Nådegave preken serie 4c

Nådegave preken serie 4c

Dagen i dag er den tredje søndag i Advent. Og hver gang vi synger sangen «Tenn lys» så er det tre ting jeg tenker vi gjør. For det første er det en tydelig annerkjennelse av det mørket som er over oss. Og dette mørket symboliserer våre tunge tider, vanskeligheter, plager og problemene i verden. Den andre er

Nådegave preken serie 4c                                                                                                               13.1220

Enhver er gitt gave 1 Kor 12, 4-7

Dagen i dag er den tredje søndag i Advent. Og hver gang vi synger sangen «Tenn lys» så er det tre ting jeg tenker vi gjør. For det første er det en tydelig annerkjennelse av det mørket som er over oss. Og dette mørket symboliserer våre tunge tider, vanskeligheter, plager og problemene i verden. Den andre er en annerkjennelse på at det eneste som kan lyse bort mørket er Jesus. Fordi han er verdens lys. Og den tredje er en inderlig bønn og ønske at Jesus lys lyses over verden og i livet vårt, slik at vi blir kanaler som overfører Jesus lys til andre mennesker i verden.

Derfor sa Paulus at «Dere er Kristi kropp, og hver av dere er en del på ham» (1 Kor. 12, 27.) Hvis Jesus er verdens lys og hver en av oss er en del på ham, er du ikke enig med Jesus at du og jeg er verdens lys? Dette innebærer at kirken er et lys som må lyse i dette mørkets verden. Fordi kirken består av Jesus Kropp-du og jeg.

Så, nå spør jeg dere; hvilken del er du på Jesus? Med andre ord spør jeg dere hvilken bibelsk person likner du mest? (Les om dette i nådegaveprekens serie på hjemmesiden vår, hvis du har ikke hørt den)

Er du en som Thomas, da må du lyse dette mørkets verden med din visdom.

Kanskje du er Marta typen, da må du lyse verden med din overgivelse til Jesus.

Er du en som Maria, lys den verden med din åndelig kraft.

Eller du er en del på Jesus, slik som Moses, lys dine visdom og overgivelse her.

Du, Peter typen her, Egersund Metodist menighet kan ikke lyse bort mørket i Egersund uten dine åndelig kraft og overgivelse.

Og du som er en del på Jesus som Jona, menigheten trenger dine åndelig kraft og visdom til å kunne spre Jesus lys i denne byen.

Du og jeg som en del på Jesus likner en bibelsk person fordi vi er gitt nådegave eller Åndens gaver. Og Schwarz definerer nådegave slik: «En nådegave er en særskilt evne som Gud-av nåde-gir til ethvert lem på Kristi legeme, og som må settes inn i arbeidet med å bygge opp menigheten.» (Schwarz, 2001:46). Jeg synes denne definisjonen forklarer bra det Paulus mener med nådegave i dagens Skriftlesning.

La oss se nærmere på de viktigste elementene i definisjonen.

Nådegave er en særskilt evne: med dette mener vi at gaven er individ basert. Og siden gaven din er spesiell for deg, funksjonen du utgjør eller måtte gjøre i kirken, blir for det meste bestemt ut ifra din(e) nådegave(r). Derfor er Jonas funksjon forskjellig fra Moses sin. Og er det sikkert at Diva sin funksjon her er forskjellig fra min.

Det er Gud som gir: Vår kristne tro er basert på en sannhet i Bibelen at Gud er en, og han har åpenbart seg oss i tre forskjellige måter-Gud som skaper, i Jesus og i Den hellige ånd (les preken om nådegaver.) Derfor sier Paulus at «Det er forskjellige nådegaver, men Ånden er den samme. Det er forskjellige tjenester, men Herren er den samme. Det er forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme, han som er virksom og gjør alt i alle.» (1 Kor 12, 4-6)

Med dette forklare Schwarz at «om vi møter Skaperen, Jesus eller Den Hellige Ånd, er det hele tiden den samme Gud» vi opplever. Han sa videre at «om vi tror at gavene er gitt av Skaperen, av Jesus eller ved Den Hellige Ånd, er alle gavene til sjuende og sist av Gud.» (Schwarz, 2001:46).

Gud gir av nåde: Paulus sier i Romerne 12, 6 at «Vi har forskjellige nådegaver, alt etter den nåde Gud har gitt oss …» Dette betyr at ingen av oss har fortjent gaven eller gavene vi har fått av Gud. Og de var ikke gitt oss som belønning for vår karakterstyrke, trofasthet eller vår «åndelige modenhet.» Nei, Gud gir oss gaven utelukkende på grunn av nåde (Schwarz, 2001:47). Bibelen mener at gavene er fordelt av Gud slik han finner det riktig.

Gavene er gitt til enhver del på Kristi legeme: Dagens Skriftlesning tyder klart at ingen kristen mangler nådegave. Fordi enhver av oss er gitt en eller flere gaver. Mange kristne hevder at de ikke har noe nådegave. Dette er ikke sant, de sier sånn fordi de har ikke oppdaget gavene deres ennå. Så lenge du er en kristen, er du fordelt en nådegave eller flere, om du vet det og bruker det eller ikke.

Gaven må settes inn i arbeidet med å bygge opp menigheten: hensikten med nådegaver i Det nye testament alltid står i sammenheng med Kristi kropp og dens oppbyggelse. Paulus i Romerne 12, 1 Korinterne 12 og efeserne 4 bekrefter dette. Gavene er ikke for den enkeltes oppbyggelse, men de skal komme andre til gode. Så lenge dette skjer i denne menigheten, vekst skal forekomme.

Dette betyr at du er verdifull. Du er ikke skapt av et uhell og av meningsløse partikler, nei! Du er en spesiell og viktig person, som er skapt i Guds bilde med hensikt. Og du er strategisk plassert her i Egersund og i denne menigheten, fordi Gud har bruk for deg her.

Du er her fordi det er plass for deg og dine gaver. Du betyr noe for Gud og for denne menigheten. Det er ikke tilfeldig at du lever nå og er her i denne menigheten! Du er en av Guds viktigste løsning i kirkens arbeid imot mørke og ondskap.

Husk at gavene allerede ligger inni deg. Er det noe du brenner for? Ser du noe behov rundt deg? Ville du at andre får det gode i livet? Er det noe spesielt du har lyst til å prøve eller gjøre, men du føler at du er redd eller at du er ikke god nok for det? Kanskje er det gaven inni deg som vekker sånne tanker og følelser hos deg.

Kanskje er det Den hellige ånd, som sier deg at tiden er nå inne for deg å være akkurat den du ble skapt til å være, med å våge å oppdage gavene dine. Tiden er nå for at gavene dine brukes. Og tiden er nå for at du kan tjene best med dine sterke sider i menighetens utvikling.

Er du åpen for det nå? Vil du be for det nå? Og har du lyst til å snakke om det? Husk at Jesus er her for deg og jeg er her for deg også.

 

Referanse

Schwarz, Christian, A., (2001) Nådegavenes 3 farger: Hvordan du kan oppdaget og utvikle ditt gudgitte potensial. K-vekst forlag, Molde. S. 46

Powered by Cornerstone