Hvilket oppdrag er vi kalt til i dette året?

Hvilket oppdrag er vi kalt til i dette året?

Derfor spør dagens preken oss om hvilket oppdrag er vi kalt til, som metodister i Egersund i dette året? Jeg må legge til at spørsmålet tar utgangspunkt fra en viktig fakta at vi er skapt og sendt her fordi Gud hadde et oppdrag for oss. Jeg tror at uten oppdraget var vi ikke blitt skapt og sendt her. Dette er ikke bare min mening, men det er det Bibelen lærer oss.

Hvilket oppdrag er vi kalt til i dette året, som kirke og Jesus legeme?  10.01.21

Apostlenes gjerninger (Apg) 2, 42-47

Vi som Egersund metodister og kristne, er Guds folk og Guds barn som er sendt for å utføre et bestemt mål, som faktisk er Guds mål her på jorden. Og i forbindelse med dette ble vi minnet forrige søndagen av pastor Jan Robert at Gud er trofast. Han elsker oss og at han vil ikke fornekte oss. Siden Gud har kalt deg og førte deg inni denne menigheten, er ingen av oss ubrukelig, uansett hvem du er, og Jesus har bruk for deg. Fordi du er en viktig del av hans plan til å bygge Guds rike, og til å oppnå Guds oppdrag her på jorden.

Derfor spør dagens preken oss om hvilket oppdrag er vi kalt til, som metodister i Egersund i dette året? Jeg må legge til at spørsmålet tar utgangspunkt fra en viktig fakta at vi er skapt og sendt her fordi Gud hadde et oppdrag for oss. Jeg tror at uten oppdraget var vi ikke blitt skapt og sendt her. Dette er ikke bare min mening, men det er det Bibelen lærer oss.

For eksempel Gud sendte Josef til å være i stand til å redde sitt folk fra hungersnød. «Gud sendte meg i forveien for å la dere bli en rest på jorden, slik at dere skal leve og mange bli berget.» 1Mosebok 45, 7

Titus ble sendt til å sikre troverdig og gjennomsiktig økonomi styring og administrasjon (Titus 1,5)

Og mange ble sendt i Bibelen som lærer, evangelister, helbredere, leder og mange ble sendt til forskjellige gode gjerninger.

I dagens andre skriftlesning ble vi fortalt at Jesus gav disiplene sine et oppdrag at de må «Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler» Her ser vi at dette oppdraget var gitt til en gruppe-12 disipler.

Men hvordan kan bare 12 mennesker gjør alle folkeslag til disipler?

Dette høres ut som et umulig oppdrag, men vi vet at de lyktes med målet.

Hvordan klarte de det?

Oppdraget var oppnådd av disiplene fordi de hadde sju visjoner, og seks av dem finnes i Apg 2, 42-47 sammenheng

1. De holdt seg trofast til bønn

 • Bønn var viktig og sentralt til å kunne nå oppdraget slik at Jesus selv sa til dem «Dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det som Far har lovet, det som dere har hørt av meg.  For Johannes døpte med vann, men dere skal om noen få dager bli døpt med Den hellige ånd.» 1, 4-5
 • Og når de holde fast i bønnen så skal de «få kraft når Den hellige ånd kommer over» dem, og de «skal være Jesus vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende.» 1, 8
 • Derfor holdt de i bønn før de begynte å utføre målet og de fortsatt var i bønn gjennom tjeneste perioden deres.
 • Dette var nødvendig fordi som sagt det var Guds oppdrag og det var Gud som skal gi kraften til å oppnå det.

2. De holdt seg trofast til apostlenes lære-undervisning av sann lære var en stor del av det de gjorde for å nå målet.

 • Apostlene lærte dem det de opplevde, hørte, ble sett og lærte av Jesus. Det var ikke vitenskap, kultur eller menneskes erfaring som ble undervist.

