Hvordan kan vi vitne om Jesus?

Hvordan kan vi vitne om Jesus?

Du og jeg er derfor skapt og invitert til å være hans partnere i denne gigantisk og verdifulle plan, til å spre hans kjærlighet til alle mennesker.

31. mai 2020 holdte jeg her i denne menigheten en preken med tittel «Du skal få kraft til å være mine disipler»

Og vi hørte i denne prekenen at du og jeg som kristne er gitt kraft til å kunne vitne om Jesus til andre mennesker. Vi hørte også at mange av oss kristne har ikke peiling om at kraften, som er Den hellige ånd allerede er inni oss. I tillegg hørte vi i denne prekenen at selv om vi er gitt en kraft, er evangelisering fortsatt for mange av oss en vanskelig og skremmende ting å gjøre som en kristen.

I dagens preken skal vi se nærmere på evangelisering, og det gir oss opplæring om enkle måter vi kan kommunisere med andre mennesker om Jesus.

Her er noen viktige ting alle kristne må huske om evangelisering

1. Evangelisering er Guds arbeid. Det er Guds store agenda og plan eller måte som han velger å vise hans nåde og kjærlighet til verden. Slik at han kan frelse verden. Du og jeg er derfor skapt og invitert til å være hans partnere i denne gigantisk og verdifulle plan, til å spre hans kjærlighet til alle mennesker.

2. Derfor er det Gud som gir kraften til oss i form av Den hellige ånd, slik at vi kan være Jesus vitner. (Apg 1, 8)

3. Enhver kristen er et vitne eller evangelist. Alle kristne er kalt til å være Jesus vitner med livet vårt og med å snakke om Jesus til andre, selv om Gud har gitt noen av oss spesiell gave som evangelist.

4. Det er ikke vår oppgave til å forandre mennesker, det er bare Den hellige ånd som gjør det.

5. Bønn er en god del av evangelisering

6. Evangelisering handler om å snakke om det som vi har sett og hørt (Apg 4, 20) og om å dele livet vårt og våre erfaringer av Jesus med andre mennesker.

7. «Det vitnesbyrdet som er mest effektivt, skjer i sammenheng med gode, omsorgsfulle relasjoner (ifølge Ogden)

Hvordan kan vi bli mindre nervøse eller redusere angsten, og unngår føler at vi «plager folk for Jesus skyld.» i vår evangeliserings tjeneste som kristne?

I boken Disippelliv, mener Greg Ogden at det finnes seks prinsipper i Johannes 1, 35-42, som kan sette oss fri og hjelpe oss til å vitne om Jesus. Vi skal ta tre av dem i dag, og tar vi resten på den 13 september 2020.

1. Å redusere selvbevisstheten og øke Gudsbevisstheten.

Med dette mener Ogden at vår nervøsitet kommer «når vi er så selvbevisste at vi er redde for å si noe som kan slå tilbake på en negativ måte.» Han skriver videre at «hvis vi er for opptatt av hva folk kan synes om oss, vil vi bare rote oss bort.» derfor trenger vi «å miste oss selv i glede over Jesus.»

For eksempel, i Johannes 1, 35-37 leser vi om døperen Johannes som var «villig til å la disiplene sine følge Jesus i stedet.» Så, sa han til dem «Se der! Guds Lam!» da Jesus gikk forbi dem. Og de to disiplene- Johannes og Andreas fulgte etter Jesus. Han sa igjen om Jesus i kapitel 3, 30 at «Han skal vokse, men jeg skal avta.»

Vi mennesker har en naturlig tendens til å ønske oss anerkjennelse. Særlig når vi føler oss «oversett eller nedvurdert.» Det er også naturlig at vi sammenligner hvordan ting går for oss med hvordan andre klare seg, for å bygge vårt selvbilde på. Og ingen av oss skal slå seg til ro med andreplass i livet (Ogden). Men døperen Johannes brydde seg ikke om det, eller om berømmelse. Og hans «mangel på stolthet er bemerkelsesverdig.» sier Ogden

La oss derfor bli lik døperen Johannes fordi ydmykhet løser oss fra selvbevissthet og den «reduserer angst.» og frigjøre oss fra å være opptatt av vårt eget arbeid og ære. Og når dette finner sted i oss, da kan vi oppdage ekte glede i vår vitnetjeneste. La det sitte fast i hjertet og sinnet at Jesus må vokse, mens jeg og du skal avta.

2. Å vite at vår vitnetjeneste er bare en av mange påvirkninger

Ogden skriver at vi blir mer nervøse når vi legger press på oss selv, om at «vi skal være den som fører en person hele veien fra» for eksempel, «en til hundre. Han sa videre at vi tenker at vi må plante et frø, vanne det, dyrke det fram til modenhet og høste det inn.»

Mine venner, dette er en feil forståelse av evangelisering fordi det dannes et syn at evangelisering er for «å plage folk for Jesus skyld.» Og dette viderefører til press, angst og skuffelse.

Paulus i 1 Korinter 3, 1-9 reagerte sterk mot sånn tanke om vår vitnetjeneste, da misunnelse, strid og splittelse er funnet sted mellom Korinterne. Paulus sa at «For når en sier: «Jeg hører til Paulus, og en annen: Jeg hører til Apollos,» Hvem er da Paulus, og hvem er Apollos? Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst.»

Hvis Paulus ikke la slik press på seg selv, hvorfor må vi la det på oss? For eksempel, du kan være den som ber for noens frelse, jeg kan være den som sier ham Gud elsker deg. Den hellige ånd virker i hjertet til å få han/hun til å omvende seg og andre kan være den som leder personen til å be omvendelses bønn og tar imot Jesus. Vi alle har vitnet om Jesus til personen og vi alle er Guds medarbeidere.

3. Å lytte ved å stille gode spørsmål

Ogden forklare at vi gir Den hellige ånd mulighet til å åpne opp et hjerte slik at det kan utvikle seg ny tro, når vi stille gode spørsmål. Ogden har et sammendrag om dette som jeg synes er tydelig og sant. Han skriver;

«Jeg er overbevist om at dersom vår vitnetjeneste tok utgangspunkt i å være omsorgsfulle lyttere som er lydhøre for hva folk rundt oss trenger, ville det ikke være mangel på anledninger til å fortelle om Kristus. Det kan hende at folk ikke ser ut til å bry seg noe om åndelige ting, men jeg tror at sulten ligger der, like under overflaten

Han skriver videre at «I vår sekulære tid krydrer vi ofte høflige samtaler med spørsmål om «Hva er meningen med livet? Hva er hensikten med at vi puster på denne planeten? … Men hvis vi lytter til hvordan folk tviler på seg selv- om jobben, utfordringen med å oppdra barna- vil vi ikke komme under overflaten og ned til åndelige spørsmål. Budskapet vårt om håp vil være relevant for nøden folk gir utrykk for.»

La oss i dag begynne å vitne om Jesus med å redusere selvbevisstheten vår og øke Gudsbevisstheten. La oss vite også at vår vitnetjeneste er bare en av mange påvirkninger. Og at vi lytter ved å stille gode spørsmål. Må Gud være med oss alle.

Vi skal snakke om resten på den 13 september 2020.

 

Powered by Cornerstone