Hva viser at du er Jesu disippel?

Hva viser at du er Jesu disippel?

Jesus sier: "Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler: at dere har kjærlighet til hverandre".

Hva viser at du er Jesus disippel? Johannes 13

10.05.2020

Guds fred være med dere i Jesu Kristi navn. Før du leser denne preken la oss ta en stund til å be mot coronavirus i Norge, hjemlandet vårt og verden. Be for helbredelse for de som er smittet, og ber for hjelp til å kunne følge de tiltakene som bli satt i gang for å stoppe smitten. Be også for at Gud skal tale til deg i denne preken.

Etter du har bedt, vennligst ta et par minutter for å lese Johannes 13

«To brødre delte på en åker og en mølle. Hver kveld delte de likt alt melet de hadde malt i løpet av dagen. En bror bodde alene, den andre hadde kone og stor familie. Nå tenkte den single mannen med seg selv: ‘Det er ikke helt rettferdig at vi deler kornet likt. Jeg har bare meg selv å ta vare på, men broren min har mange munner å mette.’ Hver kveld tok han derfor i hemmelighet litt av melet sitt over til brorens låve for å forsikre seg om at de aldri hadde for lite. Men den bror som var gift, sa en dag til seg selv: ‘Det er ikke helt rettferdig at vi deler kornet likt, for jeg har barn som kan forsørge meg når jeg blir gammel, Men broren min har ingen. Hva skal han gjøre når han blir gammel?’ Hver kveld tok han derfor i hemmelighet litt av melet sitt over til brorens låve. Resultatet var at begge så at mengden av mel på mystisk vis hadde økt hver morgen.»

Dagen prekens tema spør oss; hvordan viser vi folk at vi er Jesu disipler? Til det svarte Jesus: Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler: at dere har kjærlighet til hverandre.» (Johannes 13, 34-35)

Hva sier egentlig Jesus med dette? Jeg synes han mener at han er disiplenes Herre og mester, og på grunn av dette befaler han dem: Dere skal elske hverandre. Men hvorfor må de det? For at alle skal forstå at de er hans disipler. Og hvordan skal de elske hverandre? Akkurat som Jesus elsket dem. Dette betyr at kjærlighet er det overbevisende tegnet som gjør at den ikke-troende verden forstår at vi er Kristi etterfølgere.»

Men hvilken kjærlighet er det snakk om her, eller hvordan elsket Jesus disiplene sine?

Han elsket dem med å være villig til å ofre sin status og posisjon som deres mester og herre til å tjene dem, med å vaske føttene deres. Han ble villig disiplenes tjener i stedet for deres mester.

Fotvasking i jødenes kultur var en så simpel oppgave, at det var bare en arbeidsoppgave for «hedenske slaver, kvinne og barn», men ikke for jødiske tjenere. I lyset av dette gjorde Jesus seg selv til slave av disiplene sine med fotvaskingen.

Men denne forståelse av kjærlighet (oppofre og tjeneste) strider mot jødene og dagens populær kultur og samfunnets forståelse av kjærlighet. Å være en tjener er det motsatte av denne kjærlighet Jesus her snakker om. Og det var ikke rart at Peter sa til Jesus «Aldri i evighet skal du vaske føttene mine», fordi han vet at i samfunnet er det de mindre som tjener de større, ikke det motsatte.

Jeg tenker at mange av oss i dag oppfører oss som Peter, i denne sammengen, fordi vi tenker at de mindre privilegerte, arbeidsledige, og svakere i blant oss, og de fattige må tjene de rike, de større, og de som har blitt vellykket i blant oss.

Men Jesus sier oss kristne i dag at vi må tjene hverandre, både den mindre og den større, for å vise de ikke-troende verden at vi er hans etterfølgere.

Jeg synes den fortellingen om de to brødre vi traff i begynnelsen av denne preken forklarer Jesus punkt bra, på en praktisk måte, at vi som tjener må være opptatt av å se behovet til den andre. Fordi resultater av gjensidig tjeneste sikrer at dine egne behov får bli dekket. Og dette krever at vi fornekter vår selv.

Vi kan også si at Peter forhindret Jesus fra å vaske føttene sine kanskje fordi det å være på mottagersiden setter ham i en sårbar situasjon, og gjør han svak.

Det kan slå mot vår stolthet, selvbestemmelse eller vår selvrettferdighet, og «evne til å klare oss selv.» Vi skulle helst ønske å være den som gir, enn å være på mottagersiden. Noen av oss tenker og oppfører oss på slik måte.

Men Erkebiskop William Tempe hevder at «Menneskets ydmykhet begynner ikke med å gi hjelp; den begynner med villigheten til å ta imot hjelp.» Og derfor måtte Peter lære å ta imot før han ble i stand til å gi.»