3. De holdt seg trofast til apostlenes fellesskap.

 • Med dette kan vi anse at de hadde to typer felleskaper
 • En stor gruppe der alle var med - fordi Lukas sier at «Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen»
 • og små grupper i hjemmene deres. Dette betyr at de viste gjestfrihet til alle.

4. De sang og lovpriste Gud

5. De holdt seg trofast til brødsbrytelsen.

 • De solgte eiendommene sine og det de ellers eide, og delte ut til alle etter som hver enkelt trengte det. 2, 45
 • De var ikke tvang eller presset til å dele det de hadde med hverandre, nei, Lukas sa at de brøt brødet og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede.
 • Og på grunn av dette hadde de alt felles

6. De viste vennlighet, gav praktisk og økonomi hjelp til hverandre

 • De solgte eiendommene sine og det de ellers eide, og delte ut.

7. Noen av dem dro ut og delte evangeliet i andre sted

 • Vi vet at Matteus gikk til Etiopia
 • Thomas var i India
 • Johannes var i Tyrkia

Hva fikk dem til å nå oppdraget gjennom de seks visjoner?

 1 De trodde på Jesus og hadde fullstendig tilit I ham.

 • De fikk vite, erfart og sett at han var egentlig den han sa han var
 • Han var Gud-som er allmektig og som aldri skuffer

2. På grunn av at de trodde på ham og hadde fullstendig tilit i ham tok de imot oppdraget, eide det og gav livet sitt til det

• Bibelen forteller oss hvordan de arbeidet, led og døde for målet

• Stefanus døde fordi han ble steinet (Apg 7, 58)

• Jakob, bror til Johannes, ble henrettet med sverd (Apg 22, 2)

• Mange ble arrestert og fengslet, både kvinner og menn, og de var forfulgt helt inn i døden

• Mange av dem hadde grusomme og fryktelige dødsfall på grunn av oppdraget

Hva skjedde da de hadde gjort disse seks visjoner overfor?

• Hver og en ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostlene

• hver dag la Herren til nye som lot seg frelse

 

Nå tilbake til dagens prekens tema- hvilket oppdrag er vi kalt til i dette året, som kirke og Jesus legeme?

Vi har samme mål som disiplene fordi oppdraget de fikk av Jesus i Matteus 28 gjelder også til oss.

Vi kan derfor si at oppdraget vårt som Egersund Metodist menighet er

Å skape et varmt, trygt og trivelig sted (møteplass) som former disipler for Jesus Kristus.

Og dette oppdraget nås med seks visjoner

1. prioritere bønn som menighetens hjerteslag og grunnlaget for menighetens arbeid og satsning

2. utruste og hjelpe barn, unge og voksne til å være Jesu disipler i hverdagen

3. se hverandre, ha tid til å lytte og er villig til å gi praktisk hjelp

4. utruste og hjelpe barn, ungdom og voksne deltar for å gjøre gudstjenestefeiringen levende og pulserende med Jesus i sentrum

5. utruste og hjelpe barn, ungdom og voksne som aktivt vil dele evangeliet med mennesker lokalt og støtter globalt misjonsarbeid

6. hjelpe barn, ungdom og voksne deltar med glad sang og musikk som løfter gudstjenesten og er en viktig del av menighetens utadrettede satsning

Jeg synes oppdraget vårt er samme som disiplene sitt, men vi har gjort dem relevant for vår tid. En varmt, trygt og trivelig atmosfære er nødvendig for dagens disippelgjøring. Men jeg synes det som er viktigste for oss å kunne oppnå oppdraget gjennom de seks visjoner er de to ting disiplene gjorte.

De trodde på Jesus og hadde fullstendig tilit i ham. Og de tok imot oppdraget, eide det og gav livet sitt til det.

Hva med oss i dag? Skal du og jeg ta imot oppdraget Jesus gir? Skal du og jeg eie det? Og skal vi gi livet vårt til å utføre det?

 

Powered by Cornerstone