Hva er Bibelsk Rettferdighet?

Hva er Bibelsk Rettferdighet?

Mine venner, hva ser du som en kristen foran speilet som er satt foran deg i denne preken? Er du rettferdig mot dine nærmeste og andre mennesker? Hvis du ikke er, og deltar du i gudstjenester, hør det Gud sier deg nå.

Vår urettferdighet gjør andre fattig 
Amos 5, 7-18 og 21-24

Jeg hadde bare vært åtte måneder i Norge som student, og jeg trengte en deltidsjobb i Oslo. Jeg og kompisen min snaket med en som eier et bil vask firma i Oslo. Vi spurte om vi kunne få jobb hos ham. Vi var heldige denne dagen fordi vi fikk jobbe umiddelbart, som vikariat til ansatte som var sykemeld samme dagen vi var dit. Da begynte vi å vaske bilene ca. kl. 09.00. Jobben var veldig hard fordi det var mange biler som skulle vaskes og dekkene skiftes. Vi hadde bare 10-12 minutters pause tid på grunn av de mange bilene som stod i kø. Selv om vi hadde hansker på ble hendene mine vondt av kalt vann. Og hele kroppen min ble veldig vond, særlig ryggen og knærne mine på grunn av at vi hadde ikke nok pause tid. Da vi avsluttet arbeidet ca. kl. 23.20. takket sjefen oss og hver fikk 150 kr som betaling for ca. 15 timers arbeid.    
Vi skal snakke om Bibelsk rettferdighet, Guds holdning til de fattige og vår innstilling til de fattige i dagens preken.


Hva er Bibelsk Rettferdighet?
Både den GT og NT ser Guds rettferdighet som sin barmhjertighet. Og Skriften utviser ofte Guds barmhjertighets handling som hans rettferdighet. Dette betyr da at Guds rettferdighet er opplevd hver gang han er barmhjertig.  
I lyset av dette kan man si at Gud blir nådig mot oss, tilgir syndene våre og vi blir forløst når han er barmhjertig mot oss.1 Når syndene mine er tilgitt, gjør Gud ting rett for meg å kunne stå i hans rett/god side. Når dette skjer så opplever man Guds rettferdiggjørelse. Jeg tenker at det er ikke tilfeldig at ordet rettferdighet også kan bety rettferdiggjørelse på norsk, fordi det har samme betydning i Bibelen.
I tråd med dette kan jeg forklare med Jesajas ord at å søke på rettferdighet i Bibelen betyr at man «lær å gjøre godt! Søk det som er rett, hjelp den undertrykte, vær forsvarer for farløse, før enkers sak!» (1,17). Og Johannes forklarer det bra at «Den som gjør det som er rett, er rettferdig, slik Kristus er rettferdig.» (1 Jon 3, 7).  
Mine Kjære venner, hva skal vi da si om den handlingen som sjefen av bilvask gjorde mot meg og kameraten min? Han var urettferdig mot oss, fordi han jukset oss. Og Lukas skal derfor forklare at sjefen gjort urett fordi han ikke fryktet Gud (18:2)
For eksempel, Gud var rettferdig mot Israel da de var slaver i Egypt. Han sa: «Jeg har sett mitt folks nød i Egypt og har hørt skrikene deres under slavedriverne. Jeg kjenner deres smerte. Jeg har steget ned for å fri dem ut…» (2 Mosebok 3, 7-8)
Og vi alle vet at Gud virkelig gjort dem fri og gav dem egne land, som Skriften forteller. Siden Gud ble rettferdig mot dem, må de også være rettferdige mot andre. Derfor sa Gud: «Du skal ikke undertrykke og ikke gjøre urett mot en innflytter, for dere har selv vært innflyttere i Egypt. Dere skal ikke plage enker og farløse…» (les 2 Mosebok 22, 21-27; 23, 6-8).
På grunn av denne rollen «dommeren og rettferdigheten hadde i Israel var derimot aktivt og frigjørende å arbeide for å beskytte den rettferdige fra de rike og mektigstes knep.» Men de rike og mektige hadde tatt over domstolene, og kjøpte rett for seg selv.»2


