Nådegave prekenserier 3

Nådegave prekenserier 3

Vi hørte i den første preken i preken serien om nådegave, at Gud har åpenbart seg for oss i tre forskjellige måter ifølge Bibelen (Bilde 1). Som Skaper, i Jesus og i Den hellige ånd. Og at vi kan erfare ham gjennom disse tre åpenbaringene ovenfor.

Hvordan er din personlige Fargeblanding? Johannes 20, 24-31 og Lukas 10, 38-42
Vi hørte i den første preken i preken serien om nådegave, at Gud har åpenbart seg for oss i tre forskjellige måter ifølge Bibelen (Bilde 1). Som Skaper, i Jesus og i Den hellige ånd. Og at vi kan erfare ham gjennom disse tre åpenbaringene ovenfor.
I sist preken ble vi fortalt at mange kristne og menigheter kjenner bare enkelte sider av Guds åpenbarte natur og legger vekt på det. Og da får de ikke nyte deres gudgitte fulle potensielle i livet og i menigheten.
I tillegg ble vi undervist at Den nye testamente inviterer oss til en sunn, balansert, og bibelsk tro, når vi blir en sann trefarget kristen eller menighet. Slik at vi bli «utrustet med kraft (blå sektor), overgitt (rød sektor) og vis (grønn sektor.)» Og at Gud har et sterkt ønske om dette for enhver troende.1
Men er det Guds plan at enhver av oss skal gjenspeile Guds fylde alene? Og hvordan er din personlige Fargeblanding? Dagens preken skal se nærmere på disse to spørsmålene.
Nei! Det er ikke Guds plan at hans fylde vises bare i en kristen alene, i menigheten. Fordi hver enkelt av oss er skapt unik og er forskjellig fra hver andre. Paulus forklarer også dette med å si at «Slik kroppen er én selv om den har mange lemmer, og alle lemmene utgjør én kropp enda de er mange, slik er det også med Kristus … Men nå har Gud gitt hvert enkelt lem sin plass på kroppen slik han ville det … Men nå er det mange kroppsdeler, men bare én kropp.»2
Dette betyr at din nådegaveprofil kan bare finnes på den skapelses (grønne) siden eller den korset siden (røde). Og den nettopp avspeiler Guds vilje med deg.3
Men budskapet i Bibelen er som sagt til en sunn, balansert, og bibelsk tro. Slik at når du mangler kraft (blå sektor), da trenger du å be og oppdage dine nådegaver. Er din svakeste side overgivelse? Da trenger du å knytte dine nådegaver til konkret oppgaver. Og har du allerede gjort dette, men fremdeles kjenner at din tjeneste ikke bærer frukt som det måtte være? Søk da etter større visdom ved å forstå Guds plan for nådegavene dine og livet ditt.4
Og i tråd med dette mener Nådegavenes 3 fargers forfatter, Schwarz, at bare når du kjenner ditt utgangspunkt, kan du ta de riktige steg framover. La oss se seks eksempler av seks bibelske utgangspunkter, ifølge Schwarz, som viser seks mulige situasjoner.
Men før vi diskutere det, la meg legge til dette at alle disse eksemplene vi skulle snart se viser at uansett ditt eller mitt utgangspunkt, er vi alle ufullkomne mennesker. Og at vi alle trenger «nøyaktig det samme-nemlig å komme nærmere sentrum»5 (Bilde 3), som jeg synes er en sunn og balansert bibelsk tro.
Her er de seks bibelske utgangspunktene med et eksempel av en bibelsk person som er knyttet til det. Se om du kan befinne deg i en av de utgangspunktene nede?

1.    Sterk i visdom-svak i kraft og overgivelse
2.    Sterk i overgivelse-svak i kraft og visdom
3.    Sterk i kraft-svak i overgivelse og visdom
4.    Sterk i overgivelse og visdom-svak i kraft
5.    Sterk i kraft og overgivelse-svak i visdom
6.    Sterk i visdom og kraft-svak i overgivelse

