Hør Jesus! - Matt. 17: 1-8; Mark 9:1-7

Hør Jesus! - Matt. 17: 1-8; Mark 9:1-7

Dagens kirke, kristendommen og det kristne livet er preget av så mye støy, bråk og meninger slik at Guds Ord eller Jesus stemme er fullt dekket og blir borte for mange kristne.

Mange kirkeledere, prester, diakoner og kristne prioriterer daglig vitenskap, filosofi, folkelig fornuft, kultur og samfunnets ideologi slik at Skriften ikke lenge er Guds ekte stemme til dem. Nei, Bibelen er bare en vanlig bok, slik som de andre bøker som de har.

Dette betyr at Gud er ikke lenger blir opplevd som den allmektig og hellige Far, som har makt over alt og er liv giveren. Slik at hans Ord ikke lenger er absolutt og viktig for dem. Det også betyr at Jesus ikke lenger er deres herre, som må adlydes og tilbes med hele livet. Og at Den hellige ånd ikke lenger blir opplevd som vår beste venn og Guds kraft, som fornyer oss, styrker oss, fyller oss med sine gaver, og som veileder oss med sin visdom.

På grunn av dette har verden i stor grad vært kirkens lys og salt. Men det motsatte er det, det som Bibelen kaller oss til.

Litt før i dagens Skriftlesningen spurte Jesus disiplene sine i Markus 8, 27-30, «hvem sier menneskene at jeg er» Da svarte de: «Døperen Johannes, men noen sier Elia, og andre en av profetene.»

Men vi ble fortalt at hvis dette er alt Jesus er, da er han bare en av de mange profetene og gode lærerne man kan velge som et godt eksempel. Og dette innebærer at man ikke behøver å adlyde eller tilbe han, fordi han ikke er en frelser, og han gir ikke evig liv. På grunn av dette ser vi for eksempel at Muslimen ikke tilber Mohammed, Buddhismen tilber ikke Dalai Lama og Ateister ikke tilber forskerne. Fordi ingen av dem er Gud.

Mine venner, når Jesus er sett bare som en av de profetene og en god lære, da bryr mange kristne ikke seg om hva Gud sier om seg selv, verden, menneskelighet, menneskes seksualitet, ekteskap, moralitet, liv og liv etter døden. Fordi det som er viktig for oss er våre erfaringer, meninger av kjendiser, stortinget, filosofer, natur vitenskapsmenn eller forskere. Og livet vårt som kristne er basert på det de sier.

For eksempel, Metodister eller The United Methodist kirken holder fast ved at den levende kjernen i den kristne troen er åpenbart i Skriften, opplyst av tradisjonen, gjort levende i den personlige erfaring og bekreftet av fornuften.

Dette innebærer at våre teologiske kilder og forståelse er styrt av Skriften, tradisjonen, erfaringen og fornuften. Men den viktigste kilden er Skriften, ifølge vår kirkeordning. Fordi Bibelen er vår primære kilde til troen og kristne praksis. Flott formulering ikke sant?

Men jeg tenker at dette for mange metodister, bare er noe som står skrevet på et papir.

Fordi i praksis er det ikke aktuelt i mange metodisters eller disiplers daglige liv.

De fleste av dagens metodister gjør fornuften og personlige erfaringer til kirkens primære kilde til troen og kristne praksis.

Peter i dagens Skriftlesning glemte fort at Jesus var Guds Sønn, til tross av det han viste og selv sa om ham- at Jesus var Kristus.

Og selv om Jesu herlighet akkurat er åpenbart dem, Peter falt tilbake til hans erfaringer, tradisjon og fornuften og da sa han til Jesus «Rabbi (mester/lære), det er godt at vi er her. La oss lage tre hytter, en til Deg, en til Moses og en til Elia,»

Men Skriften sier at «Mens han fremdeles snakket, se, da kom en strålende sky og skygget over dem. Og plutselig lød det en røst ut av skyen, som sa: Dette er min Sønn, Den elskede, i Ham har Jeg velbehag. Hør Ham!»

Med dette tenker jeg at Gud sier til Peter og oss i dag at vær dere stille, det er nok med deres støy, bråk og meninger. Fordi livet handler ikke om vår erfaring eller kunnskap. Det handler ikke om våre meninger eller meningene til kjendiser, filosofer og forskere eller gode lærere, biskoper, prester og diakoner.

Gud mener videre at det handler heller ikke om tradisjonen, fornuften eller samfunnets ideologi. Men det handler om å høre og gjøre det som Jesus sier. Det handler om å gjøre det han befaler oss. Og det handler om å være Jesus disipler. Som betyr at du og jeg lever med å adlyde bare det han sier, å gjøre det han gjorde og jobber som han jobbet for Farens ære.

Siden Jesus er Gud, han er vår eneste frelser og herre. Han alene gir liv og evig liv, så, la oss prioritere det han sier oss og følge hans eksempler ved å adlyde ham.

Hvordan levde Jesus som et menneske her i jorden? Han holdte seg i daglig bønn, han underviste og forkynte Guds rike, han gav praktisk hjelp til folk, han drev disippelgjøring, han utrustet og veiledet disiplene sine, han tok del i gudstjeneste osv.

Derfor har vi et oppdrag som Egersund metodist menighet til å forme disipler for Jesus Kristus slik at verden forandres. Jesus inviterer deg til å være hans disipler og han har ført deg til oss, slik at vi sammen kan nå oppdraget ovenfor med å;

Prioritere bønn som menighetens hjerteslag og grunnlaget for menighetens arbeid og satsning

utruste og hjelpe barn, unge og voksne til å være Jesu disipler i hverdagen

se hverandre, har tid til å lytte og er villig til å gi praktisk hjelp

utruste og hjelpe barn, ungdom og voksne deltagere for å gjøre gudstjenestefeiringen levende og pulserende med Jesus i sentrum

utruste og hjelpe barn, ungdom og voksne som aktivt vil dele evangeliet med mennesker lokalt og støtter globalt misjonsarbeid

hjelpe barn, ungdom og voksne til å delta med glad sang og musikk som løfter gudstjenesten og er en viktig del av menighetens utadrettede satsning.

Gud sier deg hør Jesus. Vil du gjøre det i dag med å ta den første steg med å ta imot Jesus som din frelse og herre, hvis du har ikke gjort det? Eller vil du høre Jesus med å være tilgengelig for ham, som hans disipler med å ta aktiv del i menighetens oppdrag og visjoner ovenfor.?

Powered by Cornerstone