Hvem er de fattige?
Skriften hevder at de uskyldige, marginalisert, undertrykte, innvandrere, foreldreløse, eller hjelpeløse, enker, og rettskaffen i blant andre ting er de fattige. Ogden, en teolog mener at de er fattige fordi det er lett å ta bort rettighetene deres. De er svake, forsvarsløse og kan utnyttes av de mektigste.3
Derfor påpekte dagens Skriftlesning at noen Israelittene «gjør retten til malurt og kaster rettferdigheten til jorden. De hater den som hevder retten i porten, og avskyr den som taler sant…, dere som forfølger rettferdige tar bestikkelser og avviser fattige i porten» ( Amos 5, 7,10,12)
I Amos 5 sammenhengen fattigdom er ikke en resultat av latskap, men en konsekvensen av «urettferdig fordeling av rikdom og makt til noen få.» Og de viktigste årsakene til fattigdom er utbytting og undertrykkelse. Ogden forklare at «de fleste fattige menneskene i verden er fattige fordi de blir utbyttet av økonomiske og politiske krefter.» 4
Men det er dessverre slik med noen av oss i dag også. Fordi det finnes mange kristne i mange forskjellige kirker, hus, og kristne organisasjoner som undertrykker og utbytter de fattige, sårbare, innvandrere, barna, kvinner og de svake i blant oss. Dette skjer fordi vi kanskje har noen autoritet over dem.  
I dag hører vi om mange kvinner og barn som jobber som slaver eller økonomisk slaver i mange av de forskjellige fabrikker eller produksjons selskaper i Europa, Kina, Afrika, Bangladesh, eller Latin Amerika og Nord Amerika. Det som er trist med dette er at noen kristne eier noen av disse fabrikkene.
En forferdelig og skammelig ting noen kristne gjør i dag er å delta i eller drive med barnhandling og barnepornografi. Og det finnes mange innvandrere i Europa i dag, som blir daglig misbrukt, eller utbyttet slik som jeg og kameraten min opplevde i Oslo.
Men en interessert ting er at på søndag er kirken fult av de samme kristne som utfører de overnevnte urettferdighet.


I lyset av dette hva er Guds holdning til de fattige?
Skriften gjør det tydelig at Gud med medlidenhet hjerte «hører ropene fra de fattige og frigjør dem fra undertrykkelse.»5 dette har vi hørt om allerede i denne preken, og finnes særlig i 2 Mosebok 3, 7 8.
Skriften tyder høyt igjen at Gud bryr seg om de svake og fattige. Dette ser vi når han befalte Israelittene til å ikke undertrykke de svake, fattige, enker, og de innflytter. (se 2 Mosebok 22, 21-27; 23, 6-9).
Dessuten Skriften beviser oss at Gud er forsvarsadvokat til de fattige. Han vil være talsperson til dem og kreve rettferdighet på den undertryktes vegne. Han vil også støte ned de mektige.               
Derfor sendte han profeter slik som Jesaja, Amos og Mika «for å gjøre det klart at han ikke var en uinteressert tilskuer.»6 Og han fortsatt reiser talspersoner i form av prester, diakoner, og forskjellige kristne organisasjoner(eller ukristne slik som Redd Barne)  på vegne av de fattige.

   
Hva er vår innstilling til de fattige som kristne?
Ogden mener at det er fire responser som må finne plass i livet vårt mot de fattige i blant oss.
«Det første vi må gjøre er å gjøre bot for at vi ofte forakter og avskyr de fattige.» Du og jeg må innrømme egenrettferdigheten vår, som ser på de fattige som snyltere på velferdsstaten og latsabber.» Kristne må «bekjenne at våre fordommer mot forskjellige grupper fattige, slik som innvandrere, er en egoistisk forkledning for at vi ikke vil ha levestandarden vår utfordret.»7  
Den andre er vi er «kalt til å identifisere oss med og forsvare de fattige,»8 fordi Jesus vår mester og herre gjorde det. Hans oppførsel og liv var beviset på dette. Han tenkte på de fattige slik at han sier til oss «Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.» (Matt 25, 40)
«For det tredje vil svaret vårt på Guds medynk med de fattige drive oss til å tenke hvordan vi selv kan føre en barmhjertig livsstil.» Så, la oss «forenkle livsstilen vår, reduserer overforbruket og bruke mindre for å leve, slik at vi kan frigjøre ressurser.» La oss «adlyde Gud ved å gi minst 10 prosent av inntekten vår til Herrens arbeid,» og dette kan vær en praktisk måtte vi kan sette bremse på vår grådighet.9
For det siste kan vi svare «Guds medlidenhet for de fattige med å forkynne evangeliet for dem. Jesus begynte tjenesten sin med et sitat at hans mål var «å forkynne et godt budskap for fattige.» (Lukas 4, 18). For ikke lenge siden tok John Wesley evangeliet ut av den etablerte kirken til gatene, til tross av stor motstand fra kirken. Og resultater av dette er Metodistkirker som finnes i nesten hele verden.10
Mine venner, hva ser du som en kristen foran speilet som er satt foran deg i denne preken? Er du rettferdig mot dine nærmeste og andre mennesker? Hvis du ikke er, og deltar du i gudstjenester, hør det Gud sier deg nå  
«Jeg forakter, ja, hater deres religiøse fester, gudstjenestene deres holder jeg ikke ut. For om dere bærer fram offer vil jeg ikke ha eller se dem. Fri meg fra de støyende sangene dine, jeg vil ikke høre på harpespill! (musikk fra deres instrument). La rett velle fram som vann og rettferd lik bekker som alltid strømmer.» (Amos 5, 21-24)
Hva er min og din response til dette?

Powered by Cornerstone