1. Sterk i visdom-svak i kraft og overgivelse
Her er det de troende som er skeptiske i deres tros liv. Og ingen er et mer utmerket eksempel på det i Bibelen, enn Apostelen Tomas (Tvileren.) Det var «hans kritiske og spørrende holdning som søkte kjernen i en sak.»6 Selv om Tomas sitt spørsmål kan være ubehagelig for mange, trenger vi ham i Egersund Metodist menighet. Schwarz hevder at «Vi trenger mennesker som ikke tar alt for god fisk i våre menigheter.» og jeg enig med ham.
Et tydelig budskap på menighetens hjemmeside er «Velkommen til Egersund Metodistkirke En varm, trygg og trivelig møteplass for alle som ønsker å følge Jesus Kristus»
Mine venner, hvis det som ligger på hjemmesiden vår er sant, da må folk som vil ha begrunnelser, og som vil ha bevis i troen finne seg hjemme hos oss. Og at ingen skulle kritisere dem for dette, selv om de kan forstyrre mange. Fordi det var akkurat sånn Jesus behandlet Tomas på. Og jeg enig med Schwarz at vi alle trenger å lære noe av folk som oppfører som Tomas perspektiver.7
Vi leser i Det nye testamente at Tomas styrke også er hans svakhet. Fordi folk med store analytiske evner har ofte, mangler på kraft og overgivelse.8 Schwarz mener at «De er ofte ikke til stede når viktige åndelige ting skjer, og mister dermed den spesielle utrustningen som følger.»9 Helt riktig! For eksempel, etter oppstandelsen, var ikke Tomas til stede da Jesus viste seg for dem (Joh 10, 24)    
Og da mistet Tomas denne viktige begivenheten, fordi han gikk glipp av den utrustningen Jesus sa de skulle få del i ved Den hellige ånd, da han viste seg for dem (Joh 10, 22)
Men Jesus kritiserte ikke ham for hans svakhet. Og i stedet for det responderte Jesus til Tomas styrke ved å oppfylle hans behov for bevis10 og sa Jesus til ham: «Kom med fingeren din, se her er hendene mine. Kom med hånden og stikk den i siden min.» og da etter det sa han videre «vær ikke vantro, men troende!»
Med dette viste han Tomas hvilket område han trengte å vokse i»: «Fordi du har sett meg, tror du. Salige er de som ikke ser, og likevel tror.» Sa Jesus. (Joh 20, 27-29).
Er det noen her i dag som kan identifiseres med Tomas? (Bilde 5) Jeg sier deg ikke skjule deg lenger, fordi resten av oss i denne menigheten skal legge til rette for deg?  


2. Sterk i overgivelse-svak i kraft og visdom
Utgangspunktet til den røde sektoren viser tydelig i den «kontrollerende troende». Schwarz skriver at «Slik kristne er som oftest ikke særlig åpne og mottagelige for undervisning om nådegaver eller visdom.» Han skriver videre, «I deres øyne er alt dette altfor teoretisk. De vil få ting gjort og er vanligvis folk man kan stole på.»11
Dagens andre skriftlesning gir oss hint at Marta er et godt eksempel på en Bibelsk person med dette utgangspunktet. Fordi hennes styrke, er overgivelse. Slik at tjenersinn er hennes store styrke. Schwarz forklarer at «Uten den uselviske overgivelsen til alle Martaer i verden, ville vi trolig stenge de fleste av våre kirker.»12 Er det ikke sant?
Lukas forteller oss at Marta var travelt opptatt med å stelle til Jesus da han besøkte Marta og hennes søster Maria. Og hun prøvde å kontrollere Maria slik at hun kunne bli like aktiv og tjene som hun selv var. Og da sa hun til Jesus: «Herre, bryr du deg ikke om at min søster lar meg gjøre alt arbeidet alene? Si til henne at hun skal hjelpe meg.»
Mine venner, faren for Marta er at hun kan gå glipp av muligheter for åndelig erfaring og fordypning i all sin aktivitet (Schwarz, 2001. S.29). Og det var det som skjedde. Fordi da hun var i denne tilstanden, grep Maria muligheten med Jesus nærvær for å få en åndelig fordypning, med å tilbe.
Hvordan Jesus behandlet Marta? Det er merkelig at hennes egenskaper ikke var kritisert av Jesus. Men han satt «pris på hennes form for tjeneste» med å anerkjenne hennes uselviske overgivelse13, da han sa: «Marta, Marta! Du gjør deg strev og uro med mange ting.»
Jesus la til Marta at «Men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tas fra henne.» Med disse ordene mener Schwarz at Jesus «så ikke ned på Martas tjeneste, men ved å forsvare Marias posisjon hjalp han Marta til å oppdage et område der hun trengte å vokse.»14
Er du Tomas eller Marta, hva sier Jesus deg i dag?

Neste preken skal se på utgangspunkter 3 og 4

Powered by Cornerstone