Sannheten er at jeg kan ikke gi det (kjærlighet) jeg ikke har. Kjærligheten gis ikke eller ofres til andre for å gjøre oss nødvendige, nei, den ofrer og tjener bare til det gode for andre.

Dessuten kan Peters motstand til Jesus være at kanskje han «vil ikke ha en Jesus som skitner seg til i det harde, virkelige live.» Mange av oss i dag vil kanskje tenke at det er skam å bli sett eller assosiert med de fattige, innvandrere, de syke og de som trenger hjelp i blant oss.

For eksempel, noen ganger opplever vi at noen av oss kristne fornekter å hjelpe med vasking av kjøkken, baderommet og andre steder i hjemmet og kirken, eller hjelpe hverandre med praktiske ting, fordi vi tror det er en så simpel oppgave at vi ikke skulle gjøre. En undersøkelse viser at det er bare 20% av menighetens medlemmer, som tjener de 80% medlemmer i menigheten.

Men Jesus mener at hvis du virkelig er hans disippel da må du være i stand til å få «hendene dine skitne», hvis resultater av dette arbeidet skal tjene til det gode for din kone, mann, barn, venner, og nærmeste eller de troende. Husk det han sa: «Dere kaller meg mester og herre, og dere gjør det med rette, for jeg er det. Når jeg som er herren og mesteren, har vasket deres føtter, da skylder også dere å vaske hverandres føtter. Jeg har gitt dere et forbilde: Slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre.» (Johannes 13, 13-15)

Noen kan si til meg, men pastor, jeg var ikke en av de første disiplene som hadde fått føttene deres vasket av Jesus. Hvordan gjelder dette meg i dag?

Og jeg skal svare at hvis du er en kristen er føttene dine allerede vasket av Jesus fordi fotvaskingen varsler korset. Greg Ogden, en teolog forklare det bra at ved Jesus «å ta på seg denne rollen som var så knyttet opp mot skam, peker han på døden på korset. Derfor ble skitne føtter et symbol for menneskers synder som må renses ved Jesus blod (oppofre) på korset.

Paulus forklare derfor det bra at denne kjærligheten, hvis det er aktuell i oss, skal vi være tålmodig, og velvillig mot hverandre. Vi skal ikke misunne, ikke skryte, eller ikke være hovmodig. I tillegg, vi skal ikke krenke noen, eller søke bare våre egne interesser. Denne kjærligheten i oss ikke er oppfarende og gjemmer ikke på det onde. Og den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Han forklarer videre at denne kjærligheten «utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Og den tar aldri slutt.» (1 Korinterbrevet 13, 4-8a)

Kan denne kjærligheten (oppofre og tjener) være aktuell i oss dag?

Svaret er Ja! Sånn må det være hos alle (inkludert du og jeg) som er kristne (men hvis du ikke er kristen kan den også gjelde deg om du skal si ja til Jesus nå). Her er en sann fortelling som viser at denne kjærligheten er aktuell i dag.

«Mary Ruten tilhørte en kirkesamfunn i Alaska som var vertskap for misjonærer som skulle bo i hjemmene til menighetslemmene, og fordeles mellom flere menigheter. Like før gjesten deres skulle komme, kom influensaen ham i forkjøpet. Hele familien var syke. Før de hadde fått tid til å ordne med annen overnatting, banket det på døra. Marys mann var den eneste som var bra nok til å subbe bort og åpne. Han forklarte situasjonen og antydet at det kanskje var best om misjonæren bodde et annet sted. Mannens ansikt ble alvorlig av bekymring men ikke for at han selv skulle bli syk. Ikke bare kom han inn, men han kom inn med et bestemt: Å nei! Dere trenger meg her! Til familiens forbauselse satte han fra seg bagasjen, tok av seg yttertøyet, brettet opp ermene og begynte på oppvasken.»

Det finnes mange ulike behov akkurat der vi befinner oss, la oss derfor fokusere på disse behovene rundt oss mye mer enn på våre egne.

Er du og jeg kristne (Jesu etterfølgere)? Er du allerede gitt den kjærlighet, og nå er vi befalt av Jesus å gi den videre til andre. Vår lydighet til denne befalingen brenner bort vår egoisme og grådighet, slik at vi kan tjene og ofre vår trøst, tid, eiendommer eller penger for at andre kan få det godt i livet. Slik som den misjonæren ovenfor gjorde for Mary og hennes familie. Hvordan behandler du dine nærmeste og andre mennesker i livet ditt?

Mine kjære venner, tiden er inne på at vi begynner å elske hverandre med å tjene og ofre for hverandres velferd. Og siden den kjærlighet strider mot dagens populær kultur og samfunnets forståelse av kjærlighet, er det lett for de ikke-troende verden til å kunne se det, og da blir vi kjent som Jesus etterfølgere.

Derfor Jesus sier oss nå: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler: at dere har kjærlighet til hverandre. Amen.


 

Powered by Cornerstone