Nådegave prekenserie 1

Nådegave prekenserie 1

Vi som menighet ønsker å erfare Gud slik Det nye testamente oppmuntrer oss på. Vi ønsker å vokse i vår forståelse av Gud, nemlig i tanke, følelse, praksis og felleskap.

Vi som menighet ønsker å erfare Gud slik Det nye testamente oppmuntrer oss på. Vi ønsker å vokse i vår forståelse av Gud, nemlig i tanke, følelse, praksis og felleskap.

Men spørsmålet er, er vi klare med åpne sinn og åpent hjerte til å kunne lære noe nytt om Gud, om menigheten og om oss selv, slik at vi kan tjene ham med åpne hender?

Jeg har sagt før her at vår tilbedelse henger direkte på vår Gudsbilde. Og forfatteren Christian Schwarz, forklarer dette bra, med at «Hvis vi har en begrenset forståelse av Gud, står vi i fare for å reflektere bare enkelte sider av Guds natur i våre liv og våre menigheter.»1

Og på grunn av dette skal vi bruker resten av året til å lære om måten vi kan oppdage og utvikle vårt gudgitte potensial. Derfor er det nådegavene i Den nye testamente som vårt hoved fokus i resten av året.

Dagens preken skal se på hvordan har Gud åpenbart seg for oss ifølge Bibelen?

Hvordan har Gud åpenbart seg ifølge Bibelen?

Det er tre forskjellige måter Gud har åpenbart seg for oss i Bibelen. Det ene er som Skaper, andre er i Jesus og den tredje er i Den hellige ånd. Og dette innebærer at disse åpenbaringene fører oss til tre måter vi kan erfare Gud på.

Gud som Skaper.

Bibelens åpnings setninger går slik «I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.» Med dette mener Bibelen at tid og plass og alt som finnes i himmelen og på jorden, er Guds skapning. Inkludert mann, som var skapt i Guds bilde og gitt ansvar til å passe på det Gud har skapt. Dette betyr at du og jeg, og all mennesker i verden tilhører Gud, og vi er skapt med en innbygd del til å kunne kjenne Gud og å ha en relasjon med ham.

Guds handverk er over alt i verden og i oss og rundt omkring oss. Selv om noen hevder at Gud finnes ikke, Paulus skriver at «For det en kan vite om Gud, ligger åpent foran dem; Gud har selv lagt det åpent fram. Hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har de fra verdens skapelse av, kunnet se og erkjenne av hans gjerninger. …»2

Bibelen mener at Guds plan er at alle mennesker tilhører ham, og at vi blir hans agenter eller ambassadører og konger og dronninger som regjerer over jorden på vegne av Gud.

Her må vi husker at Guds åpenbaringen i skaperverket er også det vi deler med de som ikke er kristen. Og dette er knyttet til visdom. Visdom er kunnskap benyttet i konkrete situasjoner. Vi trenger visdom for å kunne ta være på jorden. For eksempel innsats for å verne miljøet, fredsarbeid, sosial rettferdighet og menneskerettigheter er ting som krever visdom.3

Guds åpenbaring i Jesus.

Alle mennesker er skapt til å ha evig liv så lenge vi har en aktiv relasjon med Gud.

Men «alle har syndet og mangler Guds herlighet.» «Og syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.»4

Med dette mener Bibelen at den direkte relasjonen menneskene hadde med Gud fra begynnelsen ikke lenger eksisterer i seg selv. Dette innebærer at menneskene ikke lenger virker som Guds ambassadører, og ikke regjerer verden på måten Gud hadde planlagt.

Men for at menneskene kunne vende tilbake til denne relasjonen, må Gud selv blir vår bro, og da åpenbarte seg i Jesus Kristus for oss, som en bro. Jesus selv bekreftet dette da han sa «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.»5

Jesus ble en bro for oss da han døde på korset for oss. Paulus sier at Jesus «var i Guds skikkelse og så det ikke som et rov å være Gud lik, … han fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset.»6

På grunn av dette lærer Den nye testamente oss at etterfølgelse alltid kommer med offer. Og Jesus selv underviste disiplene sine at «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg.»7 Derfor opplever vi at kristne som legger vekt på den dimensjon legger vekt på overgivelse, tjeneste, offer, lydighet osv.

Gud åpenbarer seg i Den hellige ånd

Når vi er frelst med å ta imot Jesus som vår frelse og herre, så blir Gud samtidig vår beste venn i form av Den hellige ånd, ikke bare som Far. Det er Guds plan at den nye rettferdighet vi har fått i Jesus eller relasjonen med ham i Jesus varer evig. Men han vet også at vi kommer til å falle bort fra relasjonen, derfor sender oss hans ånd i Jesus.

Ånden som vår beste venn bor i oss og hjelper oss iblant mange ting som vår advokat, trøster og veileder. Han også ber for oss, gir oss gaver, kraft, og bærer frukter i oss. Slik at vi kan fortsette å leve i en tett relasjon med Gud, og ære ham som hans ambassadører, hans barn, agenter og tjenere.

Mine venner, Gud har vist oss forskjellige sider av sin natur gjennom disse overnevnte tre ulike åpenbaringer. Fordi han elsker deg, og har skapt deg med stor potensiell til å kunne være som han er-hellig, kreativ, god, vennlig, kunnskapsrike og full av visdom, osv. Han ønsker at du finner glede i ham og i hans tjeneste. Og at du kan elske ham og din neste.

Vi skal ikke bære mye frukt uten kraft, og vår vitnetjeneste blir vanskelig uten Den hellige ånds kraft.

I kristendommen i dag finnes det mange mennesker som hevder at åpenbaringen av Gud i skapelsen er det viktigste i livet. Mens andre mener det er bare korset og oppstandelsen som teller. Og for andre gjelder bare pinsen. Kan du befinne deg i linje av en av disse? Og hvilken av disse gruppene gjør rett i deres forståelse? Neste preken skal se nærmere på dette.

Powered by Cornerstone