ikke vet om noen, velger du en du kunne tenke deg å ha. Skriv ned navnet på nådegaven.                 

 Nådegaver i Bibelen (Schwarz, 2001:89)

Grønt område

Rødt område

Blått område

Kunstnerisk kreativitet

Apostel

Utfrielse

Håndverk

Sjelesorg

Bedømme åndsåpenbaringer

Gi

Evangelisering

Tro

Gjestfrihet

Hjelpe

Helbredelse

Kunnskap

Lederskap

Tydning av tungetale

Barmhjertighet

Misjonær

Undergjerninger

Musikk

Tjene

Bønn

Organisering

Hyrde

Profeti

Frivillig fattigdom

Enslig

Beredskap til å lide

Visdom

Undervisning

Tungetale

 

Steg 3: Bli informert.

Det er sant det som Schwarz hevder at «Du vil neppe finne dine nådegaver så lenge du ikke vet hvilke nådegaver som finnes.» Derfor er det veldig viktig at du lærer om gavene som omtales om i Bibelen, og alt om de forskjellige benevnelsene.

Noen veiledning

 • Studer alt Bibelen sier om nådegaver. Les bøker om det, og les alle prekene som har noe å si om temaet. Særlig om gaven du har skrevet ned i steg 2. Hva kjennetegner kristne som har denne gaven?
 • Bruk anledning du får i smågrupper å samtale om det. Bli kjent med noen du vet har bestemte nådegaver, og be dem forteller deg måten de oppdaget gavene deres.
 • Skriv ned navnet på et menneske som du kan snakke med om den nådegaven du skrev ned i steg 2 (eller helst en som selv har gaven).
 • Hvordan har vedkommende oppdaget gaven sin? Skriv svaret ned med noen stikkord.

Steg 4: Begynn med det som gir deg glede.

Jeg trives godt og er glad for å tjene her i denne menigheten som prest. Fordi iblant de mange forskjellige tingene som gjør meg glad her, er å undervise de troende og drive med disippelgjøring, det største. Et tydelig bevis på dette er at jeg fortsatt er prest her i Norge, til tross utfordringen jeg opplever med språket.

Selve språket gjør det vanskelig, og fører til at jeg bruker mange flere timer enn det måtte ha vært på forberedelsene mine, og tar meg bort fra min komfortable sone.

På tross av språkvansker er jeg fremdeles lykkelig og tilfreds av å være prest i Egersund Metodist menighet. Årsaken til dette er at én av mine hoved gaver er undervisning. Og jeg får anledning til det her i menigheten.

 

Noen oppgaver som jeg utfører i min tjeneste som prest, anser jeg som min plikt, men det å undervise, preke, samtale med mennesker om Gud, Bibelen, menneskelighet, liv, kultur, og verden er noe som gjør meg veldig glad i min tjeneste som prest.

Derfor er jeg enig med Schwarz om at «Gud har planlagt det slik at vi vil oppleve glede når vi bruker nådegavene våre.» (Schwarz, 2001:63).

Schwarz legger til dette at vi «må ikke på noen måte veksle dette med et «behagelighetsprinsipp». Fordi alt som gir oss glede på lang sikt, er knyttet Sammen med anstrengelser og som av og til kommer med kriser.

Noen veiledning.

 • Hvilke oppgaver har gitt deg størst glede til nå?
 • Hvilke tjenester ser du på som minst attraktive?
 • Se nå litt nærmere på den nådegaven du valgte på steg 2 på side 2, hvordan har du det når du utfører en tjeneste som hører til denne nådegaven?
 • Kan du tenke deg situasjoner hvor en slik tjeneste kunne oppleves ubehagelig?

Steg 5: Eksperimenter så mye som mulig.

Du kommer til å oppdage at det å tjene med en spesifikk nådegave gir deg glede, når du våge å prøve. Schwarz sier det fint at «Uten at du er nysgjerrig og villig til å eksperimentere, vil du neppe komme på sporet av dine åndelige gaver.» (Schwarz, 2001:65).

Kanskje du har nådegaven til å gi praktisk hjelp, men du vet det ikke ennå, fordi du ennå ikke har prøvd det ut. Hvordan får du oppdage din nådegave som er helbredelse, hvis du ikke har bedt om at andre mennesker skal bli frisk.

Noen veiledning

 • Se en gang til på den gaven du skrev ned på steg 2 på side 2, hvordan kan du bruke den i menigheten? I hvilke oppgaver har du allerede brukt den? Hvilke oppgaver kunne du gjerne tenke deg å prøve?
 • Er du klar over oppgaver som ingen tar seg av i menigheten? Hvis ja, hvilke?
 • Kunne du se for deg at du selv gjorde innsats på disse område?
 • Skriv ned hvilke gaver (se liste på steg 2 på side 2) du allerede har eksperiment med.

Steg 6: Evaluer tjenesten din.

Det er sant at Gud gir nådegave for å frambringe resultater. Og det å evaluere din egen virksomhet kan være et nødvendig steg i oppdagelsesprosessen. For eksempel folk skal følge deg, dersom du har lederskap som gave. Andre vil føle seg trøstet av deg, dersom du har sjelesorg som gave.

Noen veiledning (prekene som kommer etter den skal gi beskrivelse om mange av de gavene som finnes i steg 2 på side 2).

 • Skriv ned hvilke resultater de ulike gavene bør lede til
 • Hvilke ga det da du tok i bruk nådegaven som du valgte i steg 2?

Steg 7: Søk andres vurdering.

Når det gjelder ditt kall til en bestemt tjeneste, så må det være det som kalles interne (din egen konkrete bevissthet på kallet) og eksterne (andres konkret bevist på at du er kalt til tjenesten du er bevist på) bekreftelse, før du går inn i tjenesten. Samme gjelder når du skal oppdage dine nådegaver. Både din bekreftelse og andres bekreftelse bør være den samme, at du har en bestemt gave.

Noen veiledning

 • Hvilke egenskaper skal folk ha som hjelper andre med å bekrefte gavene dine?
 • Skriv ned navnet på et menneske som kan hjelpe deg med å bekrefte om du har den nådegaven som du har skrevet ned på steg 2 (på side 2).
 • Når vil du snakke med vedkommende?

Jeg er glad for at du tar disse tingene på alvor, og du er på vei til å oppleve Guds kraft og gleden som følger tjenesten din. Husk at dine ønsker om å oppdage gavene dine, for å kunne hjelpe andre viser din kjærlighet til dine neste, Guds arbeid og menighet.

Vil du begynne til å prøve stegene i dag for Guds ære?

 

Referanse:

Schwarz, Christian, A., (2001) Nådegavenes 3 farger: Hvordan du kan oppdaget og utvikle ditt gudgitte potensial. K-vekst forlag, Molde. S.59-67 og 89

Powered by Cornerstone