Nådegave prekenserie 4

Nådegave prekenserie 4

Det er Guds ønsker og vilje at enhver av oss kommer til å kjenne ham, oppleve ham og blir fylt av hans kjærlighet og tjene ham i livet vårt. Derfor har han åpenbart seg for oss som Skaper, i Jesus og i Den hellige ånd.

 
Hvordan er din personlige Fargeblanding? Johannes 12, 1-8, 2 Mosebok 3, 1-11 og 18, 13-24
Det er Guds ønsker og vilje at enhver av oss kommer til å kjenne ham, oppleve ham og blir fylt av hans kjærlighet og tjene ham i livet vårt. Derfor har han åpenbart seg for oss som Skaper (grønn sektor), i Jesus (rød sektor) og i Den hellige ånd (blå sektor). Men mange kristne og menigheter kjenner bare enkelte sider av Guds åpenbarte natur og legger vekt på det. De som kjenner Gud som skaper legger vekt på visdom. De som kjenner ham i Jesus legger vekt på overgivelse til ham, og de som kjenner ham i Den hellige ånd legger vekt på åndens kraft.
I sist preken, hørte vi at Nådegavenes 3 fargers forfatter, Schwarz mener at det er seks bibelske utgangspunkter, som vi alle kan befinne oss i en. Og det er bare når vi kjenner vårt utgangspunkt, at vi kan ta de riktige steg framover i vår kristne opplevelse og tjeneste.1
Men uansett ditt eller mitt utgangspunkt, er vi alle ufullkomne mennesker. Og vi alle trenger «nøyaktig det samme, nemlig å komme nærmere sentrum» av de tre åpenbaringene, som jeg er enig med Schwarz, er en sunn og balansert bibelsk tro.2
I tillegg hørte vi sist at Tomas var en Bibelsk eksempel på menneskene som har utgangspunkt 1. fordi han hadde mye visdom (grønn sektor), men hans fremste behov var å vokse i kraft (blå sektor) og overgivelse (rød sektor). Og Marta var et eksempel på utgangspunkt 2. Fordi hun var sterk i overgivelse og svak i kraft og visdom.
Dagens preken skal fokusere på utgangspunkter tre og fire
3. Sterk i kraft-svak i overgivelse og visdom
Menneskene som trives best i den blå sektoren (kraft) har to typer adferd. Det ene skriver Schwarz at «De kan slippe det de har i hendene og gi seg reservasjonsløst.» De er folk som kan bli noe ekstreme. Fordi de har en sterk overbevisning om at de har rett i åndelig sett. Og den andre er at de har høyt sans for den åndelige dimensjonen.3
Maria, søster til Marta er et eksempel på dette. For eksempel, Lukas peker for oss i 10, 40 at Jesus en dag besøkte de to og Marta var travelt opptatt med å stelle til for Jesus, mens Maria var travelt opptatt med å få en åndelig fordypning, med å tilbe.
I dagens første skriftlesning, forteller Johannes at en dag fikk Marta og søster hennes og deres bror Lasarus besøk av Jesus. Og mens Marta serverte mat, «tok Maria et pund meget kostbar olje av nardus, salvet Jesu føtter og tørket dem med håret sitt. Huset ble fylt av duften av salveoljen.» 
Er du typen slik som Maria var, får du mye kritikk, fordi mange ganger føler vi at sånne mennesker bare sitter der og kaster bort tid og penger, mens andre er aktive og forbereder seg.4 Derfor kritiserte Judas Maria da han sa «Hvorfor ble ikke denne salven solgt for tre hundre denarer og pengene gitt til de fattige?»
Egersund Metodist menighet har plass for deg som er Maria typer. Men Schwarz mener at «Problemet oppstår når åndeliggjørende kristne gjør dette til et mønster i livet sitt. De sitter alltid og tar til seg åndelige ting, mens de overlater praktiske ting (rød sektor) og refleksjon og planlegging (grønn sektor) til andre.»5
Hva sa Jesus om Judas sin kritikk av Maria? Selv om Judas ikke var helt feil i sin kritikk av Maria, fremviste Jesus «det positive ved denne tilsynelatende ekstreme handlingen til Maria.»6 Jesus pekte på at Maria har spart salven til dagen han skal begraves» Med andre ord mener han at Maria har gjort en spesiell og viktig forberedelse for det som skulle skje i Jesus liv. Dette var spesiell hendelse fordi de fattige var alltid hos dem, men Jesus skal de ikke alltid ha.
Yes! Du Maria har alltid en plass hos oss i denne menigheten, men det er klart at vi kan ikke gjøre Marias adferd i denne situasjonen til et generelt mønster for alle tjenester, sier Schwarz. Fordi dine fremste behov er å vokse i visdom og overgivelse. 
4. Sterk i overgivelse og visdom-svak i kraft
Schwarz kaller den troende som har mye visdom og overgivelse, men har stort behov for å vokse i kraft den «utslitte troende» Og Moses er et godt eksempel på dette.7
Vi ble fortalt i Apg 7, 22 at Moses var «opplært» i all egyptisk visdom. Og denne visdommen finner vi utover i Moses liv i hele Bibelen. Overgivelse til Gud og hans kall var også tydelig visst i Moses liv, siden han tok imot Guds kall til å lede Israelittene ut i frihet.8 Samtidig var det merkelig at Moses innrømmet hans mangel på kraft helt i fra begynnelsen av kallet sitt. Og da sa han til Gud i dagens andre skriftlesning: «Herre, hør! Jeg har aldri vært noen ordets mann verken før eller nå, etter at du begynte å tale til din tjener. Sen er min munn, og sen er min tunge.»
Gud behandlet ham med å sende Aron, broren til Moses, til å være hans talsmann. Og Aron talte til Farao på vegne av Moses i Egypt.
Vi hørte igjen i dagens tredje skriftlesning at Moses arbeidet fra morgen til kveld fordi han tjente for folket som dommer. Hans svigerfar, Jetro besøkte ham, og da så han måten Moses arbeidet. Da sa han til Moses: «Det er ikke bra, det du gjør. Både du og folket som er hos deg, vil bli helt utslitt. Dette er altfor tungt for deg. Du kan ikke gjøre det alene.» Moses fikk råd fra Jetro til å sette dyktige mennesker til å være fører over tusen, hundre, femti og ti. Slik at de skal skifte rett blant folket til enhver tid, med å dømme hver liten sak selv. Og overlate de store sakene til Moses.
 I begge disse to situasjonene merker vi oss at Gud behandlet Moses sin mangel på kraft med å sende ham Aron og Jetro, som var sterke der Moses var svak. Det innebar at fellesinnsatsen er Guds plan og hjelp til alle dere Moseser her i denne menigheten.
Ja! Kanskje er du Moses og mangler du kraft, ikke vær skjult i kirken fordi Gud har andre mennesker i denne menigheten, som kan være til hjelp for deg, slik at din visdom og overgivelse blomstrer seg for Guds ære.
Eller er du Maria og har mye kraft, velkommen hos oss og vær den du er, mens du åpner deg for hjelp til å vokse i visdom og overgivelse i denne menigheten.
Gud har bruk for deg som er Tomas, Marta, Maria eller Moses, så bare kom som du er. Vil du nå?

Powered by Cornerstone