Nådegave prekensserie 4b

Nådegave prekensserie 4b

Denne menigheten består derfor av Tomas, Marta, Maria, Moses, Peter, og Jona typen mennesker som ønsker å følge Jesus. Og det er plass for alle. Vil du også være med på det?

Nådegave prekensserie 4b.

Johannes 18, 1-10 og Jona 1, 1-4

Vi fortsatt snakker om nådegave prekensserie og jeg anbefaler deg å gå på hjemmesiden vår https://metodistkirkenegersund.no/  og lese de forrige nådegaveprekene 1-4, hvis du har ikke lest dem

Hvordan er din personlige Fargeblanding?

Kan du være Tomas-typen, som har visdom som hans sterkeste side, men mangler kraft og overgivelse?

Er du Marta, som har mye overgivelse, men har behov for å vokse i kraft og visdom?

Eller Maria typen som trenger å vokse i overgivelse og visdom, selv om hun har mye kraft.

Kanskje du er Moses-typen og ditt fremste behov er å vokse i kraft, fordi du er fullt av visdom og overgivelse.

Vær ikke bekymret hvis du ikke opplever og tjener Gud som Marta, Maria, Moses og Peter typen. Disse Bibelske personene er eksemplene på Schwarz sin Bibelsk utgangspunkter. Kanskje du føller deg hjemme hos Peter eller Jona.

Utgangspunkt 5: Sterk i kraft og overgivelse, svak i visdom

Schwarz kaller mennesker som har mye kraft og overgivelse, og har sterkest behov for å vokse i visdom som de «fanatiske troende,» (Schwarz, 2001:34). Er du modig og risikovillig som alltid er i stand til å ta sjanser for Jesus, da er du Peter-typen.

Peter var full av kraft at han følger overnaturlige tegn og under i sin tjeneste, som vi leser i Apostlenes gjerninger.

Vi ser også Peters overgivelse tydelig i Det nye testamente. For eksempel i Matteus 14, 28 var Peter den eneste av disiplene som «våget å forlate båten for å møte Jesus som kom gående på vannet.» (Schwarz, 2001:34)

Og dagens første Skriftlesning viser oss at Peter var den eneste av disiplene, som prøvde å forsvare Jesus da soldatene skulle arrestere ham. Og dette førte til at øret til Malkos-øversteprestens tjener ble kuttet av, av Peter. Selv om Peter forrådte Jesus etter dette, han var den eneste som fulgte ham helt inn i borggarden, mens de andre forsvant.

Mennesker som har Peter-typen Som utgangspunkt vil helst gjøre noe for Jesus, selv om det kan være galt enn å ikke gjøre noe i det hele tatt. Fordi de kan ha «vanskeligheter med å kunne forstå hvilken skade de forårsaker ved sin store overgivelse, når den ikke blir fulgt av visdom», sier Schwarz. Jeg enig med Schwarz fordi når Peter skulle forvare Jesus, så ble Malkos øre kuttet.

Igjen Peter var modig og talte høyt om hans forpliktelse til Jesus med å si «Om så alle vender seg bort fra deg, kommer jeg aldri til å gjøre det.» Da Jesus sa en av dem skulle forråde ham i Matteus 26. Så var det lest at han til slutt forrådte Jesus.

Hvordan behandlet Jesus Peter?

Når vi mennesker ofte fokusere på andres svake sider, ser Jesus deres sterke side, og gir dem muligheter og nye sjanser for å vokse i det de mangler. Med dette sa han til Peter «på denne klippen vil jeg bygge min kirke» (Matteus 16, 18) selv om Peters mangel på visdom var tydelig opplevd.

Jesus så Peters lydighet og gjorde han til leder til disiplene sine. Og han sa til Peter «Fø lammene mine!», «Vær gjeter for sauene mine!» og «Følg meg!» (Johannes 21, 15-19)

Med dette ønsker jeg alle Peter-typen her velkommen. Vi i Egersund Metodist menighet er glad for den du er. Vi trenger deg fordi du er en gave for oss, og vi er klare til å gi deg muligheter og nye sjanser, slik at du vokser i visdom og blir den du er skapt til å bli.

Utgangspunkt 6: Sterk i kraft og visdom, svak i overgivelse

Er du en «distansert troende»; altså «en som er på avstand» (Schwarz, 2001:36), da har du mye kraft og visdom. Men du har behov til å vokse i overgivelse, ifølge Schwarz. Da er du mye lik Jona, og dere er «full av innsikt og visdom.» (Schwarz, 2001:35). Og kan så mye om Guds vilje, eller hva som er Guds plan og ønsker i mange situasjoner.

For eksempel vi leser i Jonas boka at han ville ikke gå der Gud hadde sendt ham (Ninive), fordi han kjente Guds plan, vilje eller hva han skulle gjøre, men likte ikke det. Og da sa han til Gud: «Herre! Var det ikke det jeg sa da jeg var i mitt eget land? Derfor ville jeg skynde meg og flykte til Tarsis. For jeg vet at du er en nådig og barmhjertig Gud. Du er sen til vrede og rik på miskunn, så du angrer ulykken» (4, 1-3)

Er det sånn som skjer i livet ditt? Du vet og forstår Guds vilje og plan i Bibelen, men du ville ikke gjøre det fordi du liker ikke det.

Men alt du tok deg til bar frukt, hver gang du ble lydig til Guds vilje. Det var akkurat det som skjedde i Jonas liv. Ninive opplevde en stor vekkelse og gjorde bot da Jona til slutt ble lydig til Gud, og forkynte budskapet fra Gud for dem (3, 5). Med dette opplevde menneskene Jonas sin kraftfulle tjeneste.

Ja! Jonas svakhet var at han manglet overgivelse. Han fornektet det Gud ville ha og prøvde han å flykte. Kanskje du ikke lenger ber, lese Bibelen eller deltar i Gudstjenesten og andre kirkelig arrangementer, fordi du vet hva Gud ville med livet ditt, men du liker det ikke eller er uenig med ham. Og du er en som kan oppleve Guds kjærlighet og samtidig kan Gud også «undervise deg på en måte som virker drastisk» (Schwarz, 2001:37).

I forhold til dette spør Schwarz: «Hvordan lærer man lydighet til en som kjenner Guds vilje og opplever suksess i tjenesten?» (Schwarz, 2001:3). Det er sant at Gud kan la deg ha noen opplevelse i livet ditt som virker brutale, og samtidig er full av kjærlighet.

For eksempel, Gud «tillot at Jona ble kastet på sjøen, og lot en fisk svelge ham. Han lot Jona være tre dager og netter i fiskens buk, og befalte så fisken å spy ham opp på land igjen. Da sola senere brente på Jonas hode, lot Gud en ricinusbusk vokse opp for å gi ham skygge, og sendte så en orm som stakk busken så den visnet» (Schwarz, 2001:37).

Går du gjennom sånn opplevelse i livet, ikke vær redd for Gud elsker deg, og har ført deg inn i denne menigheten slik at du kan ha trygg, varmt og trivelig miljø, som et hjelpemiddel for din vekst i lydighet til Gud og tjeneste for Guds ære.

Denne menigheten består derfor av Tomas, Marta, Maria, Moses, Peter, og Jona typen mennesker som ønsker å følge Jesus. Og det er plass for alle. Vil du også være med på det?

 

 

 

 

Referanse

Schwarz, Christian, A., (2001) Nådegavenes 3 farger: Hvordan du kan oppdaget og utvikle ditt gudgitte potensial. K-vekst forlag, Molde. S.34-37

 

 

Powered by Cornerstone